Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Kontakt

Toto webové sídlo www.stretava.sk spravuje Obec Stretava a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu:  Obec Stretava

Adresa:
Obec Stretava

Obecný úrad
Stretava 12
072 13  p. Palín

 

IČO: 00325821

 

E-mail: ocustretava@stonline.sk

            samospravastretava@minet.sk


Starosta Marek Keher: m.keher@minet.sk, Tel.: +421 56 64 97 204
 

Sekretariát:
Tel.: +421 56 64 97 204
Fax: +421 56 68 83 811

Kompetencie:
Obec Stretava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

6:00 - 11:30
6:00 - 11:30
6:00 - 11:30
6:00 - 11:30
6:00 - 11:30

 

12:00 - 15:00
12:00 - 15.00
12:00 - 15:00
12:00 - 15:00
12:00 - 13:00

aktualizované 13.04.2012

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.:
+421 55 644 25 35
e-mail:
info@webex.sk

 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt