Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Projekt: Kamerový systém obce Stretava - informácia

 24.06.2013

 

Uverejnené dňa 24.6.2013

 

Projekt "Kamerový systém obce Stretava " - informácia

 

Obec Stretava v januári 2013 predložila na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality. Žiadali sme o dotáciu vo výške 8 500,- eur na kamerový systém.

Projekt vybudovania kamerového systému sleduje naplnenie jeho prioritného cieľa – komplexnej ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, návštevníkov oddychovej a relaxačnej zóny, pohrebiska, ako aj majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických osôb dislokovaných na území obce formou situačnej prevencie. Zámerom projektu je vybudovanie siete IP kamier s prenosovou sústavou signálu a obslužným pracoviskom s príslušným hardvérovým a softvérovým vybavením, ktoré zabezpečia kontinuálne monitorovanie a záznam z exponovaných lokalít obce podľa grafického vyobrazenia, ktoré tvorí prílohu žiadosti. Na základe uvedenej skutočnosti sa od realizácie projektu očakáva zabezpečenie nasledovných oblastí:

  • preventívne pôsobenie na príčiny a podmienky výskytu kriminality a iných sociálnych patologických javov, odhaľovanie priestupkov, trestných činov a podpora pri ich objasňovaní,
  • operatívne vyrozumenie príslušných orgánov, ako aj včasné zásahy, asistencie a pomoc obyvateľom na miestach výskytu mimoriadnych udalostí (napríklad dopravné nehody, požiare, povodne a iné živelné udalosti),
  • ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj návštevníkov obce,
  • ochrana majetku obce, inštitúcií a podnikateľských subjektov.

Snahou obce Stretava je prijímať účinné postupy a opatrenia na miestnej úrovni k eliminácii bežnej kriminality, ktoré je možné účinne aplikovať a tieto aktívne zamerať na problematiku prevencie. Ich ambíciou je pozitívne ovplyvňovať bezpečnostnú situáciu obce v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom časovom horizonte formou situačnej prevencie, ktorá je špecificky orientovaná na kriminalitu, na ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov alebo iných subjektov prostredníctvom kamerového systému obce.

V apríli 2013 sme od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky obdŕžali informáciu o tom, že nám bola na tento projekt schválená dotácia vo výške 3 500,- eur. Tneto náš projekt bude finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie a s realizáciou samotného projektu plánujeme začať v júli 2013.

 

 


1 2 ... 27