Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Projekt

 20.04.2015

 

Uverejnené 17.4.2015

 

Projekt "Napojme sa"

 

V rámci projektu Východosloveská vodárenská spoločnosť ponúka:
 • Prvú obhliadku miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie
 • Dodávku materiálu a montáž vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky
 • Dodávku a osadenie vodomernej šachty, kanalizačnej revíznej šachty
 • Dodávku a montáž vodomernej zostavy
 • Prepojenie vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky na vnútorný vodovod, kanalizáciu nehnuteľnosti
 • Zemné práce
 • Úhradu dopravných nákladov súvisiacich s realizáciou.
 
Čo očakávame?
 • Prepojenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vnútorný vodovod, kanalizáciu pri realizácii prípojky
 • Odber pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
 • Súhlas s prevodom vlastníctva vodovodnej, kanalizačnej prípojky z VVS, a.s. na odberateľa
 • Realizáciu prípojky podľa harmonogramu VVS, a.s.
 • Súčinnosť pri realizácii (povolenie vstupu na pozemok, poskytnutie informácií k existujúcim rozvodom)

Podmienky, ktoré je potrebné splniť:

 • Podať si na zákazníckom centre VVS, a.s. žiadosť o realizáciu vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky v období stanovenom VVS, a.s. Pri podaní žiadosti je potrebné predložiť:
 1. aktuálny list vlastníctva (akceptujeme aj z www. katasterportal.sk)
 2. aktuálnu kópiu parcelného snímku z pozemkovej evidencie (akceptujeme aj z www. katasterportal.sk)
 3. čestné vyhlásenie v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom, resp. je spoluvlastníkom nehnuteľnosti
 4. zjednodušený situačný náčrt (nákres v mierke 1:100)
 5. splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s pripojením
 6. doklad totožnosti
 • Uzatvoriť zmluvu o dodávke pitnej vody, odvádzaní odpadových vôd
 • Uzatvoriť zmluvu o realizácii vodovodnej prípojky, zmluvu o realizácii kanalizačnej prípojky
 • Umožniť realizáciu prípojky a prepojenie na vnútorný vodovod, kanalizáciu nehnuteľnosti v termíne určenom VVS, a.s.
 
Prečo je to výhodné?
 • Náklady na realizáciu hradí VVS, a.s.
 • Zabezpečíme výkopové a zemné práce
 • Zabezpečíme kompletnú dodávku materiálu
 • Garantujeme odbornú realizáciu prác.

 

Prečo sa napojiť na verejný vodovod?
Pretože pitná voda z vodovodných kohútikov je zdravotne bezpečná, čistá, svieža a cenovo najvýhodnejšia.
 
Záleží mi na mojom zdraví?
Kvalita vody v studniach špeciálne na východnom Slovensku je preukázateľne katastrofálna. Stav životného prostredia sa vďaka všade prítomnej chémii neustále zhoršuje. Rovnaký osud postihol aj domové studne, ktoré sú otvoreným systémom vždy ochotným prijať z podzemných vôd všetko negatívne z okolia. Kvalita vody v studni sa aj pri maximálnej starostlivosti majiteľa a pri častých analýzach vody (ruku na srdce aké časté sú u Vás) môže dramaticky zmeniť zo dňa na deň. Stačí len zle utesnená žumpa u suseda. Voda je významným, ak nie rozhodujúcim činiteľom, pri ochrane nášho zdravia a zdravia našich detí, ktorý netreba podceňovať.
 
Nebezpečné dusičnany
Čo zo studní pijeme my a naše deti?
Vodárenské spoločnosti každý rok organizujú v rámci Svetového dňa vody bezplatné analýzy vody v domových studniach. Výsledky na východe Slovenska sú alarmujúce. V roku 2014 bolo odobratých na bezplatnú analýzu 4.024 donesených vzoriek vody, pričom nevyhovujúcich na pitie bolo viac ako 39%! Je to zasa vyššie číslo ako v predchádzajúcich rokoch, kedy sa percento závadnosti, ako sa úradne označuje tento ukazovateľ, pohybovalo na úrovni 29 až 36%. A ešte jeden zaujímavý údaj. Minulý rok až 228 vzoriek malo zistené 5 až 10-násobné prekročenie povoleného limitu dusičnanov v rozmedzí od 250 do 500 mg na liter vody (limit je max. 50mg/l)! Najhoršia situácia je v okresoch Trebišov, Vranov nad Topľou, Michalovce a Košice.
 
Jednoduché a lacné riešenie pre zdravie – voda z vodovodu.
 
Čistá voda - nápoj z vodovodu
Je zdravá, obsahuje prirodzené vyvážené látky. Podlieha prísnej kontrole. Ročne kontrolné orgány hygieny i každá vodárenská spoločnosť odoberie niekoľko tisíc vzoriek, realizuje desaťtisíce analýz a sleduje sa asi 100 ukazovateľov.
 
Odborníci ju odporúčajú ako najvhodnejší pitný režim
Voda má pre nás nesmierny význam, pretože sa podieľa na metabolických procesoch v organizme,
podporuje správnu funkciu jednotlivých systémov ako je tráviaci, vylučovací, obehový a iné. Vodu z vodovodu možno piť neobmedzene. Na rozdiel od minerálnych vôd, ktoré majú vysoký obsah niektorých minerálnych a stopových látok a ich časté užívanie môže jednostranne zaťažovať ľudský organizmus, čo môže spôsobiť aj vážne zdravotné problémy.
Ku kvalitným nápojom vhodným na každodennú konzumáciu rovnako nepatria ani chuťovo lukratívne, ale sladené a prifarbované nealko nápoje.
 
Voda z vodovodu detoxikuje organizmus
Používaniu éčiek čiže prídavných látok, vrátane syntetických farbív sa v dnešnom modernom svete celkom nevyhneme. Preto platí zlaté pravidlo: znížiť ich prívod na rozumné minimum, teda načo napríklad piť prifarbované a prichucované nealko nápoje, keď máme čistú pitnú vodu z vodovodu? Čistá pitná voda je bezfarebná. A navyše, čistá pitná voda zrieďuje koncentráciu farbív a ďalších prídavných látok, ktorých v tele už aj tak máme dosť.
 
Šetrná k životnému prostrediu a k našej peňaženke
Je faktom, že voda z vodovodu je oveľa šetrnejšia k životnému prostrediu než balené vody. Neostáva po nej plastový odpad ako smutný odkaz ďalším generáciám.
Rovnako milostivo sa správa k našej peňaženke, je aj stonásobne lacnejšia než balené vody.
Navyše si ju nemusíte nosiť domov, čaká tam už na Vás!
 
Prečo sa napojiť na verejnú kanalizáciu?
To je žiaľ reálny obraz obcí na Slovensku. Za všetkým stojí spôsob likvidácie odpadových vôd. Stačilo by tak málo. V obciach, v ktorých je vybudovaná verejná kanalizácia, stačí sa jednoducho pripojiť. Verejné stokové siete sú jedinou zákonnou a ekologickou cestou zneškodňovania odpadových vôd.
 
Sú aj takí ľudia, ktorí si vodotesnosť žumpy sami úmyselne narušia, aby ušetrili
Každé nezákonné likvidovanie odpadových vôd a ich vylievanie mimo verejnej kanalizácie výrazne devastuje životné prostredie, ohrozuje zdroje pitnej vody a priamo i nepriamo ohrozuje životy a zdravie obyvateľov regiónu.
Po príklady nemusíme chodiť ďaleko. Ak má obyvateľ obce na dvore žumpu, ktorá niekedy možno aj bola vodotesná (pripusťme túto možnosť!), tak po čase sa z nej zákonite musela stať pretekajúca nádoba. A odpadové vody (vrátane fekálií) sa časom z nej začali dostávať do jeho vlastnej a pravdepodobne aj do susedovej studne.
 
Navyše
podľa zákona je vlastník nehnuteľnosti povinný pripojiť sa na verejnú kanalizáciu v obci, kde
je vybudovaná. Verejné stokové siete sú jedinou zákonnou a ekologickou cestou zneškodňovania
odpadových vôd.

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 


1 2 ... 27