Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie KSK na roky 2021 - 2027 - Správa o hodnotení strategického dokumentu

 10.03.2021

Obstarávateľ Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja dňa 8.3.2021 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027".

Predmetná Správa o hodnotení strategicého dokumentu a návrh strategického dokumentu spolu so všetkými prílohami sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.


1 2 ... 33