Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu v obci Stretava

 16.11.2015

Uverejnené 2.11.2015

 

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu v obci Stretava

 

Účelom projektu bolo znížiť energetickú náročnosť budovy, čo sa má dosiahnuť realizáciou týchto stavebných úprav:

1.  boli výmene okná a dvere v obvodových múroch,

2.  zateplené obvodové steny,

3.  zateplený strop nad prednou, pôvodnou časťou budovy s pôvodným dreveným krovom a výmena krytiny,

4.  vymenená plochá strecha prístavby za sedlovú a zateplená,

5.  bol nainštalovaný nový odkvapový systém,

6.  zateplené podlahy v miestnosti sály a priľahlej chodby,

7.  vymenené ústredné kúrenie,

8.  vymenený bleskozvod.

            Rozhodnutie o schválení našej žiadosti o poskytnutí nenávratnej dotácie pre realizáciu diela bolo ministrom životného prostredia schválené dňa 02.12.2014. Po ukončení výberového konania dodávateľa stavby, ktoré trvalo kvôli byrokratickým potrebám viac ako štyri mesiace a následného priameho rokovacieho konania bola až 13.07.2015 podpísaná zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu Slovenskej republiky formou nenávratnej dotácie medzi obcou a týmto fondom.

            Termín realizácie zámeru bol ale neúprosný. Zámer sme museli zrealizovať do konca augusta, ináč by náklady na stavbu neboli uhradené. Stavba k realizácii bola odovzdaná 15. júla a hneď 16. júla sa začali vykonávať práce. Vďaka obrovskému úsiliu a nasadeniu dodávateľa stavby, EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o., jeho výbornej organizačnej činnosti v riadení prác, jeho subdodávateľmi, a napriek obrovským horúčavám v období realizácie sa podarilo zámer zrealizovať, stavbu skolaudovať a požiadať Environmentálny fond v termíne dohodnutom zmluvou o platbu. Úhrada bola vykonaná 02.10.2015. Celkové náklady na tieto práce činili 142 871,92 €.

            Obec ďalej pokračuje v rámci svojich finančných možností v úprave vnútorných priestorov z dôvodu, že na ich úpravu mimo zateplenia podlahy neboli finančné prostriedky oprávnené. Bola uložená dlažba do hlavnej sály a priľahlých chodieb a bol zrealizovaný sadrokartonový strop s prislúchajúcim osvetlením v priestoroch hlavnej sály a priľahlých chodbách. Je ešte potrebné rekonštruovať WC, pravdepodobne aj odpady z nich, zadnú hospodársku časť budovy, a to nové dlažby na chodbách a v kuchyni, v kuchyni tiež obklad stien, ďalej upraviť podlahy v knižnici, školáckom klube a v sklade materiálu slúžiacom pre kuchyňu. Tieto práce by sme mohli stihnúť najneskôr do konca prvého polroka budúceho roku. Všetko závisí od toho, či sa podarí získať nejaké mimorozpočtové zdroje. Zrealizovaním týchto prác bude mať obec konečne hodnotný kultúrny stánok.

            Ďakujeme Ministerstvu životného prostredia a zvlášť pracovníkom jeho  Environmentálneho fondu za nenávratnu dotáciu, zvlášť veľmi serióznu spoluprácu. Ďakujeme dodávateľovi stavby, že sa odvážil v tak krátkom termíne projektované práce zrealizovať a poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tomto diele podieľali.


1 2 ... 29