Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Projekt

 

 

 

Uverejnené dňa 21.2.2014

 

                                             

 

Projekt "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stretava"

 

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stretava

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Sprostredkovateľsky orgán: Slovenska inovačná a energetická agentúra

Miesto realizácie projektu: Obec Stretava

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Stretava, Obecný úrad, Stretava č. 12, 072 13  p. Palín

Výška  príspevku  schváleného projektu: 197 276,24 €

Finančná čiastka použitá na realizáciu projektu po verejnom obstarávaní : 117 647,43

Spolufinancovanie obce (5%): 6192,16  €

Stručný opis projektu:

Tento projekt je realizovaný s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. V roku 2010 bola vyhlásená prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry so sídlom v Košiciach výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Opatrenia 2.2 – Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva.

Obec Stretava zareagovala na túto výzvu pozitívne a podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci s predpokladaným rozpočtovým nákladom vo výške 207 659,30 eur. Boli sme úspešní a napokon nám bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 197 276, 24 eur. Po získaní dotácie a podpise zmluvy s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, bola obcou vyhlásená verejná súťaž na získanie dodávateľa stavby. Celkový náklad na rekonštrukciu po ukončení súťaže pre realizáciu projektu bol súťažou znížený na sumu 123 839,59 eur s DPH. Poskytnutý nenávratný príspevok je 117 647,43 eur. Obec poskytuje na pokrytie nákladov 5 percent z celkovej sumy, čo vo  finančnom vyjadrení činí čiastku 6 192,16 eur.

V rámci realizácie projektu boli demontované svietidlá starých typov, ktoré boli technicky zastarané a nespĺňali súčasné nároky na kvalitu osvetlenia, nevyhovovali požadovaným požiadavkám na svetelné emisie a energetickú nenáročnosť, väčšina z nich už bola po dobe svojej životnosti. V obci boli pôvodne použité výbojkové, ako aj žiarivkové svietidlá, ktoré nevyhovovali z hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu, ako aj z hľadiska životného prostredia. Vedenie rozvodu verejného osvetlenia bolo potrebné nahradiť novým z dôvodu skorodovania a častým skratom na vedení.

Navrhovaná modernizácia verejného osvetlenia zahŕňala okrem použitia nových svetelných bodov, ktoré predstavujú v súčasnosti svojimi parametrami najlepšie dostupné technológie, výrazné ovplyvnenie spotreby elektrickej energie. Táto rekonštrukcia by mala priniesť úsporu platieb za spotrebovanú elektrickú energiu vo výške 30 až 60 percent. Usporené prostriedky tak budeme môcť použiť na iné účely.

V súčasnej dobe je rekonštrukcia verejného osvetlenia  ukončená. Technická obhliadka stavby bola vykonaná 18. februára 2014 a kolaudácia stavby bola vykonaná dňa 20. februára 2014. Pri spomínaných obhliadkach neboli zistené žiadne vady. Zrealizovanou  rekonštrukciou   získame oproti stavu pred rekonštrukciou verejného osvetlenia značné energetické úspory. 

 

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt