Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Upozornenie pre zákonných zástupcov detí materskej školy

 30.07.2021

UPOZORNENIE

pre zákonných zástupcov detí materskej školy

K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné, aby zákonný zástupca dieťaťa materskej školy predložil 

do 06.08.2021  na Obecný úrad v Stretave

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

Upozorňujeme zákonných zástupcov dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti dieťa MŠ je, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

  • Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi čestným vyhlásením, že ani jeden člen  domácnosti si daňový bonus neuplatnil.
  • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom  v domácnosti si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Stretave a nájdete ho aj tamto linku: http://www.stretava.sk/files/2021-07-30-115928-__estn___vyhl__senie_o.pdf

1 2 ... 34