Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko

 26.08.2015

 

Uverejnené 14.08.2015

 

Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko

 

Navrhovateľ, eustream, a.s., so sídlom v Bratislave, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov správu o hodnotení "Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko", ktorú nám Ministerstvo životného prostredia SR doručilo dňa 14.8.2015. 

 

Celá správa o hodnotení je zverejnená na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prepojovaci-plynovod-polsko-slovensko

 

Navrhovaná činnosť výstavby vysokotlakového prepojovacieho plynovodu DN 1000 Poľsko - Slovensko zabezpečí prepojenie sústavy vysokotlakových plynovodov dopravujúcich zemný plyn exportovaný prevažne z Ruskej federácie cez územie Ukrajiny do európskych štátov územím Slovenska so sústavou plynovodov v Poľskej republike.

 

Všeobecné zrozumiteľné záverečné zhrnutie (netechnické zhrnutie) je zverejnené na vyššie uvedenom webovom sídle ministerstva, a zároveň je k nahliadnutiu k dispozícii na Obecnom úrade v Stretave v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. 


 

 


1 2 ... 27