Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Záverečné stanovisko - Plán udržateľnej mobility KSK

 06.07.2020

Informácia pre verejnosť podľa § 14 ods. 4 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“).

Obec Stretava ako dotknutá obec zverejňuje záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“.

Príslušný orgán

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Komenského 52

041 26  Košice

Názov

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“

Miesto realizácie

Košice

Obstarávateľ

Košický samosprávny kraj, Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66  Košice

Záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“ je od 2.7.2020 k nahliadnutiu na webovej stránke obce, v časti úradná tabuľa.


1 2 ... 30