Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Rekonštrukcia a vybudovanie protipovodňových opatrení v obci Stretava

 

Uverejnené 22.7.2014

 

Rekonštrukcia a vybudovanie protipovodňových opatrení v obci Stretava

 

 

            Cieľom tejto stavby je riešiť odvod dažďovej vody v západnej a južnej časti obce, kde pri intenzívnych zrážkach dochádza k zaplavovaniu záhrad našich občanov, podmáčaniu domov a následnej vlhkosti a znehodnocovaniu obydlí, a tým aj vytváraniu nezdravého životného prostredia spôsobeného vlhkosťou.

            V súčasnosti sa povrchové vody odvádzajú systémom zemných priekop, ktoré vyúsťujú do starého ramena Čiernej vody a do odvodňovacieho kanála situovaného pri ceste II. triedy medzi obcami Stretava a Palín. Tieto zemné priekopy sú v súčasnosti prevažne zemné a iba z minimálnej časti zložené z betónových dosiek. Spády priekop sú minimálne s proti spádmi zarastené travinami a krovinami, ktorých hĺbky sa pohybujú od cca 0,3m do 2,5m a nedostatočne odvádzajú dažďovú vodu z tejto časti obce. Ďalším problémom pre odvedenie vody je nevhodné osadenie rúrových priepustov (môstikov), ktoré sú vo väčšine vyššie, niekde nižšie ako je dno vlastnej zemnej priekopy. Preto je samozrejme, že so spádovaním rigolov musia byť riešené aj vjazdy do dvorov likvidáciou starých môstikov a usadenie nových.

            Na riešenie tohto stavu bolav marci 2011 spracovaná technická dokumentácia, ktorou sa navrhuje daný stav riešiť. Teraz je odvádzanie povrchových vôd v obci rozdelené do ôsmich vetiev. Navrhované riešenie uvažuje o vybudovaní odvodňovacích rigolov dĺžky 2,7km, ktoré sú rozdelené do 5 vetiev. Rigoly budú dláždené z betónových dlaždíc uložené do betónového lôžka. Na vrch rigolov o hĺbke viac ako jeden meter sa majú ukladať zatrávňovacie tvarovky. Križovanie cestných komunikácií je riešené pretláčaním. Uložením odvodňovacích rigolov do väčšej hĺbky sa odvedie voda z pozemkov v celej západnej časti obce i z pozemkov situovaných pri ulici Dolný koniec. Všetko je však o peniazoch.

            V súčasnosti znovu pripravuje opakovanú žiadosť na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky o pridelenie financií na uvedenú akciu, kde je predpokladaná potreba preinvestovať 781 530,26 €. Termín predloženia opakovanej žiadosti je 30. september 2014.

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt