Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania

 23.10.2017

Uverejnené 17.10.2017

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania


pre stavebníka: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (IČO35848863)                                                                                                                                                                                                                                        

v zastúpení : Suntel Group, s.r.o., Březnická 5602, 760 01 Zlín, Česká republika (IČO : 60753447)                                                                                                               

v zastúpení : SUNTEL SK s.r.o., Mojmírova 8, Košice 040 01 (IČO 43769292)


pre líniovú stavbu: „Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia, s.r.o. – 67359/MISTV“, telekomunikačná stavba , k.ú. Stretava                                                                                                                                                                                                                                          

oznamuje sa účastníkom konania – osobám, ktoré majú vlastnícke práva alebo iné práva k pozemkom                                                                                                                                                

parc.č. KN-E 1382/1 (KN-C 578, KN-C 579/1 ), parc.č. KN-C 46 (KN-E 281/1 ), parc.č. KN-C 49, v k.ú. Stretava.

 

Vyhláška 495/2017 a Situácia sú zverejnené v sekcii "Úradná tabuľa". 


1 2 ... 30