Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Povinné čipovanie psov

 23.10.2019

Povinné čipovanie psov

Do účinnosti vstúpila novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá bola schválená vládou ešte v máji tohto roka. Zviera by sa teda už nemalo považovať za vec a zmena taktiež zavádza opatrenia proti množiteľom, povinné čipovanie, rieši aj ochranu a starostlivosť.

Od 1. septembra 2019 je to už povinnosť, ktorá sa týka hlavne psov, prípadne aj mačiek. Čipovanie aj naďalej zabezpečuje veterinár, ktorý po začipovaní musí zviera do 24 hodín zaevidovať do centrálneho registra, v ktorom sú všetky potrebné údaje o majiteľovi a zvierati. Ak nastane zmena majiteľa alebo úhyn zvieraťa, pôvodný vlastník musí túto skutočnosť nahlásiť tiež veterinárovi.

Psy, ktoré sa narodili pred 31. augustom 2018 musia byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019. Cena za čipovanie bude maximálne 10 eur. Za osoby v hmotnej núdzi a poberateľov minimálneho dôchodku, ktorí majú psov narodených do 31. októbrom 2019, zaplatí čipovanie štát. Pes narodený od 1. septembra 2018 musí byť začipovaný najneskôr do 12 týždňov od narodenia.

Pokuty

Ak majiteľ nedodrží povinné označenie, respektíve nezačipuje psa chovaného na území Slovenska, môže dostať pokutu vo výške 50 eur. Veterinárna správa však môže udeliť aj pokutu od 300 do 800 eur, ak úmyselne poraníte, budete týrať alebo zabijete zviera nezákonným spôsobom. Rovnakú pokutu môžete dostať aj vtedy, ak to urobí osoba, ktorá koná na vašu zodpovednosť.

Novela zabezpečuje aj pokutovanie osoby, ktorá štve zviera proti zvieraťu alebo ho na tento účel cvičí, úmyselne opustí zviera za účelom zbaviť sa ho, bude falšovať doklady a identitu zvieraťa, podá zvieraťu omamnú alebo chemickú látku, či napríklad ako majiteľ nezabezpečí veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka. Za takéto konanie bude hroziť pokuta od 400 do 1 000 eur.

Novinky pre veterinárov

Novela zákona zasahuje aj do práce a právomocí veterinárov. Po novom majú zákaz ošetrovať psov, ktorí nie sú povinne začipovaní. Psa môžu ošetriť len v prípade ohrozenia života, prípadne zdravia psa alebo človeka. Pokiaľ tento zákaz porušia, hrozí im pokuta od 400 do 3 500 eur. Väčšie právomoci však získali veterinárni inšpektori, ktorí môžu pri výkone práce vstupovať do obydlia, ak budú mať dôvodné podozrenie, že je ohrozený život, zdravie a ochrana zvieraťa, prípadne osoby. Rovnako môžu vstupovať do objektu, ktorý je používaný na podnikanie alebo hospodársku činnosť súvisiacu s držaním zvierat.

Množitelia

Vláda chce novelou bojovať aj proti množiteľom psov. Ak teda budete chcieť psa predať alebo darovať, musí byť začipovaný ešte pred týmto úkonom bez ohľadu na jeho vek. Registrácia bude vedená v centrálnom registri spoločenských zvierat, takže nelegálnych množiteľov bude možné jednoduchšie identifikovať.


1 2 ... 29