Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR

 25.01.2018

Uverejnené 25.01.2018

 

Oznamujeme, že územné roznodnutie o umiestnení staby je zverejnené v sekcii"Úradná tabuľa" 

 

názov stavby:„Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia, s.r.o. – 67359/MISTV“,

telekomunikačná stavba ,k.ú. Stretava

pre navrhovateľa : O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (IČO35848863)

v zastúpení : Suntel Group, s.r.o., Březnická 5602, 760 01 Zlín, Česká republika

 (IČ : 60753447)

v zastúpení : SUNTEL SK s.r.o., Mojmírova 8, Košice 040 01 (IČO 43769292)

na pozemku

parc.č. KN-E 288/26 (KN-C 560 ) – trvalý trávnatý porast, k.ú. Stretava – umiestnené stavby : SO 01 Stožiar, doplnky stožiara, SO – 03 Oplotenie

parc.č. KN-E 1382/1 (KN-C 578, KN-C 579/1 ) - ostatná plocha, na parc.č. KN-C 46 (KN-E 281/1 ) - trvalý trávnatý porast, na parc.č. KN-C 49 – zastavané plochy a nádvoria , k. ú. Stretava – umiestnená stavba SO 02 Elektroprípojka NN

druh a účel stavby – umiestnenie 28,0 m oceľového priehradového stožiara, technologického kontajnera, osadenie anténneho systému, vybudovanie NN prípojky a oplotenie stožiara. Verejná telekomunikačná stavba siete O2 Slovakia, s.r.o. zabezpečí pokrytie svojím signálom v lokalitách Stretava, Stretavka, Palín, Senné.


1 2 ... 30