Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Projekt

 

Uverejnené 17.4.2015

 

Projekt "Napojme sa"

 

V rámci projektu Východosloveská vodárenská spoločnosť ponúka:
 • Prvú obhliadku miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie
 • Dodávku materiálu a montáž vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky
 • Dodávku a osadenie vodomernej šachty, kanalizačnej revíznej šachty
 • Dodávku a montáž vodomernej zostavy
 • Prepojenie vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky na vnútorný vodovod, kanalizáciu nehnuteľnosti
 • Zemné práce
 • Úhradu dopravných nákladov súvisiacich s realizáciou.
 
Čo očakávame?
 • Prepojenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vnútorný vodovod, kanalizáciu pri realizácii prípojky
 • Odber pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
 • Súhlas s prevodom vlastníctva vodovodnej, kanalizačnej prípojky z VVS, a.s. na odberateľa
 • Realizáciu prípojky podľa harmonogramu VVS, a.s.
 • Súčinnosť pri realizácii (povolenie vstupu na pozemok, poskytnutie informácií k existujúcim rozvodom)

Podmienky, ktoré je potrebné splniť:

 • Podať si na zákazníckom centre VVS, a.s. žiadosť o realizáciu vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky v období stanovenom VVS, a.s. Pri podaní žiadosti je potrebné predložiť:
 1. aktuálny list vlastníctva (akceptujeme aj z www. katasterportal.sk)
 2. aktuálnu kópiu parcelného snímku z pozemkovej evidencie (akceptujeme aj z www. katasterportal.sk)
 3. čestné vyhlásenie v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom, resp. je spoluvlastníkom nehnuteľnosti
 4. zjednodušený situačný náčrt (nákres v mierke 1:100)
 5. splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s pripojením
 6. doklad totožnosti
 • Uzatvoriť zmluvu o dodávke pitnej vody, odvádzaní odpadových vôd
 • Uzatvoriť zmluvu o realizácii vodovodnej prípojky, zmluvu o realizácii kanalizačnej prípojky
 • Umožniť realizáciu prípojky a prepojenie na vnútorný vodovod, kanalizáciu nehnuteľnosti v termíne určenom VVS, a.s.
 
Prečo je to výhodné?
 • Náklady na realizáciu hradí VVS, a.s.
 • Zabezpečíme výkopové a zemné práce
 • Zabezpečíme kompletnú dodávku materiálu
 • Garantujeme odbornú realizáciu prác.

 

Prečo sa napojiť na verejný vodovod?
Pretože pitná voda z vodovodných kohútikov je zdravotne bezpečná, čistá, svieža a cenovo najvýhodnejšia.
 
Záleží mi na mojom zdraví?
Kvalita vody v studniach špeciálne na východnom Slovensku je preukázateľne katastrofálna. Stav životného prostredia sa vďaka všade prítomnej chémii neustále zhoršuje. Rovnaký osud postihol aj domové studne, ktoré sú otvoreným systémom vždy ochotným prijať z podzemných vôd všetko negatívne z okolia. Kvalita vody v studni sa aj pri maximálnej starostlivosti majiteľa a pri častých analýzach vody (ruku na srdce aké časté sú u Vás) môže dramaticky zmeniť zo dňa na deň. Stačí len zle utesnená žumpa u suseda. Voda je významným, ak nie rozhodujúcim činiteľom, pri ochrane nášho zdravia a zdravia našich detí, ktorý netreba podceňovať.
 
Nebezpečné dusičnany
Čo zo studní pijeme my a naše deti?
Vodárenské spoločnosti každý rok organizujú v rámci Svetového dňa vody bezplatné analýzy vody v domových studniach. Výsledky na východe Slovenska sú alarmujúce. V roku 2014 bolo odobratých na bezplatnú analýzu 4.024 donesených vzoriek vody, pričom nevyhovujúcich na pitie bolo viac ako 39%! Je to zasa vyššie číslo ako v predchádzajúcich rokoch, kedy sa percento závadnosti, ako sa úradne označuje tento ukazovateľ, pohybovalo na úrovni 29 až 36%. A ešte jeden zaujímavý údaj. Minulý rok až 228 vzoriek malo zistené 5 až 10-násobné prekročenie povoleného limitu dusičnanov v rozmedzí od 250 do 500 mg na liter vody (limit je max. 50mg/l)! Najhoršia situácia je v okresoch Trebišov, Vranov nad Topľou, Michalovce a Košice.
 
