Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Opatrenia na ochranu vtáctva v chránených územiach

 11.03.2013

Uverejnené dňa 11.3.2013

Opatrenia na ochranu vtáctva v chránených územiach

 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., ako vlastník a prevádzkovateľ distribučnej elektrickej sústavy sa v záujme zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu rozhodla namontovať na rovinné konzoly svojich vzdušných 22 kV vedení nachádzajúcich sa v chránených územiach ochranné prvky (konzolové chráničky) tak, aby bola znížená ich nebezpečnosť pre vtáctvo. Taktiež v rámci spolupráce s mimovládnou organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku začala s realizáciou projektu LIFE09 NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku.

Vedenia budú upravené spôsobom, ktorý bol dohodnutý so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky a s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku.

 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. týmto žiada o podporu a pomoc pri realizácii tohto zámeru, a to najmä v súvislosti s nevyhnutnými vstupmi na pozemky vo vlastníctve obyvateľov obce alebo vlastníctve tretích strán. Termín realizácie týchto opatrení bude zvolený tak, aby nevznikli žiadne škody na pozemkoch, na ktorých sa nachádzajú vedenia.

 


1 2 ... 29