Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Kalibrované teplomery Odb.: Obec Stretava
Dod.: KALIBRA SK
69.36 €
Publikácie do MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: ARES spol.s.r.o.
0.00 €
Detské ihrisko Odb.: Obec Stretava
Dod.: Detské ihriská, s.r.o.
3537.00 €
Vypracovanie znaleckých posudkov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marián Furda
0.00 €
Tlačivá pre MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
Dezinfekčný stojan, bezdotykový dávkovač, ochranný štít Odb.: Obec Stretava
Dod.: DORTUN s.r.o.
477.46 €
Príručka na CD-Dreviny - ochrana a starostlivosť Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
11.50 €
Registratúrny denník, rybárske lístky Odb.: Obec Stretava
Dod.: CONNECT
22.10 €
Tlačivá - Potvrdenie o pobyte - bianco Odb.: Obec Stretava
Dod.: Centrum polygrafických služieb
57.20 €
Frézovaný asfalt Odb.: Obec Stretava
Dod.: Správa ciest KSK
0.00 €
Vypracovanie posudku zdravotných rizík zamestnancov Odb.: Obec Stretava
Dod.: MUDr. Andrea Dulinová, všeobecné lekárstvo
0.00 €
Vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marián Furda
0.00 €
Vývoz žúmp na OcU a v MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
0.00 €
Stravovacie poukážky na 1.Q 2020 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ticket Service, s.r.o.
0.00 €
Cateringové služby "Fašiangový ples 2020" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Reštaurácia Pohoda
800.00 €
Vypracovanie PD: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Odb.: Obec Stretava
Dod.: DD-ARCH s.r.o.
0.00 €
Príručka "Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2020" Odb.: Obec Stretava
Dod.: RVC Michalovce
33.00 €
Vypracovanie energetického auditu obecného úradu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Patros Roll s.r.o.
1440.00 €
Cateringové služby "Posedenie dôchodcov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZL Partners s.r.o
0.00 €
Publikácie pre MŠ 2019-2020 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ARES spol.s.r.o.
0.00 €
Harmonogramy, plastové vrecia, nálepky Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Oprava kábla verejného rozhlasu pred obecným úradom Odb.: Obec Stretava
Dod.: EDISON SK s.r.o.
0.00 €
Postrek proti komárom Odb.: Obec Stretava
Dod.: Veterinarius s.r.o
0.00 €
Oprava verejného rozhlasu Odb.: Obec Stretava
Dod.: EDISON SK s.r.o.
0.00 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
0.00 €
Elektronická príručka na Dvd - Turistika a šport v prírode Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
12.00 €
Súbor na CD, zákonné minimum Odb.: Obec Stretava
Dod.: SOTAC, s.r.o.
264.00 €
Svietidlá Odb.: Obec Stretava
Dod.: Montin s.r.o.
0.00 €
Zákonné minimum obce - CD Odb.: Obec Stretava
Dod.: SOTAC, s.r.o.
264.00 €
Dlážkovica Odb.: Obec Stretava
Dod.: WOOD-Profil s.r.o
9.00 €
Katastrálny databazový informačný system Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic
119.00 €
Hudobný program v obci Stretava pri príležitosti Dňa matiek Odb.: Obec Stretava
Dod.: Folklórny súbor Viňančan
250.00 €
Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Osobnyudaj.sk, s.r.o.
0.00 €
Vývoz žumpy v Dome kultúry Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
0.00 €
Školské multilicencie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Silcom multimedia
0.00 €
Vysávač zn. Parkside Odb.: Obec Stretava
Dod.: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
49.99 €
Služby verejného obstarávania na predmet zákazky: "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Umelecká agentúra COLO-COLO
0.00 €
Vyprcovanie znaleckého posudku na odhad ceny nehbuteľnosti Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Fülek Róbert
0.00 €
Vývoz žumpy v Materskej škole v Stretave Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
0.00 €
Guľôčkové perá Avana - 150 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: National Pen
0.00 €
Priznanie k dani z pozemkov + zo stavieb - k stavbe na jeden účel Odb.: Obec Stretava
Dod.: Inprost, spol.s.r.o.
