Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Dom seniorov Sečovce

 30.01.2015

 

Uverejnené 30.01.2015

 

Dom seniorov Sečovce

 

DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o. otvára zariadenie pre seniorov dňa 1.1.2015. Ponúka ubytovanie v 2 - 3 posteľových izbách s celoročnou prevádzkou. Informácie: www.secovce.sk, v časti DOM SENIOROV, v prípade záujmu  a ďalších informácií, kontaktujte: Ing. Ján Dobránsky, tel. č. 0918 993 096.

Postup pri podávaní žiadosti občana o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a aj príslušné tlačivá:

  1. krok: Ak máte záujem o umiestnenie do Domu seniorov Sečovce (ďalej DSS) najprv musíte ísť na príslušné sociálne oddelenie mesta alebo príslušnú obec, v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt (žiadateľ je osoba, ktorá chce byť umiestnená v DSS). Tam sa uvedie, že žiadateľ chce byť umiestnený do DSS a následne Vám povedia ďalšie inštrukcie. Ak ste zo Sečoviec je potrebné na sociálne oddelenie zaniesť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s Lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.
  2. krok: V zákonnom  termíne mesto, obec vydá v prípade splnenia podmienok Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
  3. krok: Ak máte právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, je potrebné k žiadosti o umiestnenie do DSS doložiť Výmer o dôchodku za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý Vám vystaví Sociálna poisťovňa a priloží sa  aj  Vyhlásenie o majetku žiadateľa, ktoré sa podpisuje na matrike, kde sa zároveň overuje aj podpis.
  4. krok: Doklady z 3. bodu sa odovzdajú  na MsÚ  Sečovce a budú adresované na DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o, adresa: Dargovských hrdinov 1734/60, 078 01 Sečovce, spolu so Žiadosťou o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb a Dotazníkom. Vyplnenú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby odovzdávajte do DOMU SENIOROV SEČOVCE, n.o., ( žiadosť sa zatiaľ odovzdáva na MsÚ Sečovce), ktorý vedie poradovník žiadateľov, a zároveň vás bude informovať o potrebných náležitostiach nástupu. 

 


1 2 ... 27