Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Kostrová sieť cyklistických trás

 11.09.2015

 

Uverejnené 8.9.2015

 

Kostrová sieť cyklistických trás

 

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v októbri 2013 na svojom zasadnutí schválilo „Stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji“. Cieľom realizácie tejto stratégie je podporovať rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v mestách a obciach KSK, zviditeľniť KSK ako modernú cyklistickú destináciu a uplatňovať moderné princípy pri plánovaní a realizácii opatrení pre zníženie dopravnej nehodovosti.

 

V súvislosti s napĺňaním cieľov hore spomínanej stratégie referát cestovného ruchu na Úrade Košického samosprávneho kraja zadal vypracovanie vyhľadávacej štúdie pre „návrh kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji“, ktorá by mala v budúcnosti predstavovať nadregionálnu sieť cyklotrás v našom kraji, na ktorú by sa mali pripájať cykloturistické trasy regionálneho a miestneho významu. Kostrová sieť bude zadefinovaná predovšetkým ako cykloturistická. Jej realizácia sa predpokladá  v dlhodobom časovom horizonte a  širšom partnerstve zainteresovaných subjektov.Táto štúdia je v súčasnosti v pracovnej verzii a je predkladaná na pripomienkovanie dotknutým samosprávam a následne ďalším subjektom.

 

Kostrová sieť cyklistických trás bude tvorená týmito koridormi:

 

Severo-južné koridory:

VETVA  A -  trasa EuroVelo 11 – prepojenie Prešov – Košice – štátna hranica s Maďarskom 

VETVA B – Zemplínska cyklomagistrála – prepojenie Zemplínska Šírava – Tokajská oblasť – s napojením na Maďarsko

VETVA C – Gemerská cyklomagistrála – prepojenie  Slovenského krasu a  Slovenského raja – s väzbami na  Prešovský kraj , Banskobystrický kraj, Maďarsko

 

Západo-východné koridory:

VETVA D – Hornádska  cyklomagistrála

VETVA E – Abovská cyklomagistrála -  Slovenský kras – Zádiel – Košice – s väzbami na Banskobystrický kraj

VETVA F – Tokajská cyklomagistrála - Košice – Tokajská oblasť – s väzbami na Maďarsko

VETVA G - Dolnozemplínska cyklomagistrála – Zemplín (oblasť) – Veľké Slemence – štátna hranica s Ukrajinou.

 

Za textom sa nachádza časť z rozpracovanej  štúdie, kde sú vysvetlené všeobecné podmienky návrhu siete, návrh vedenia príslušného koridoru cyklotrasy podľa jednotlivých katastrov a schematická mapa  KSK s vyznačením všetkých navrhovaných koridorov.

 

Návrh Zemplínskej vetvy vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti plánovanej Zemplínskej cyklomagistrálya nadväzuje na už prebiehajúce aktivity. Z pohľadu plánovania je dôležité, aby zostali zachované styčné miesta na hraniciach katastrov.  V rámci katastra  je možné zrealizovať aj iný návrh vedenia cyklotrasy.

 

 

Referát cestovného ruchu

Odbor kultúry a cestovného ruchu

Košický samosprávny kraj

Nám. Maratónu Mieru 1

042 66 Košice

 

files/2015-09-12-091806-N__vrhov___cast_v__eobecne_koncept1.pdf

files/2015-09-12-091819-N__vrhov___cast-koncept1_Zempl__nska_vetva.pdf

 

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 


1 2 ... 27