Jednoduché a lacné riešenie pre zdravie – voda z vodovodu.
 
Čistá voda - nápoj z vodovodu
Je zdravá, obsahuje prirodzené vyvážené látky. Podlieha prísnej kontrole. Ročne kontrolné orgány hygieny i každá vodárenská spoločnosť odoberie niekoľko tisíc vzoriek, realizuje desaťtisíce analýz a sleduje sa asi 100 ukazovateľov.
 
Odborníci ju odporúčajú ako najvhodnejší pitný režim
Voda má pre nás nesmierny význam, pretože sa podieľa na metabolických procesoch v organizme,
podporuje správnu funkciu jednotlivých systémov ako je tráviaci, vylučovací, obehový a iné. Vodu z vodovodu možno piť neobmedzene. Na rozdiel od minerálnych vôd, ktoré majú vysoký obsah niektorých minerálnych a stopových látok a ich časté užívanie môže jednostranne zaťažovať ľudský organizmus, čo môže spôsobiť aj vážne zdravotné problémy.
Ku kvalitným nápojom vhodným na každodennú konzumáciu rovnako nepatria ani chuťovo lukratívne, ale sladené a prifarbované nealko nápoje.
 
Voda z vodovodu detoxikuje organizmus
Používaniu éčiek čiže prídavných látok, vrátane syntetických farbív sa v dnešnom modernom svete celkom nevyhneme. Preto platí zlaté pravidlo: znížiť ich prívod na rozumné minimum, teda načo napríklad piť prifarbované a prichucované nealko nápoje, keď máme čistú pitnú vodu z vodovodu? Čistá pitná voda je bezfarebná. A navyše, čistá pitná voda zrieďuje koncentráciu farbív a ďalších prídavných látok, ktorých v tele už aj tak máme dosť.
 
Šetrná k životnému prostrediu a k našej peňaženke
Je faktom, že voda z vodovodu je oveľa šetrnejšia k životnému prostrediu než balené vody. Neostáva po nej plastový odpad ako smutný odkaz ďalším generáciám.
Rovnako milostivo sa správa k našej peňaženke, je aj stonásobne lacnejšia než balené vody.
Navyše si ju nemusíte nosiť domov, čaká tam už na Vás!
 
Prečo sa napojiť na verejnú kanalizáciu?
To je žiaľ reálny obraz obcí na Slovensku. Za všetkým stojí spôsob likvidácie odpadových vôd. Stačilo by tak málo. V obciach, v ktorých je vybudovaná verejná kanalizácia, stačí sa jednoducho pripojiť. Verejné stokové siete sú jedinou zákonnou a ekologickou cestou zneškodňovania odpadových vôd.
 
Sú aj takí ľudia, ktorí si vodotesnosť žumpy sami úmyselne narušia, aby ušetrili
Každé nezákonné likvidovanie odpadových vôd a ich vylievanie mimo verejnej kanalizácie výrazne devastuje životné prostredie, ohrozuje zdroje pitnej vody a priamo i nepriamo ohrozuje životy a zdravie obyvateľov regiónu.
Po príklady nemusíme chodiť ďaleko. Ak má obyvateľ obce na dvore žumpu, ktorá niekedy možno aj bola vodotesná (pripusťme túto možnosť!), tak po čase sa z nej zákonite musela stať pretekajúca nádoba. A odpadové vody (vrátane fekálií) sa časom z nej začali dostávať do jeho vlastnej a pravdepodobne aj do susedovej studne.
 
Navyše
podľa zákona je vlastník nehnuteľnosti povinný pripojiť sa na verejnú kanalizáciu v obci, kde
je vybudovaná. Verejné stokové siete sú jedinou zákonnou a ekologickou cestou zneškodňovania
odpadových vôd.

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt