Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Hemoragická horúčka Ebola

 

Uverejnené 31.10.2014

 

Hemoragická horúčka Ebola

 

Horúčka vyvolaná vírusom Ebola
Od decembra 2013 je hlásená epidémia ochorení vyvolaných vírusom Ebola, ktorá postihuje krajiny západnej Afriky (Guinea, Libéria, Sierra Leone, Nigéria).
 
Čo je Ebola
Ebola je ťažké akútne vírusové ochorenie človeka, vyvoláva akútnu hemoragickú horúčku s vysokou smrtnosťou.
 
Ako sa prenáša
Prenáša sa úzkym kontaktom s chorým živým alebo mŕtvym, najmä krvou a inými telesnými tekutinami (napr. stolicou, slinami, močom, sekrétmi, spermou, materským mliekom a orgánmi). Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to až do troch mesiacov po ich uzdravení.
K prenosu dochádza taktiež nedostatočne sterilizovanými injekčnými striekačkami a ihlami. Človek sa môže nakaziť aj kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami živých alebo uhynutých
voľne žijúcich zvierat (opice, lesné antilopy, netopiere).
Ochorenie sa neprenáša bežným kontaktom na verejnosti s ľuďmi, ktorí nejavia známky ochorenia. Vírus Eboly sa neprenáša pri manipulácii s peniazmi alebo potravinami, či plávaním v bazéne. Neexistuje dôkaz ani o prenose vzduchom, ani od osôb, pokiaľ nemajú klinické príznaky. Neprenášajú ho ani komáre.
Inkubačný čas (čas od nakazenia sa do prejavenia klinických príznakov ochorenia) je 2 - 21 dní.
 
Ako sa prejavuje
Od 2 do 21 dní po vystavení vírusu môže náhle prepuknúť ochorenie, ktoré sa prejaví horúčkami, bolesťami svalov, hlavy, hrdla a slabosťou.
V ďalšom štádiu prichádza zvracanie, hnačky, vyrážky a poruchy funkcie pečene a obličiek.
U niektorých pacientov dochádza aj k silnému vnútornému a vonkajšiemu krvácaniu a zlyhaniu viacerých orgánov.
 
Aké je riziko nákazy
Pri ceste do postihnutých oblastí je riziko infekcie vírusom Eboly nízke, pokiaľ sa vyhnete kontaktu s chorými osobami a voľne žijúcimi zvieratami, alebo kontaktu s telami mŕtvych osôb, alebo zvierat a tiež predmetom, ktoré sú znečistené ich telesnými tekutinami.
Je potrebné vyhýbať sa nechránenému pohlavnému styku a nekonzumovať mäso z voľne žijúcich zvierat.
 
Aké sú odporúčania pre cestujúcich, ktorí sa vrátili z krajín výskytu Eboly
Ak sa v období do 3 týždňov po návrate objaví horúčka, nevysvetliteľná únava, hnačky, bolesti hrdla, kašeľ alebo iné závažné príznaky:
• je potrebné zostať doma a kontaktovať telefonicky svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze,
• ošetrujúci lekár po predvolaní pacienta zhodnotí klinický stav, aby vylúčil podozrenie či sa jedná o ochorenie tohto druhu,
• podozrenie na Ebolu hlási lekár príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a územne príslušnej infekčnej klinike, resp. infekčnému oddeleniu,
• príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečí protiepidemické opatrenia,
• v prípade podozrenia na Ebolu, vyšetrenie vzoriek zabezpečí Národné referenčné centrum pre hemoragické horúčky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Kliniky infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava v akreditovanom laboratóriu WHO v Hamburgu v Nemecku.
 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, 02/492 84 111
www.uvzsr.sk
 
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt