Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Likvidácia nevyužívaných objektov, technológie ZPS Stretava a sond v dobývacom priestore Pavlovce nad Uhom

 31.03.2020

Firma NAFTA, a.s.,Votrubova 1, 821 09  Bratislava, IČO: 36 286 192, doručila na Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Likvidácia nevyužívaných objektov, technológie ZPS Stretava a sond v dobývacom priestore Pavlovce nad Uhom". Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. Uvedené oznámenie je zverejnené elektronicky prostredníctvom webového sídla: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/likvidacia-nevyuzivanych-objektov-technologie-zps-stretava-sond-v-doby

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia informácií. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.


1 2 ... 30