Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Kamerový systém obce Stretava

Uverejnené dňa 20.12.2013

 

Kamerový systém obce Stretava

 

Cieľ projektu

Projekt kamerového systému obce vychádza z analýzy príčin a podmienok vzniku priestupkov, kriminality a iných javov na území obce. Realizácia projektu kamerového systému ako formy situačnej prevencie vychádza z potreby skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických osôb dislokovaných na území obce. Výstupom projektu budú vyhodnotené záznamy obrazu s následným zásahom a riešením priestupkov.  

Zámerom projektu je vybudovanie siete IP kamier s prenosovou sústavou signálu a obslužným pracoviskom s príslušným hardvérovým a softvérovým vybavením, ktoré zabezpečia kontinuálne monitorovanie a záznam z exponovaných lokalít obce podľa grafického vyobrazenia. Na základe uvedenej skutočnosti sa od realizácie projektu očakáva zabezpečenie nasledovných oblastí:

 • preventívne pôsobenie na príčiny a podmienky výskytu kriminality a iných sociálnych patologických javov, odhaľovanie priestupkov, trestných činov a podpora pri ich objasňovaní,
 • operatívne vyrozumenie príslušných orgánov, ako aj včasné zásahy, asistencie a pomoc obyvateľom na miestach výskytu mimoriadnych udalostí (napríklad dopravné nehody, požiare, povodne a iné živelné udalosti),
 • ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj návštevníkov obce,
 • ochrana majetku obce, inštitúcií a podnikateľských subjektov.

Snahou obce Stretava je prijímať účinné postupy a opatrenia na miestnej úrovni k eliminácii bežnej kriminality, ktoré je možné účinne aplikovať a tieto aktívne zamerať na problematiku prevencie. Ich ambíciou je pozitívne ovplyvňovať bezpečnostnú situáciu obce v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom časovom horizonte formou situačnej prevencie, ktorá je špecificky orientovaná na kriminalitu, na ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov alebo iných subjektov prostredníctvom kamerového systému obce.

 

    
Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Rady vlády na prevenciu kriminality  a Obvodného úradu v Košiciach

 

Identifikácia projektu

Výzva: Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2013
Podané: 14.1.2013
Schválené: 06.06.2013 
Schválená dotácia: 3 500 €
Spolufinancovanie projektu: 886,60 €
Termín realizácie: 01.08.2013 - 31.12.2013 

 

Realizácia

Na začiatku realizácie projektu bolo potrebné navrhnúť riešenie mobilného kamerového systému s kompletnou inštaláciou a zhotovením, navrhnúť prenos obrazu a dát. Vybraný dodávateľ zabezpečil nákup a dodávku predmetu obstarávania, inštaláciu a konfiguráciu kamier vo vybraných lokalitách, inštaláciu softvéru a konfiguráciu počítača v priestoroch obecného úradu. Zrealizovala sa kompletná výstavba kamerového systému obce. V ystéme sú použité IP kamery a signál sa prenáša wifi sieťou do nahrávacieho zariadenia v centre obce. Bola zrealizovaná inštalácia káblových rozvodov a IP kamier SF2012H-B v počte 4 ks v objekte obecného úradu, materskej školy, požiarnej zbrojnice a cintorína. Vybudovalo sa obslužné pracovisko potrebným hardvérom, softvérom, záznamovou a monitorovacou technikou. Zaškolenie obslužného personálu bolo zrealizované pracovníkmi dodávateľskej firmy. Súčasťou projektu bola aj publicita, tvorba www.stránky projektu.

 

Participujúce subjekty na realizácii projektu::

 • Obvodné oddelenie Policajného zboru SR Pavlovce nad Uhom,
 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne,
 • Materská škola v Stretave,
 • Poslanci Obceného zastupiteľstva Stretava,
 • Obecný dobrovoľný hasičský a požiarny zbor Stretava,
 • Slovenský zväz chovateľov, ZO Stretava,
 • Pozemková spoločnosť obce Stretava. 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt