Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 - Kandidátne listiny - pokyny

 

Uverejnené 12.9.2014

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 - Kandidátne listiny - pokyny

 

Politické strany, hnutie, koalície (ďalej iba politické strany) a nezávislí kandidáti môžu podať kandidátne listiny do 21.09.2014 do 24.00 hod. zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.

Úradná doba zapisovateľa v tento deň bude od 09.00 do 24.00 hod., telefonický kontakt 056/649 72 04, mobil 0911 26 44 99, kancelária Obecného úradu v Stretave.

Kandidátne listiny možno podať len v písomnej forme a doručujú sa v dvoch rovnopisoch prostredníctvom splnomocnenca, pričom splnomocnenec nemôže byť kandidátom. Nezávislý kandidát doručuje kandidátne listiny osobne. Zákon vylučuje iný spôsob doručenia, napríklad poštou, faxom, elektronickou poštou, alebo inou osobou, ktorá nie je splnomocnencom.

Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého poslanca je petícia podpísaná v obci Stretava minimálne 100 voličmi podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta. Petícia musí spĺňať náležitosti stanovené zákonom.

Obsahové náležitosti kandidátnej listiny pre voľbu starostu obce a poslancov určuje zákon a sú záväzné. Nedodržanie obsahových náležitostí môže mať za následok nezaregistrovanie kandidáta.

Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľkých kandidátov, koľko má byť v príslušnom obvode zvolených poslancov.

Volebné obvody a počty poslancov v Obci Stretava sú zverejnené na úradnej tabuli.

Vzory kandidátnych listín a ďalších volebných listín nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

Podrobné podmienky pre voľby do orgánov samosprávy obcí upravuje zákon č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

 

                                                                                                          Čupková Scarlett

zapisovateľ miestnej volebnej komisie

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt