Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Zásady ochrany pred komármi

 

Uverejnené 12.6.2014

 

Zásady ochrany pred komármi

 

Komáre sú prirodzenou súčasťou mokradí lužných lesov, pravidelne zaplavovaných území, ale aj prakov a záhrad. Vyskytujú sa všade na svete od arktických oblastí až po trópy. V prírodnom prostredí majú svoju zmysluplnú úlohu – sú potravou rýb, obojživelníkov a hmyzožravých vtákov. Poznáme vyše 2000 druhov komárov. Viac ako 60 druhov sa vyskytuje aj v našich podmienkach, z nich asi 10 druhov spôsobuje zdravotné problémy.

 

Komár vo svojom vývojom cykle prechádza štyrmi štádiami: vajíčka – larvy – kukly – dospelé jedince.

 

Vývoj vajíčok prebieha vo vlhkom a teplom prostredí.

 

·         Pri teplote okolo 25°C sa z vajíčok vyliahnu larvy do jedného týždňa,

·         Pri teplote 15 °C do jedného mesiaca,

·         A pri teplote nižšej ako 14 °C sa vývoj vajíčok zastavuje.

 

Niektoré druhy komárov k svojmu vývoju potrebujú, aby ich vajíčka boli zaplavené vodou. Nakladené vajíčka môžu bez zaplavenia vydržať až 6 – 7 rokov, pričom vyčkajú na novú záplavovú vodu. Významnými liahniskami komárov sú preto územia, ktoré sú pravidelne zaplavované v 1 – 5 ročných intervaloch. Pre množenie komárov je tiež vhodná zachytená voda v prázdnych plechovkách od konzerv, v plastových fľašiach, v starých pneumatikách, v rôznych vedrách a nádobách na polievanie. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že pre vývoj komárov je vhodná akákoľvek stojatá voda.

 

Ochranné opatrenia na zamedzenie kalamitného premnoženia komárov je potrebné uskutočňovať na troch úrovniach v postupnosti: občan, obec (územná samospráva), štát (štátna správa).

 

Opatrenia realizované občanmi:

·      starostlivosť o čistotu obytného prostredia, pravidelné kosenie dvorov, záhrad a bezprostredného okolia domu,

·      pravidelné vyprázdňovanie nádob na polievanie záhrad, ak nie je možné vyprázdniť obsah nádoby v 7 dňových intervaloch, je potrebné na hladinu vody umiestniť plávajúce fólie, najlepšie polystyrénové dosky alebo naliať na hladinu malé množstvo jedlého oleja, ktoré zabránia larvám a kuklám komárov nadýchnuť sa atmosférického vzduchu,

·      likvidácia komunálneho odpadu z okolia ľudských obydlí (najmä plechovky, plastové fľaše, pneumatiky a podobné nádoby, v ktorých sa môžu v zachytenej dažďovej ploche liahnuť komáre),

·      mechanická ochrana obydlí sieťami na okná a dvere. Ich ochrannú funkciu zvyšuje ošetrenie rámov a sietí insekticídmi učenými na tento účel. Rovnako je dôležité chrániť aj uzavreté priestory na chov hospodárskych zvierat,

·      používanie éterických látok vo vonných lampách, elektrických prístrojoch s vyparovaním proti hmyzu a lapačov hmyzu,

·      individuálna ochrana osôb spočíva v správnom a primeranom oblečení sa a v natieraní nepokrytých častí repelentnými prípravkami dostupnými v obchodnej sieti a v lekárňach. Komáre sú najaktívnejšie na svitaní a vo večerných hodinách, odporúča sa obmedziť prechádzky v blízkosti vôd v tomto čase,

·      podľa možností nepoužívať v okolí človeka intenzívne osvetlenie, ktoré komáre láka. Silné žiarivkové osvetlenie priláka komárov zo vzdialenosti viacerých kilometrov.

 

Opatrenia realizované obcami:

·    trvalá starostlivosť o čistotu intravilánu obcí a blízkeho prírodného prostredia, pravidelné kosenie verejných priestranstiev a údržba krovinatých porastov,

·    likvidácia všetkých možných zdrojov stojatej vody, rôznych plytkých priehlbín – liahnišť (napr. je možné ich zaviesť zeminou a upraviť alebo ich prehĺbiť a zarybniť), aplikácia živorodých rybiek požierajúcich larvy,

·    úprava brehov potokov, riek a rybníkov,

·    vykonanie lokálneho dezinsekčného zásahu použitím insekticídnych prípravkov (postreky sú oprávnené vykonávať len odborne spôsobilé osoby pre výkon ochrannej dezinsekcie, ktoré musia ovládať príslušné postupy a najvhodnejšie spôsoby aplikácie biocídov v daných terénnych podmienkach).

 

Opatrenia realizované štátom:

·         trvalá starostlivosť o životné prostredie inštitúciami odborného štátneho dozoru (úrady životného prostredia, štátna vodohospodárska inšpekcia, štátna veterinárna inšpekcia),

·         vykonanie dezinsekcie na území mimoriadneho kalamitného výskytu komárov alebo v lokalitách vzniku ohniska nákazy prenášanej komármi.

 

Citované: MUDr. Jozef Sládek, RÚVZ Trebišov - Kalamita komárov ako významný zdravotný problém

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt