Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko

 13.11.2014

 

Uverejnené 13.11.2014

 

Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko

 

Navrhovateľ, Eustream, a.s., so sídlom v Bratislave, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer "Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko". Zámer je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Pavlovce nad Uhom.

 

Celý zámer je zverejnený na webovom sídle ministerstva:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prepojovaci-plynovod-polsko-slovensko

 

Navrhovaná činnosť výstavby vysokotlakového prepojovacieho plynovodu DN 1000 Poľsko - Slovensko zabezpečí prepojenie sústavy vysokotlakových plynovodov dopravujúcich zemný plyn exportovaný prevažne z Ruskej federácie cez územie Ukrajiny do európskych štátov územím Slovenska so sústavou plynovodov v Poľskej republike. 

Návrh trasy plynovodu je navrhnutý v troch variantoch, pričom III. variant počíta aj s Obcou Stretava. Mapové podklady a bližšie informácie nájdete na vyššie uvedenom webovom sídle ministerstva.

  

 


1 2 ... 27