Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | V Stretave sa konal seminár o regionálnych rozvojových aktivitách

 

Uverejnené 20.6-2014

 

V Stretave sa konal seminár o regionálnych rozvojových aktivitách

 

Dňa 17. júna sa v našom kultúrnom dome konala členská schôdza občianskeho združenia Medzi riekami, ktorého členom je aj naša obec, v rámci ktorej sa uskutočnil seminár pod názvom „Podpora partnerstiev pre rozvoj územia medzi riekami Laborec – Uh“. Tento seminár bol usporiadaný v spolupráci s občianskym združením SOSNA, s podporou Programu malých grantov na Slovensku.

V úvode stretnutia starosta obce Stretava, Marek Keher, privítal zúčastnených a potom už odovzdal slovo predsedovi OZ Medzi riekami, Vladimírovi Matimu, starostovi obce Zemplínska Široká.

Program seminára bol rozdelený do niekoľkých časti:

Silvia Szabóová - riaditeľka OZ SOSNA a  Peter Sabo – bývalý projektový manažér OZ Medzi riekami, ako aj Klára Tóthová – národná koordinátorka Programu malých grantov na Slovensku, hovorili o potenciály rozvoja územia Laborec – Uh.

Následne sa pristúpilo k prezentácieam, ktoré boli hlavným bodom programu a boli venované podpore rôznorodosti produkčnej krajiny v území Laborec – Uh v rámci programu „Komunitný rozvoj a zdieľanie skúseností pre Satoyama iniciatívu (COMDEKS)“.

O jednotlivých projektoch COMDEKS informovali ich úspešní riešitelia:

  •      o zámere výsadby lesov v území OZ Medzi riekami referoval Peter Sabo,
  •      Ján Uhrín – manažér pre Chránené vtáčie územie Senné hovoril o obnove chovu dobytka,
  •      Drahomíra Hlohinová – štatutárna zástupkyňa Nadácie záchrany a obnovy Senianského kaštieľa predložila zámer o uvažovaní realizácie koreňovej čistiarne odpadových vôd v Sennom,
  •     oživenie vidieckej krajiny podporou včelárstva a drobného chovu hospodárskych zvierat načrtol Matej Repel – manažér pre Chránené vtáčie územie Medzibodrožie,
  •     o prinavrátení chovu vodnej hydiny na rybníky Senné/Iňačovce hovoril farmár Ľubomír Knežo,
  •     zrealizovaný farmársky rínok v Zalužiciach predstavil Gabriel Viňanský – starosta obce Zalužice, člen OZ Zalužka,
  •     o zapojení regiónu Laborec – Uh do regionálneho rozvoja informovala Veronika Ličková – projektová manažérka OZ Medzi riekami.

V závere tejto témy bol odbornými konzultantmi, nestrannými hodnotiteľmi projektov, Jaroslavom Tešliarom a Gizelou Brutovskou, vyhodnotený program COMDEKS.

Ďalší bod programu viedol predseda OZ ProTornensis, Ladislav Bartók, a tento bol zameraný na projekt, ktorý sa orientoval na podporu miestnej produkcie, konkrétne v obci Turňa nad Bodvou.

Projektová manažérka OZ Medzi riekami, Veronika Ličková, sa postarala o zhodnotenie rozvoja územia Laborec – Uh od r. 2009, napĺňanie stratégie rozvoja územia a poukázala na budúcnosť a smerovanie OZ Medzi riekami.

Posledným bodom programu sprevádzal zástupca riaditeľa úradu a vedúci odboru regionálneho rozvoja, plánovania, a implementácie projektov v Košickom samosprávnom kraji, Imrich Fülöp, ktorý hovoril o úlohe miestnych akčných skupín (MAS) v regionálnom rozvoji a ich podpore v Košickom kraji.

Seminár bol ukončený odchodom všetkých zúčastnených na nádvorie Kaštieľa v Sennom, kde súčasťou záverečného programu bola aj prehliadka Vtáčieho raja pri rybníkoch v Sennom po náučnom chodníku, ktorý zabezpečil SOS/Birdlife Slovensko.

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt