Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Vývoz komunálneho a separovaného odpadu

 

Uverejnené dňa 5.9.2012

Vývoz komunálneho odpadu

 

Odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v obci Stretava vykonáva v súčasnosti partnerská firma FÚRA s.r.o. so sídlom v Košiciach, ktorá sa snaží zaviesť nové technológie zberu odpadu, čím znižuje náklady a prináša novú kultúru do podnikania s odpadmi. 

altV obci Stretava sa vývoz komunálneho odpadu realizuje pravidelne, každý druhý piatok. V prípade, že na tento zmluvne dohodnutý termín pripadne štátny sviatok, deň pracovného pokoja alebo nie je možné vývoz realizovať z iných príčin, spomínaná firma FÚRA s.r.o. zabezpečí náhradný termín vývozu, o ktorom obec obvyklým spôsobom verejnosť včas informuje.

V deň vývozu je potrebné zbernú KUKA nádobu vyložiť v skorých ranných hodinách t.j. do 6.30 hod. pred bránu k cestnej komunikácii.

V prípade väčšieho množstva komunálneho odpadu je potrebné si na obecnom úrade zakúpiť červené vrecia na komunálny odpad s logom FÚRA teraz za 1,32€, pričom táto suma zahŕňa cenu samotného vreca, ako aj náklady na vývoz odpadu. Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v zberných KUKA nádobách a ani vo vreciach na to určených (červené s logom FÚRA), vyvezený nebude.

Komunálny odpad je odpad z domácností, ktorý sa nedá vytriediť. Do zberných KUKA nádob neukladajte: tekutý odpad, nebezpečný odpad (batérie, odpadové oleje, chemické látky) elektroodpad, biologický odpad, odpad, ktorý podlieha triedeniu - papier, sklo, plasty, železo, odpad z búračiek a demolácií, drobný stavebný odpad, horúci popol.

 

Vývoz separovaného dopadu

Zber a vývoz separovaného odpadu v obci Stretava zabezpečuje Obec v spolupráci s firmou FÚRA s.r.o. Zber triedeného odpadu sa realizuje nepravidelne, podľa harmonogramu, (viď príloha). Separovaný odpad je potrebné vyložiť v skorých ranných hodinách t.j. do 6.30 hod. v deň vývozu pred bránu k cestnej komunikácii v nezviazaných vreciach. Druhotné suroviny môžu byť umiestnené aj v iných ako plastových vreciach.

altKomodity, ktoré sa v obci zbierajú:

Papier: noviny, časopisy, kartón.

Nepatrí sem: papier špinavý a mastný, fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov, škatuľové obaly od nápojov (tetrapak).

 

Sklo:prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo musí byť rozbité.

Nepatrí sem: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom.

 

PET-fľaše: plastové fľaše od nápojov– zlisujte stlačením.

Nepatrí sem: plastové fľaše od olejov, tetrapak – škatuľové obaly, bandasky, fľaše od aviváže a pod.

 

Kovové obaly: plechovky od alko a nealko nápojov – zlisujte stlačením.

Nepatrí sem: Kovové obaly kombinované s iným obalom.

 

Zmiešané plasty: fólie, sáčky, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, plastové hračky, fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov, obaly z jogurtov, obaly od drogérie.

Nepatrí sem: tetrapak, plastové fľaše od olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, žalúzie, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, polystyrén, bazény.

 

Pneumatiky: pneumatiky do vonkajšieho priemeru 1m – bez diskov.

 

Elektronický odpad: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi – fi tech. Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami.

Nepatrí sem: vyhrievacie telesá s výmurovkou.

 

Tetrapak: škatuľové obaly od nápojov (džúsy, mlieko) – zlisujte stlačením.

Nepatrí sem: špinavé obaly, papier, kartón, fólie a pod.

 

Nebezpečný odpad:batérie a akumulátory, lepidlá, živice, žiarivky, pesticídy, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, kyseliny, zásady, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.

Nebezpečný odpad v žiadnom prípade nenechávať bez dozoru dospelej osoby! Odoberá sa len v pôvodnom balení od majiteľa alebo povereného zástupcu po preukázaní sa preukazom.

 

Obec Stretava ďakujevšetkým občanom a organizáciám v obci za udržiavanie poriadku a čistoty, rešpektovanie triedenia odpadu podľa druhov a tiež za aktívnu účasť na spolupodieľaní sa pri tvorbe, údržbe a ochrane príjemného vidieckeho prostredia, ktoré obec má vďaka ľuďom tu žijúcim a okolitej malebnej prírode.

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt