Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Opatrenia na ochranu lesných pozemkov a pasienkov pred požiarmi

 08.03.2013

 

Uverejnené dňa 8.3.2013

 

Vážení spoluobčania !

 

          Prichádza obdobie  jarného upratovania v našich dvoroch a záhradách a je tu čas, kedy občania po dlhej zime idú poprechádzať sa po poliach, lúkach a lesoch. S oteplením bude v prírode pribúdať ľahko horľavých látok, hlavne suchej trávy, lístia, haluzia i odrezkov z viniča a z ovocných stromov . V jarných dňoch si majitelia objektov upratujú okolie, poľnohospodári a záhradkári čistia pozemky. Pri týchto činnostiach niektorí občania vypaľujú porasty a zakladajú oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť aj napriek tomu, že to zákon zakazuje. Veľmi často sa tento zákaz porušuje a preto sa vyskytujú v jarných mesiacoch  prípady, keď  pre túto nerozvážnosť musia zasahovať hasiči, pričom požiarom dochádza k veľkým materiálnym škodám, ohrozeniu zdravia a životov  občanov ako  aj k ekologickým škodám.

 

          Okrem  materiálnych škôd, stratám na ľudských životoch a poškodenia ľudského zdravia, pri požiaroch   v prírodnom prostredí dochádza vplyvom vysokej teploty  k ničeniu zárodkov života v prírode. Ohňom je ohrozený hmyz, obojživelníky, plazy, drobné vtáctvo a cicavce. Drobná zver často nestačí uniknúť pred rýchlo sa šíriacim ohňom a hynie. A bez ujmy na zdraví či ohrození  života nezostávajú ani ľudia.

 

          Vysoké nebezpečenstvo, ktoré hrozí pri nepovolenom vypaľovaní porastov, pastvín a lúk hrozí najmä tam, kde sa tieto porasty  nachádzajú v blízkosti lesa, pričom  často dochádza  aj k rozšíreniu požiaru práve na lesný porast. Dôležitý v tomto čase je tiež dohľad nad počínaním mladistvých a detí, ich zábava býva tiež častou príčinou požiarov.

 

          Vážení spoluobčania!

 

      Hasiči Vás touto cestou upozorňujú  na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov ako aj na zákaz zakladania ohňa na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.   Za nedodržanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  ako aj za porušenie zákazu vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zákaz zakladania ohňa na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu sa dopustíte priestupku na úseku ochrany pred požiarmi, za čo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže uložiť občanovi  pokutu až do výšky 331 eur.  Hasiči budú v týchto inkriminovaných dňoch vykonávať pochôdzkovú a hliadkovaciu činnosť v teréne a porušovateľom predpisov  hlavne vypaľovačom porastov   budú ukladať blokové pokuty.

 

Podnikateľským subjektom za porušenie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi tým, že nezabezpečia vykonávanie opatrení v čase zvýšeného nebezpečenstva  vzniku požiaru alebo vypaľujú porasty bylín, kríkov a stromov,  zakladajú oheň v priestoroch alebo miestach, kde sa môže rozšíriť alebo spaľuje horľavé látky na voľnom priestranstve bez písomného súhlasu okresného riaditeľstva môže byť uložená pokuta až do výšky 16.596 eur .

 

Vážení spoluobčania!

 

Treba si uvedomiť, že protiprávnym konaním dochádza nielen k priestupku na úseku ochrany pred požiarmi, ale  rozšírením požiaru  na iné pozemky, lesné porasty, drevené stĺpy elektrického vedenia či susedné budovy dochádza k vzniku  ďalších škôd, ktoré bude musieť pôvodca požiaru uhradiť vlastníkom. Len zvýšenou opatrnosťou a dodržiavaním protipožiarnych predpisov možno predchádzať požiarom a škodám, ktoré z toho následne vyplývajú. 

 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru , ORHZ – MI1 – 237-002/2013 v Michalovciach,  04. marec 2013
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 


1 2 ... 30