Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zber údajov o podzemných a nadzemných elektrických vedeniach nízkeho napätia

 20.05.2013

 

Uverejnené dňa 13.5.2013

Zber údajov o podzemných a nadzemných elektrických vedeniach nízkeho napätia

 

Východoslovenská distribučná, a.s., prevádzkovateľ distribučnej sústavy elektriny na východnom Slovensku, bude v týchto mesiacoch uskutočňovať v našej obci zber údajov o podzemných a nadzemných elektrických vedeniach nízkeho napätia.

Zber údajov bude slúžiť ako podklad pre nový geografický informačný systém Východoslovenskej distribučnej, a.s. Detailné zmapovanie a spracovanie elektrických vedení do budúcnosti umožní:

- skvalitniť distribúciu elektriny pre jej koncových odberateľov,

- urýchliť a skvalitniť vyjadrovacie procesy prevádzkovateľa distribučnej sústavy v stavebných konaniach.

Pri výkone prác budú poverení pracovníci používať na označenie trás podzemných káblov ekologicky neškodné spreje. Takéto značky sa preto môžu objaviť v našej obci na chodníkoch alebo na zemi. Sprejové značky neznamenajú následné výkopové práce či iné obmedzenia pre obyvateľov a po 2 až 3 mesiacoch sami zmiznú. Súčasťou zberu údajov bude aj odčítavanie sériových čísel elektromerov odberateľov elektriny (bez odčítavania stavu elektromerov).

Tieto aktivity sa budú uskutočňovať postupne vo viacerých mestách a obciach na východnom Slovensku. Preto Vás prosíme počas najbližších mesiacov o toleranciu a trpezlivosť.

 

  

 


1 2 ... 27