Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Projekt: Obnova areálu futbalového ihriska - informácia

 

Uverejnené dňa 24.6.2013

 

                                      

 

 

Projekt "Obnova areálu futbalového ihriska" - informácia

 

Obec Stretava v apríli tohto roku požiadala v rámci grantového programu „Futbal to je hra“ Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis o poskytnutie grantu vo výške 1215,- eur.

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis v rámci tohto grantového programu prerozdelí finančné prostriedky vo výške 102 250 eur. Do programu prišlo spolu 270 žiadostí, 82 žiadostí bolo neoprávnených. Hodnotiaca komisia hodnotila 188 projektov a rozhodla o podpore 41 projektov. Náš projekt bol medzi podporenými. Získali sme grant vo výške 1215,- eur.

Hlavným cieľom projektu je podpora a rozvoj športu v obci, teda zabezpečiť fungovanie futbalového klubu ako jediného športu v obci v dôstojných podmienkach, v príjemnom a upravenom prostredí, zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a obyvateľov obce, ako aj predchádzať negatívnym vplyvom sociálneho prostredia (drogy, kriminalita a pod.), ale aj podporiť zdravší životný štýl, zvýšiť záujem o bývanie v obci, nárast členskej základne a podporiť športové podujatia v obci v upravenom areály a priestoroch futbalového ihriska.

Projekt je zameraný na zlepšenie a skultúrnenie podmienok členov futbalového klubu, ale aj širokej verejnosti. Zabezpečením dobrého materiálno-technického vybavenia obec má záujem zapojiť deti a mládež obce do športových aktivít, podporiť zdravší životný štýl, budovať medziľudské vzťahy. Zároveň zámerom je zapojiť čo najširší okruh občanov do prác v súvislosti s realizáciou projektu, najmä dlhodobo nezamestnaných občanov zaradených na menších obecných službách, obnoviť ich pracovné návyky, a tým zlepšiť ich šance na trhu práce.

S realizáciou projektu sa začne v polovici mesiaca jún 2013 a ukončená bude v polovici mesiaca august 2013.

 

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt