Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stretava

 24.06.2013

 

Uverejnené dňa 24.6.2013

Aktualizované dňa 10.7.2013

 

                                                  

 

Projekt "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stretava"

 

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stretava

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Riadiaci orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Miesto realizácie projektu: Obec Stretava

Názov a sídlo prjímateľa: Obec Stretava, Obecný úrad, Stretava č. 12, 072 13  p. Palín

Výška poskytnutého príspevku: 197 276,24 eur

Stručný opis projektu:

V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bola v r. 2010 vyhlásená prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry so sídlom v Košiciach výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Opatrenia 2.2 – Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva.

Obec Stretava zareagovala na túto výzvu a podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci vo výške 207 659,30 eur. Boli sme úspešní a napokon nám bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 197 276, 24 eur.

V súčasnosti sú namontované svietidlá starých typov, ktoré sú technicky zastarané a nespĺňajú súčasné nároky na kvalitu osvetlenia, nevyhovujú požadovaným požiadavkám na svetelné emisie a energetickú nenáročnosť. Väčšina svietidiel je po dobe svojej životnosti. Z uvedených dôvodov je značne narušené krytie, ale aj mechanická, ako aj elektrická bezpečnosť. Rozvádzač verejného osvetlenia je značne skorodovaný a nespĺňa požadované kritériá. V obci sú použité výbojkové, ako aj žiarivkové svietidlá, ktoré nevyhovujú z hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu, ako aj z hľadiska životného prostredia. Vonkajšie elektrické rozvody verejného osvetlenia v obci sú riešené vzdušným vedením na podperných bodoch NN siete alebo na stĺpoch. Vedenie rozvodu verejného osvetlenia je potrebné nahradiť novým z dôvodu skorodovania a častým skratom na vedení.

Navrhovaná modernizácia verejného osvetlenia sa vyznačuje tým, že okrem použitia nových svetelných bodov, ktoré predstavujú v súčasnosti svojimi parametrami najlepšie dostupné technológie, výrazne ovplyvní spotrebu elektrickej energie.  Zároveň sú zlučiteľné s technológiou SOVO, ktorá po nainštalovaní dokáže v značnej miere ovplyvniť výkon svetelných bodov v rozsahu 100 % ÷ 15 %, čo v budúcnosti s predpokladanými rastúcimi nákladmi na energiu predstavuje krok k šetreniu nielen elektrickej energie, ale aj financií obce.

Modernizácia a zrekonštruovanie verejného osvetlenia s technológiou SOVO z hľadiska udržateľnosti projektu dokáže veľmi účinne reagovať na požiadavky súvisiace s prevádzkou verejného osvetlenia. Bez vypínania verejného osvetlenia je možné znížiť náklady na energiu v prípade finančných nákladov prevádzkovateľa. V prípade administratívneho nariadenia v súvislosti s obmedzením produkcie skleníkových plynov je možné znížiť energetickú spotrebu verejného osvetlenia na požadovanú úroveň. Technológia SOVO je pripravená pružne reagovať aj na zmenu iných podmienok ako napríklad technických noriem pre osvetlenie pozemných komunikácií a vie komunikovať s pracoviskom monitoringu odkiaľ je možné sledovať spotrebu a diaľkovo regulovať výkon verejného osvetlenia.

Informácia o dátume začatia realizácie projektu: 4/2013

Informácia o dátume skončenia realizácie projektu: 5/2014

Odkaz na internetovú stránku riadiaceho orgánu - Slovenská inovačná a energetická agentúra:

http://www.siea.sk/

Odkaz na internetovú stránku operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast:

http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007---2013-6117/127802s

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 


1 2 ... 27