Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium

 10.03.2016

 

Uverejnené 10.3.2016

 

Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium


Riaditeľstvo Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Komenského 12, 075 01 Trebišov, oznamuje záujemcom o pomaturitné kvalifikačné štúdium, že v školskom roku 2016/2017 otvára tieto študijné odbory:

  • 7518 N 00 – špeciálna pedagogika – špecializačné štúdium – podmienkou prijatia je ukončené pedagogické vzdelanie (stredoškolské)
  • 7649 N 00 – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – kvalifikačné štúdium – podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské štúdium maturitnou skúškou
  • 7661 N 00 – sociálno‐výchovný pracovník – kvalifikačné štúdium – podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie maturitnou skúškou.

 

Štúdium je dvojročné, forma externá večerná. Štúdium je bezplatné. Vyučovanie prebieha dvakrát v týždni (v utorok a vo štvrtok, od 13,30 hod. do 18,00 hod.) a je v celkovom rozsahu: 336 hodín ‐ prvý ročník, 305 hodín ‐ druhý ročník. Štúdium končí maturitnou skúškou. Štúdium začína v týždni po 15. septembri.

 

Prihlášky je potrebné odovzdať na tlačive ŠEVT – 51 268 0 III/95 ‐ PRIHLÁŠKA na pomaturitné a nadstavbové štúdium na stredných školách. K prihláške je potrebné doložiť kópiu maturitného vysvedčenia a rodného listu, u vydatých žien kópiu sobášneho listu, a  zaslať na adresu školy v termíne do 31.5.2016. Odbory sa budú otvárať podľa prejaveného záujmu (minimálne 10 prihlásených na jeden odbor). Uchádzači o štúdium budú pozvaní na pohovor v poslednej dekáde mesiaca august.

 

Bližšie informácie nájdete na www.sostv.sk alebo na telefónom čísle 056/668 13 10.

 

 

     Mgr. Marián Kudrík                                                                                        Mgr. Miroslav Tóth

zást. RŠ pre prax a PMKŠ                                                                                     riaditeľ školy  

 


1 2 ... 27