Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa vírusového ochorenia Ebola

 31.10.2014

 

Uverejnené 31.10.2014

 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa vírusového ochorenia Ebola

 

V súvislosti s rozširujúcou sa epidémiou vírusového ochorenia Ebola v krajinách západnej Afriky Vás touto cestou informujeme o krokoch, ktoré Úrad verejného zdravotníctva podnikol v oblasti prevencie zdravia občanov Slovenskej republiky.
Odporúčania Výboru pre núdzové situácie podl'a Medzinárodných zdravotných predpisov sa týkajú predovšetkým krajín, ktoré sú "postihnuté" vírusovym ochorením Ebola.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) je v neustálom kontakte s európskymi kompetentnými orgánmi a zúčastňuje sa na audiokonferenciách zahraničných výborov, ktoré sa zaoberujú vyššie uvedenou problematikou. Európske centrum pre prevenciu a diagnostiku ochorení (ECDC) pravidelne zasiela ÚVZ SR, odboru epidemiológie, aktuálne informácie o vývoji epidemiologickej situácie ochorenia. Napriek tomu, že riziko nákazy pre cestovatel'ov zo Slovenska, ktorí navštívili krajiny západnej Afriky je nízke, ÚVZ SR vydal nasledovné opatrenia:
  • osoby, ktoré sa vrátili z postihnutých oblastí majú monitorovat' svoj klinický stav minimálne 21 dní od prichodu, čo je inkubačná doba ochorenia (2 - 21 dní),
  • v prípade, že sa u cestovatel'ov, ktorí sa vrátili z postihnutých oblastí objavia klinické príznaky ako horúčka, nevysvetliteľná únava, hnačky, bolesti hrdla, kašeľ alebo iné závažné príznaky zostane doma a kontaktuje telefonicky svojho ošetrujúceho lekára a informuje ho o cestovateľskej anamnéze,
  • ošetrujúci personál zdravotníckeho zariadenia, ktoré prijíma podozrivú osobu z nákazy, sa pred príchodom takéhoto pacienta vybaví ochrannými pomôckami,
  • ošetrujúci lekár po predvolaní pacienta zhodnotí klinický stav, zabezpečí v rámci diferenciálnej diagnostiky potrebné laboratórne vyšetrenia na vylúčenie iných diagnóz,
  • ošetrujúci lekár hlási podozrenie na Ebolu príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a územne príslušnej infekčnej klinike, resp. infekčnému oddeleniu, ktorá má d'alší postup konzultovat' s Klinikou infektológie a geograflckej mediciny v Bratislave, nakoľko táto disponuje lôžkami spĺňajúcimi stupeň biologickej bezpečnosti BSL 4,
  • príslušný regionálny úrad zabezpečí kompletné epidemiologické vyšetrenie prípadu a výsledok vyšetrenia bude hlásiť ÚVZ SR - odboru epidemiológie. Pracovisko odboru mikrobiológie ÚVZ SR je v kontakte s prislušnými laboratóriami v zahraničí, ktoré sú schopné vyšetrovat' vírus Eboly.
Úrad verejného zdravotníctva SR v tejto súvislosti informoval vedúceho hygienika Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o opatreniach a odporúčaniach ÚVZ SR. Zároveň Úrad verejného zdravotníctva SR prijal správu od Ministerstva vnútra SR o Opatrenia na letiskách v USA, Veľkej Británii a Austrálii na zabránenie šírenia virusu Ebola, ktorú postúpil Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V tejto súvislosti Úrad verejného zdravotníctva požiadal príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva o informovanie lekárov prvého kontaktu vo svojej pôsobnosti ako postupovat' v prípade možného výskytu Eboly v SR. V sledovani epidemiologickej situácie sa nad'alej pokračuje.
Úrad priebežne monitoruje situáciu a podrobne analyzuje informácie z rýchleho výstražného systému.
 
 
                                                                                                                 prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
                                                                                                               hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

 


1 2 ... 29