0.00 €
Vystúpenie Andera z Košíc pri príležitosti konania obecných osláv "Stretnutie rodákov" - 07.07.2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Andra - vzdelávacie centrum n.o.
900.00 €
Príručka „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018“ Odb.: Obec Stretava
Dod.: RVC Michalovce
26.00 €
Pohostenie v obci Stretava pri príležitosti mesiaca úcty k starším "Posedenie dôchodcov" dňa 4.11.2017 v počte 65 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
0.00 €
Fura - objednávka na rok 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu detkého ihriska v zmysle výzvy č. 22/PRV/2017 - aktivity č. 1 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marta Bruňanská
0.00 €
Týždenné plánovače Odb.: Obec Stretava
Dod.: National Pen
0.00 €
Preprava vyradených železničných podvalov z Príbeníka do Stretavy. Odb.: Obec Stretava
Dod.: LENOL SK, s.r.o.
0.00 €
Koniha - Predškolská výchova Odb.: Obec Stretava
Dod.: ARES spol.s.r.o.
10.80 €
Vývoz žumpy v Materskej škole v Stretve Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
0.00 €
Hračky pre MŠ v Stretave Odb.: Obec Stretava
Dod.: NOMIland, s.r.o.
693.80 €
Dodávka a montáž krytiny na altánku na ulici Dolný Konec Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jard plus, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finnčný príspevok na základe výzvy MV SR, oeračný program Ľudské zdroje na projekt "Prestavba rodinného domu na komunitné centrum". Odb.: Obec Stretava
Dod.: FOR PROJEKT s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy MF SR, oepračný program Ľudské zdroje na projekt "Prístavba, nadstavba a stevebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ". Odb.: Obec Stretava
Dod.: FOR PROJEKT s.r.o.
0.00 €
Uhotovenie Altánku na ulici Dolný Koniec Odb.: Obec Stretava
Dod.: Drevovýroba Dynič Peter
0.00 €
Hudobný program v obci Stretava pri príložitosti konania obecných osláv "Stretvutie rodákov", ktoré sa budú konať dňa 07.07.2018. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ščamba, s.r.o.
1500.00 €
Ubytovanie pre 2 osoby Odb.: Obec Stretava
Dod.: LOFT Hotel
120.00 €
Tlačiva pre Materskú školu na školský rok 2017/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
Vypracovanie znaleckého posudku na odhad ceny nehnuteľností Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Fülek Róbert
0.00 €
Znalecký posudok n parcely č. 175 a č. 176, KÚ Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Fülek Róbert
0.00 €
Hudobný program pri príležitosti Dňa matiek 13.5.2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ženská spevácka skupina Pajtaši
0.00 €
Riad pre dom kultúry Odb.: Obec Stretava
Dod.: KARLO s.r.o.
0.00 €
Aerofoto jar/leto 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: CBS, spol. s.r.o.
149.00 €
Objednávka tovaru a jeho dovoz Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jaroslav Korinok - Stavivá Palín
0.00 €
Odborný mesačník PaM, Práce a Mzdy bez chýb, pokúť a penále, ročník 2017 (č.1-12) Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie posudku k žiadosti o zmenu nepoľnohospdárskeho druhu pozemku na poľnohospodársky druh pozemku na základe geometrického plánu č. 35024780-179/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Národné informačné stredisko SR, a.s.
0.00 €
Kancelárske kreslo Combi XL Odb.: Obec Stretava
Dod.: B2B Partner s.r.o.
214.80 €
Ročné predplatné on-line časopisu GRANT Odb.: Obec Stretava
Dod.: Časopis GRANT
0.00 €
Vývoz žumpy v MŠ v Stretave Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
0.00 €
Odchyt psov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
0.00 €
Ročné predplatné časopisu Odpady - ročník 2017. Odb.: Obec Stretava
Dod.: EDISON SK s.r.o.
0.00 €
Dodávka materiálu a montáž olynového vykurovania v dielni Obecného úradu Odb.: Obec Stretava
Dod.: PLYN - SERVIS
0.00 €
Internetové pripojenie do objektu Kultúrneho domu v Stretave Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
0.00 €
Zástava Slovenskej republiky, EU, obecná zástava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Signo, s.r.o.
0.00 €
Perá Odb.: Obec Stretava
Dod.: National Pen
0.00 €
Guľôčkové perá Odb.: Obec Stretava
Dod.: Nadácia Pontis, Nadačný fond SLSP v Nadácii Pontis
0.00 €
Hrnček - porcelánový - classic Odb.: Obec Stretava
Dod.: Finary Decor s.r.o.
0.00 €
Vývoz žumpy v MŠ v Stretave Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
0.00 €
Harmonogram vývozov.Jednorazové plastové vrecia na komunálny odpad.Nálepky z bezpečnostnej fólie na vyznačenie nádob. Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Objednávka značenia ulíc a objektov Odb.: Obec Stretava
Dod.: ENROM SK
0.00 €
Asfaltová drť - 10 ton Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSM-STAV, s.r.o.
0.00 €
Umývačka riadu Bosch Odb.: Obec Stretava
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
318.00 €
Várnica lakovaná - 4 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: GastroLUX, s.r.o.
239.76 €
100 ks Hrnčeky porcelánové, 250 ks Darčeková taška Odb.: Obec Stretava
Dod.: Finery Decor s.r.o.
0.00 €
Hudobný program pri príložitosti mesiaa úety k starším "Posedenie dôchodcov" - 12.11.2016. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Folklórna skupina Škucirka
0.00 €
Príručka - Kľúč na určovanie listnatých stromov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
14.00 €
Farebné hrnčeky a džbániky do MŠ Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: INSGRAF s.r.o.
59.00 €
Hudobný program ku Dňu matiek 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: HM-Center Hudák Vladimír
0.00 €
Hudobný program ku Dňu matiek 2017 Dod.: HM-Center Hudák Vladimír
0.00 €
Obedy v mesiacohc 07,08/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: L Amour
0.00 €
Prenájom detských atrakcií Odb.: Obec Stretava
Dod.: Štim Róbert
0.00 €
Vypracovanie znaleckého posudku na odhad ceny nehnuteľností Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Lapšanský
0.00 €
Drevo - spracovanie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Matej Wiczmándy
0.00 €
Komplexný program na deň 11.6.2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Múzeum na kolesách
548.00 €
Zemplín z neba Odb.: Obec Stretava
Dod.: CBS, spol. s.r.o.
300.00 €
Vystúpenie Jadranky dňa 30.7.2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Umelecká agentúra COLO-COLO
690.00 €
Revue Civilná ochrana Odb.: Obec Stretava
Dod.: Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany
7.09 €
Potlač futbalových tričiek Odb.: Obec Stretava
Dod.: Roman Vorreiter
0.00 €
Vývozy, vrecia, harmonogramy, nálepky Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Výsadba okrasnej zelene na ulici Hracka, v areáli MŠ a obecnej záhrady Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Ladislav Mihalik - AGROSLUŽBY
0.00 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie vertikálnych a okenných žalúzií do objektu budovy Kultúrneho domu v Stretave Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef HADEK
0.00 €
Zhotovenie pečiatky Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
0.00 €
Dlažba Odb.: Obec Stretava
Dod.: UNICO SK, s.r.o.
