Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR | Krásy našej obce

Uverejnené 25.01.2018

 

Oznamujeme, že územné roznodnutie o umiestnení staby je zverejnené v sekcii"Úradná tabuľa" 

 

názov stavby:„Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia, s.r.o. – 67359/MISTV“,

telekomunikačná stavba ,k.ú. Stretava

pre navrhovateľa : O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (IČO35848863)

v zastúpení : Suntel Group, s.r.o., Březnická 5602, 760 01 Zlín, Česká republika

 (IČ : 60753447)

v zastúpení : SUNTEL SK s.r.o., Mojmírova 8, Košice 040 01 (IČO 43769292)

na pozemku

parc.č. KN-E 288/26 (KN-C 560 ) – trvalý trávnatý porast, k.ú. Stretava – umiestnené stavby : SO 01 Stožiar, doplnky stožiara, SO – 03 Oplotenie

parc.č. KN-E 1382/1 (KN-C 578, KN-C 579/1 ) - ostatná plocha, na parc.č. KN-C 46 (KN-E 281/1 ) - trvalý trávnatý porast, na parc.č. KN-C 49 – zastavané plochy a nádvoria , k. ú. Stretava – umiestnená stavba SO 02 Elektroprípojka NN

druh a účel stavby – umiestnenie 28,0 m oceľového priehradového stožiara, technologického kontajnera, osadenie anténneho systému, vybudovanie NN prípojky a oplotenie stožiara. Verejná telekomunikačná stavba siete O2 Slovakia, s.r.o. zabezpečí pokrytie svojím signálom v lokalitách Stretava, Stretavka, Palín, Senné.