Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zásady ochrany pred komármi | Krásy našej obce

 

Uverejnené 12.6.2014

 

Zásady ochrany pred komármi

 

Komáre sú prirodzenou súčasťou mokradí lužných lesov, pravidelne zaplavovaných území, ale aj prakov a záhrad. Vyskytujú sa všade na svete od arktických oblastí až po trópy. V prírodnom prostredí majú svoju zmysluplnú úlohu – sú potravou rýb, obojživelníkov a hmyzožravých vtákov. Poznáme vyše 2000 druhov komárov. Viac ako 60 druhov sa vyskytuje aj v našich podmienkach, z nich asi 10 druhov spôsobuje zdravotné problémy.

 

Komár vo svojom vývojom cykle prechádza štyrmi štádiami: vajíčka – larvy – kukly – dospelé jedince.

 

Vývoj vajíčok prebieha vo vlhkom a teplom prostredí.

 

·         Pri teplote okolo 25°C sa z vajíčok vyliahnu larvy do jedného týždňa,

·         Pri teplote 15 °C do jedného mesiaca,

·         A pri teplote nižšej ako 14 °C sa vývoj vajíčok zastavuje.

 

Niektoré druhy komárov k svojmu vývoju potrebujú, aby ich vajíčka boli zaplavené vodou. Nakladené vajíčka môžu bez zaplavenia vydržať až 6 – 7 rokov, pričom vyčkajú na novú záplavovú vodu. Významnými liahniskami komárov sú preto územia, ktoré sú pravidelne zaplavované v 1 – 5 ročných intervaloch. Pre množenie komárov je tiež vhodná zachytená voda v prázdnych plechovkách od konzerv, v plastových fľašiach, v starých pneumatikách, v rôznych vedrách a nádobách na polievanie. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že pre vývoj komárov je vhodná akákoľvek stojatá voda.

 

Ochranné opatrenia na zamedzenie kalamitného premnoženia komárov je potrebné uskutočňovať na troch úrovniach v postupnosti: občan, obec (územná samospráva), štát (štátna správa).

 

Opatrenia realizované občanmi:

·      starostlivosť o čistotu obytného prostredia, pravidelné kosenie dvorov, záhrad a bezprostredného okolia domu,

·      pravidelné vyprázdňovanie nádob na polievanie záhrad, ak nie je možné vyprázdniť obsah nádoby v 7 dňových intervaloch, je potrebné na hladinu vody umiestniť plávajúce fólie, najlepšie polystyrénové dosky alebo naliať na hladinu malé množstvo jedlého oleja, ktoré zabránia larvám a kuklám komárov nadýchnuť sa atmosférického vzduchu,

·      likvidácia komunálneho odpadu z okolia ľudských obydlí (najmä plechovky, plastové fľaše, pneumatiky a podobné nádoby, v ktorých sa môžu v zachytenej dažďovej ploche liahnuť komáre),

·      mechanická ochrana obydlí sieťami na okná a dvere. Ich ochrannú funkciu zvyšuje ošetrenie rámov a sietí insekticídmi učenými na tento účel. Rovnako je dôležité chrániť aj uzavreté priestory na chov hospodárskych zvierat,

·      používanie éterických látok vo vonných lampách, elektrických prístrojoch s vyparovaním proti hmyzu a lapačov hmyzu,

·      individuálna ochrana osôb spočíva v správnom a primeranom oblečení sa a v natieraní nepokrytých častí repelentnými prípravkami dostupnými v obchodnej sieti a v lekárňach. Komáre sú najaktívnejšie na svitaní a vo večerných hodinách, odporúča sa obmedziť prechádzky v blízkosti vôd v tomto čase,

·      podľa možností nepoužívať v okolí človeka intenzívne osvetlenie, ktoré komáre láka. Silné žiarivkové osvetlenie priláka komárov zo vzdialenosti viacerých kilometrov.

 

Opatrenia realizované obcami:

·    trvalá starostlivosť o čistotu intravilánu obcí a blízkeho prírodného prostredia, pravidelné kosenie verejných priestranstiev a údržba krovinatých porastov,

·    likvidácia všetkých možných zdrojov stojatej vody, rôznych plytkých priehlbín – liahnišť (napr. je možné ich zaviesť zeminou a upraviť alebo ich prehĺbiť a zarybniť), aplikácia živorodých rybiek požierajúcich larvy,

·    úprava brehov potokov, riek a rybníkov,

·    vykonanie lokálneho dezinsekčného zásahu použitím insekticídnych prípravkov (postreky sú oprávnené vykonávať len odborne spôsobilé osoby pre výkon ochrannej dezinsekcie, ktoré musia ovládať príslušné postupy a najvhodnejšie spôsoby aplikácie biocídov v daných terénnych podmienkach).

 

Opatrenia realizované štátom:

·         trvalá starostlivosť o životné prostredie inštitúciami odborného štátneho dozoru (úrady životného prostredia, štátna vodohospodárska inšpekcia, štátna veterinárna inšpekcia),

·         vykonanie dezinsekcie na území mimoriadneho kalamitného výskytu komárov alebo v lokalitách vzniku ohniska nákazy prenášanej komármi.

 

Citované: MUDr. Jozef Sládek, RÚVZ Trebišov - Kalamita komárov ako významný zdravotný problém

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  |