Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 - Kandidátne listiny - pokyny

 18.09.2014

 

Uverejnené 12.9.2014

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 - Kandidátne listiny - pokyny

 

Politické strany, hnutie, koalície (ďalej iba politické strany) a nezávislí kandidáti môžu podať kandidátne listiny do 21.09.2014 do 24.00 hod. zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.

Úradná doba zapisovateľa v tento deň bude od 09.00 do 24.00 hod., telefonický kontakt 056/649 72 04, mobil 0911 26 44 99, kancelária Obecného úradu v Stretave.

Kandidátne listiny možno podať len v písomnej forme a doručujú sa v dvoch rovnopisoch prostredníctvom splnomocnenca, pričom splnomocnenec nemôže byť kandidátom. Nezávislý kandidát doručuje kandidátne listiny osobne. Zákon vylučuje iný spôsob doručenia, napríklad poštou, faxom, elektronickou poštou, alebo inou osobou, ktorá nie je splnomocnencom.

Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého poslanca je petícia podpísaná v obci Stretava minimálne 100 voličmi podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta. Petícia musí spĺňať náležitosti stanovené zákonom.

Obsahové náležitosti kandidátnej listiny pre voľbu starostu obce a poslancov určuje zákon a sú záväzné. Nedodržanie obsahových náležitostí môže mať za následok nezaregistrovanie kandidáta.

Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľkých kandidátov, koľko má byť v príslušnom obvode zvolených poslancov.

Volebné obvody a počty poslancov v Obci Stretava sú zverejnené na úradnej tabuli.

Vzory kandidátnych listín a ďalších volebných listín nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

Podrobné podmienky pre voľby do orgánov samosprávy obcí upravuje zákon č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

 

                                                                                                          Čupková Scarlett

zapisovateľ miestnej volebnej komisie

 


1 2 ... 29