Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stretava

 

Uverejnené dňa 24.6.2013

Aktualizované dňa 10.7.2013

 

                                                  

 

Projekt "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stretava"

 

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stretava

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Riadiaci orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Miesto realizácie projektu: Obec Stretava

Názov a sídlo prjímateľa: Obec Stretava, Obecný úrad, Stretava č. 12, 072 13  p. Palín

Výška poskytnutého príspevku: 197 276,24 eur

Stručný opis projektu:

V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bola v r. 2010 vyhlásená prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry so sídlom v Košiciach výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Opatrenia 2.2 – Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva.

Obec Stretava zareagovala na túto výzvu a podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci vo výške 207 659,30 eur. Boli sme úspešní a napokon nám bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 197 276, 24 eur.

V súčasnosti sú namontované svietidlá starých typov, ktoré sú technicky zastarané a nespĺňajú súčasné nároky na kvalitu osvetlenia, nevyhovujú požadovaným požiadavkám na svetelné emisie a energetickú nenáročnosť. Väčšina svietidiel je po dobe svojej životnosti. Z uvedených dôvodov je značne narušené krytie, ale aj mechanická, ako aj elektrická bezpečnosť. Rozvádzač verejného osvetlenia je značne skorodovaný a nespĺňa požadované kritériá. V obci sú použité výbojkové, ako aj žiarivkové svietidlá, ktoré nevyhovujú z hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu, ako aj z hľadiska životného prostredia. Vonkajšie elektrické rozvody verejného osvetlenia v obci sú riešené vzdušným vedením na podperných bodoch NN siete alebo na stĺpoch. Vedenie rozvodu verejného osvetlenia je potrebné nahradiť novým z dôvodu skorodovania a častým skratom na vedení.

Navrhovaná modernizácia verejného osvetlenia sa vyznačuje tým, že okrem použitia nových svetelných bodov, ktoré predstavujú v súčasnosti svojimi parametrami najlepšie dostupné technológie, výrazne ovplyvní spotrebu elektrickej energie.  Zároveň sú zlučiteľné s technológiou SOVO, ktorá po nainštalovaní dokáže v značnej miere ovplyvniť výkon svetelných bodov v rozsahu 100 % ÷ 15 %, čo v budúcnosti s predpokladanými rastúcimi nákladmi na energiu predstavuje krok k šetreniu nielen elektrickej energie, ale aj financií obce.

Modernizácia a zrekonštruovanie verejného osvetlenia s technológiou SOVO z hľadiska udržateľnosti projektu dokáže veľmi účinne reagovať na požiadavky súvisiace s prevádzkou verejného osvetlenia. Bez vypínania verejného osvetlenia je možné znížiť náklady na energiu v prípade finančných nákladov prevádzkovateľa. V prípade administratívneho nariadenia v súvislosti s obmedzením produkcie skleníkových plynov je možné znížiť energetickú spotrebu verejného osvetlenia na požadovanú úroveň. Technológia SOVO je pripravená pružne reagovať aj na zmenu iných podmienok ako napríklad technických noriem pre osvetlenie pozemných komunikácií a vie komunikovať s pracoviskom monitoringu odkiaľ je možné sledovať spotrebu a diaľkovo regulovať výkon verejného osvetlenia.

Informácia o dátume začatia realizácie projektu: 4/2013

Informácia o dátume skončenia realizácie projektu: 5/2014

Odkaz na internetovú stránku riadiaceho orgánu - Slovenská inovačná a energetická agentúra:

http://www.siea.sk/

Odkaz na internetovú stránku operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast:

http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007---2013-6117/127802s

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt