Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Oprava miestnych komunikácií

 

Uverejnené dňa 6.12.2012

 

Oprava miestnych komunikácií

 

     Dňa 29.11.2012 sa na Obecnom úrade v Stretave konalo v poradí už 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Stretave.

     V druhom bode programu obecného zastupiteľstva určeného pripomienkam a návrhom občanov bola prostredníctvom poslankyne zastupiteľstva, Ing. Bátorovej, vznesená otázka zo strany občanov časti obce „Dolný koniec“, ohľadom riešenia technického stavu miestnej komunikácie v uvedenej časti obce.

     Odpoveď na túto otázku podávame aj touto formou:

     Celá koncepcia rozvoja obce je spracovaná v jej územnom pláne a programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja spracovaného pre roky 2008 až 2017. Tieto dokumenty sú zverejnené aj na tejto webovej stránke a tvoria základ pre spracovanie žiadosti o poskytnutie finančných zdrojov z rôznych rozvojových fondov a inštitúcií, lebo sa v prevažnej miere jedná o finančne náročné investície, obcou z bežných prostriedkov nerealizovateľné.

     Z dôvodu potreby bolo ešte v novembri 2007 ukončené spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Stretava“. Jedná sa o rekonštrukciu nie len tejto, ale všetkých komunikácií v obci, a zároveň aj o výstavbu chodníkov na ulici Nad Laborcom. Odbornou organizáciou bola spracovaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 z fondov Európskej únie, ktorá bola podaná na Pôdohospodársku platobnú agentúru pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 30.06.2009. Táto bola vyhodnotená ako oprávnená a na realizáciu prijatá. Pre obmedzené zdroje finančných prostriedkov agentúrou, mohli byť žiadané prostriedky na rekonštrukciu iba dvoch ciest v obci a to na ulici Dolný Koniec a Hracka. Samozrejme, že po prijatí žiadosti sa robili rôzne kroky k uzavretiu zmluvy medzi agentúrou a obcou, žiaľ neúspešne. Až po dvoch rokoch prišiel list s vyjadrením, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nemohla byť táto žiadosť realizovaná. Na tento oznam starosta reagoval písomnou výzvou, aby projekt bol uložený v tzv. zásobníku projektov a pri nadobudnutí ďalších finančných zdrojov z prostriedkov Európskej únie, daný do realizácie. Celá záležitosť je stále prioritne sledovaná.

     Dobre vieme, že obidve cesty potrebujú väčšiu opravu, preto bola spracovaná na tento účel potrebná dokumentácia a žiadosť. Podotýkame, že aj v súčasnosti je cesta na Dolnom konci zjazdná a ani nič nebráni tomu, aby bola bez problémov užívaná. Naposledy bola vo väčšom rozsahu opravovaná v roku 1993. Za stav tejto komunikácie, ktorá je v prevažnej miere využívaná iba občanmi tejto ulice môžu tam bývajúci občania „ďakovať“ aj neúnosnému prevádzkovaniu ťažkých poľnohospodárskych mechanizmov po tejto komunikácii vo vlastníctve miestnych občanov bývajúcich na tejto ulici.

     Kedy sa podarí získať prostriedky na opravu týchto ciest (jedná sa o čiastku cca 300 tisíc eur) je dnes ťažko povedať. Treba chápať, že nielen Slovensko, ale aj celá Európa pociťuje dôsledky hospodárskej krízy, takže zdrojov je všade málo a to sa odráža aj na ich poskytovaní.

     Obec urobila v danej a nie len v tejto oblasti týkajúcej sa jej rozvoja, maximum, čo mohla. Verme, že sa naše ciele postupne podarí naplniť.

     Preto chráňme si to, čo máme.

     V závere dávame k zamysleniu netrpezlivým výrok, ktorý povedal J. F. Kennedy pri svojej inaugurácii za prezidenta USA: „Nepýtaj sa, čo spraví vlasť pre teba. Pýtaj sa, čo spravíš ty pre vlasť.“ Dovoľujeme si použiť tento výrok v našom prostredí, v prostredí samosprávy: „Nepýtaj sa, čo spraví obec pre Teba, ale uvažuj nad tým, čo si dal obci Ty.“ A dlžníkov voči obci v rôznych sférach jej života máme ešte neúrekom.

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt