Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Informácia pre verejnosť-Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu Stretava - ul. Rómska

 17.06.2020

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“).

Obec Stretava ako dotknutá obec oznamuje verejnosti, že zámer o navrhovanej činnosti „Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu STRETAVA – ul. Rómska“   podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2, písm. c) zákona.

Príslušný orgán

Okresný úrad Michalovce

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 1

071 01 Michalovce

Názov navrhovanej činnosti

„Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu STRETAVA – ul. Rómska“

Miesto realizácie

Stretava

Predmet činnosti

Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu v obci Stretava, k. ú. Stretava, okres Michalovce, pre výstavbu pripojovacích plynovodov pre rodinné domy na ulici Rómskej v obci Stretava. Jedná sa o rozšírenie STL distribučného plynovodu.

Navrhovateľ

Obec Stretava, obecný úrad 12, 072 13 Palín

Predložený zámer je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Stretave,  na webovej stránke obce, v časti úradná tabuľa a na webovom sídle:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/rozsirenie-distribucnej-siete-stl-plynovodu-stretava-ul-romska


1 2 ... 33