Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Ukončenie realizácie projektu

 26.05.2014

 

Uverejnené dňa 26.5.2014

 

Ukončenie realizácie projektu "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stretava"

 

Projekt pod názvom „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stretava“ bol realizovaný s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, pričom sprostredkovateľským orgánom bola Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Obec Stretava pristúpila k realizácii projektu v novembri 2013 s celkovou výškou investičných výdavkov 123 839,59 €, pričom celkové oprávnené výdavky predstavovali sumu 123 839,40 €, z čoho obec získala 117 647,43 € vo forme nenávratného finančného príspevku. Obec sa podieľala na spolufinancovaní projektu sumou vo výške 6 192,16 €. V apríli 2014 sa podarilo projekt v predstihu ukončiť.

Hlavným cieľom projektu bolo skvalitniť verejné osvetlenie v obci Stretava a zabezpečiť podmienky pre zvýšenie bezpečnosti cestnej a pešej premávky v obci a úsporu nákladov na elektrickú energiu pri kvalitnejšej prevádzke verejného osvetlenia. Projekt riešil rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci komplexne a smeroval k dosiahnutiu vysokej efektivity zvolených riešení pri zabezpečení takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a požiadavkám. Zvolené technické riešenie spĺňa náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Táto rekonštrukcia by mala priniesť úsporu platieb za spotrebovanú elektrickú energiu vo výške 30 až 60 percent. Usporené prostriedky tak budú môcť byť použité na iné účely. Výsledok hovorí, že za prvé dva mesiace (marec, apríl)využívania zrekonštruovaného verejného osvetlenia v porovnaní s rokom 2013 sa podarilo ušetriť 1380,46 kWh. 

 

 


1 2 ... 27