Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Projekt: Obnova areálu futbalového ihriska - informácia

 24.06.2013

 

Uverejnené dňa 24.6.2013

 

                                      

 

 

Projekt "Obnova areálu futbalového ihriska" - informácia

 

Obec Stretava v apríli tohto roku požiadala v rámci grantového programu „Futbal to je hra“ Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis o poskytnutie grantu vo výške 1215,- eur.

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis v rámci tohto grantového programu prerozdelí finančné prostriedky vo výške 102 250 eur. Do programu prišlo spolu 270 žiadostí, 82 žiadostí bolo neoprávnených. Hodnotiaca komisia hodnotila 188 projektov a rozhodla o podpore 41 projektov. Náš projekt bol medzi podporenými. Získali sme grant vo výške 1215,- eur.

Hlavným cieľom projektu je podpora a rozvoj športu v obci, teda zabezpečiť fungovanie futbalového klubu ako jediného športu v obci v dôstojných podmienkach, v príjemnom a upravenom prostredí, zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a obyvateľov obce, ako aj predchádzať negatívnym vplyvom sociálneho prostredia (drogy, kriminalita a pod.), ale aj podporiť zdravší životný štýl, zvýšiť záujem o bývanie v obci, nárast členskej základne a podporiť športové podujatia v obci v upravenom areály a priestoroch futbalového ihriska.

Projekt je zameraný na zlepšenie a skultúrnenie podmienok členov futbalového klubu, ale aj širokej verejnosti. Zabezpečením dobrého materiálno-technického vybavenia obec má záujem zapojiť deti a mládež obce do športových aktivít, podporiť zdravší životný štýl, budovať medziľudské vzťahy. Zároveň zámerom je zapojiť čo najširší okruh občanov do prác v súvislosti s realizáciou projektu, najmä dlhodobo nezamestnaných občanov zaradených na menších obecných službách, obnoviť ich pracovné návyky, a tým zlepšiť ich šance na trhu práce.

S realizáciou projektu sa začne v polovici mesiaca jún 2013 a ukončená bude v polovici mesiaca august 2013.

 

 


1 2 ... 29