Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu

 05.09.2012

 

Uverejnené dňa 5.9.2012

Vývoz komunálneho odpadu

 

Odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v obci Stretava vykonáva v súčasnosti partnerská firma FÚRA s.r.o. so sídlom v Košiciach, ktorá sa snaží zaviesť nové technológie zberu odpadu, čím znižuje náklady a prináša novú kultúru do podnikania s odpadmi. 

altV obci Stretava sa vývoz komunálneho odpadu realizuje pravidelne, každý druhý piatok. V prípade, že na tento zmluvne dohodnutý termín pripadne štátny sviatok, deň pracovného pokoja alebo nie je možné vývoz realizovať z iných príčin, spomínaná firma FÚRA s.r.o. zabezpečí náhradný termín vývozu, o ktorom obec obvyklým spôsobom verejnosť včas informuje.

V deň vývozu je potrebné zbernú KUKA nádobu vyložiť v skorých ranných hodinách t.j. do 6.30 hod. pred bránu k cestnej komunikácii.

V prípade väčšieho množstva komunálneho odpadu je potrebné si na obecnom úrade zakúpiť červené vrecia na komunálny odpad s logom FÚRA teraz za 1,32€, pričom táto suma zahŕňa cenu samotného vreca, ako aj náklady na vývoz odpadu. Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v zberných KUKA nádobách a ani vo vreciach na to určených (červené s logom FÚRA), vyvezený nebude.

Komunálny odpad je odpad z domácností, ktorý sa nedá vytriediť. Do zberných KUKA nádob neukladajte: tekutý odpad, nebezpečný odpad (batérie, odpadové oleje, chemické látky) elektroodpad, biologický odpad, odpad, ktorý podlieha triedeniu - papier, sklo, plasty, železo, odpad z búračiek a demolácií, drobný stavebný odpad, horúci popol.

 

Vývoz separovaného dopadu

Zber a vývoz separovaného odpadu v obci Stretava zabezpečuje Obec v spolupráci s firmou FÚRA s.r.o. Zber triedeného odpadu sa realizuje nepravidelne, podľa harmonogramu, (viď príloha). Separovaný odpad je potrebné vyložiť v skorých ranných hodinách t.j. do 6.30 hod. v deň vývozu pred bránu k cestnej komunikácii v nezviazaných vreciach. Druhotné suroviny môžu byť umiestnené aj v iných ako plastových vreciach.

altKomodity, ktoré sa v obci zbierajú:

Papier: noviny, časopisy, kartón.

Nepatrí sem: papier špinavý a mastný, fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov, škatuľové obaly od nápojov (tetrapak).

 

Sklo:prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo musí byť rozbité.

Nepatrí sem: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom.

 

PET-fľaše: plastové fľaše od nápojov– zlisujte stlačením.

Nepatrí sem: plastové fľaše od olejov, tetrapak – škatuľové obaly, bandasky, fľaše od aviváže a pod.

 

Kovové obaly: plechovky od alko a nealko nápojov – zlisujte stlačením.

Nepatrí sem: Kovové obaly kombinované s iným obalom.

 

Zmiešané plasty: fólie, sáčky, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, plastové hračky, fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov, obaly z jogurtov, obaly od drogérie.

Nepatrí sem: tetrapak, plastové fľaše od olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, žalúzie, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, polystyrén, bazény.

 

Pneumatiky: pneumatiky do vonkajšieho priemeru 1m – bez diskov.

 

Elektronický odpad: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi – fi tech. Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami.

Nepatrí sem: vyhrievacie telesá s výmurovkou.

 

Tetrapak: škatuľové obaly od nápojov (džúsy, mlieko) – zlisujte stlačením.

Nepatrí sem: špinavé obaly, papier, kartón, fólie a pod.

 

Nebezpečný odpad:batérie a akumulátory, lepidlá, živice, žiarivky, pesticídy, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, kyseliny, zásady, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.

Nebezpečný odpad v žiadnom prípade nenechávať bez dozoru dospelej osoby! Odoberá sa len v pôvodnom balení od majiteľa alebo povereného zástupcu po preukázaní sa preukazom.

 

Obec Stretava ďakujevšetkým občanom a organizáciám v obci za udržiavanie poriadku a čistoty, rešpektovanie triedenia odpadu podľa druhov a tiež za aktívnu účasť na spolupodieľaní sa pri tvorbe, údržbe a ochrane príjemného vidieckeho prostredia, ktoré obec má vďaka ľuďom tu žijúcim a okolitej malebnej prírode.

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 


1 2 ... 27