0.00 €
Hygienické potreby, pracovné potreby pre MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
112.51 €
Inštalácia antivírového programu Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
326.76 €
Školské tlačivá Odb.: Obec Stretava
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
Preprava občanov autobusom na termálne kúpaliská do Šarošpataku Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
0.00 €
Preprava detí autobusom do botanickej a zoologickej záhrady v Košiciach Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
0.00 €
Preprava autobusom pre deti MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
0.00 €
Kontrola projektovej a rozpočtovej dokumentácie stavby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Vaľo - PRO-STAV
0.00 €
Zhotovenie znaleckého posudku Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Lapšanský
0.00 €
Príručka na CD - Turistika a šport v prírode Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis
10.00 €
Elektroinštalačný materiál Odb.: Obec Stretava
Dod.: VATI - Vladimír Tirpák
0.00 €
Čistiace a upratovacie potreby, ochranné pracovné odevy Odb.: Obec Stretava
Dod.: Paľová Jana
0.00 €
Kuchynské riady Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pandy - Rempex
0.00 €
Plastové dvere Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mahagon - Ľubomír Boško
2088.56 €
Dávkovač liekov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mojalekaren.sk, Pears Health Cyber Slovakia, s.r.o.
149.50 €
Prečalúnenie stoličiek Odb.: Obec Stretava
Dod.: Dušan Lazor ČALUNA
928.80 €
Preprava autobusom Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
0.00 €
Preprava autobusom Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
0.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stretava
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
277.20 €
Rohová tyč so zástavkou - futbalové ihrisko Odb.: Obec Stretava
Dod.: Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
57.80 €
Smaltovaný štátny znak SR a erb Obce Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Smaltovňa s..r.o.
150.00 €
Prepracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Linea-architektonický ateliér
0.00 €
Školské tlačivá Odb.: Obec Stretava
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
Sieť Odb.: Obec Stretava
Dod.: Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
0.00 €
Revízia bezpečnostného signalizačného systému v objekte obecného úradu a domu smútku Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Mitro SIGNÁL
0.00 €
Maľovanky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Ľubomír Kaščák
200.00 €
Darčekové predmety - manikúry Odb.: Obec Stretava
Dod.: Copyvait s.r.o.
0.00 €
Dopravné značky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Plutko, s.r.o.
78.00 €
Revízia chladiaceho boxu v Sieni nádeje, dodávka a montáž klimatizačného a vykurovacieho systému v Sieni nádeje Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ján Vaško, Veľaty č. 43
0.00 €
Program WISKAN verzia 4.2 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
0.00 €
Zhotovenie výkresu skutočného vyhotovenia stavby "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Alnico s.r.o.
0.00 €
Reflexné náramky, reflexné prívesky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Finery Decor s.r.o.
0.00 €
Publikácia "Návod na zostavenie poznámok" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Andra - vzdelávacie centrum n.o.
9.00 €
Revue Civilná ochrana Odb.: Obec Stretava
Dod.: Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany
7.80 €
Príručka "Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2014" Odb.: Obec Stretava
Dod.: RVC Michalovce
23.00 €
Služby spojené s prenájmom za poskytnuté skladovacie priestory Odb.: Montin s.r.o.
Dod.: Obec Stretava
0.00 €
Revízia bleskozvodu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
0.00 €
Publikácia "Verejné obstarávanie pre obce a mestá 2013" Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.
15.50 €
Oprava plynového vykurovacieho telesa Odb.: Obec Stretava
Dod.: Alexander Jankovič - GAZEL
0.00 €
dlažba 400 x 400 x 45 sivá Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Šupinský - VBT
519.00 €
Kancelárska zostava + monitor Odb.: Obec Stretava
Dod.: LABTECH s.r.o.
754.80 €
Obecné noviny Odb.: Obec Stretava
Dod.: Inprost, spol.s.r.o.
14.00 €
Správny poriadok v praxi - elektronická príručka Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis
13.50 €
Maliarske práce na objektoch futbalového ihriska Odb.: Obec Stretava
Dod.: Smutko Juraj
300.00 €
Natretie fasády na šatni futbalového oddielu a obnova náteru na tribúne Odb.: Obec Stretava
Dod.: Smutko Juraj
523.40 €
Maliarske práce v objekte Obecného úradu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Smutko Juraj
300.00 €
Maliarske práce v objekte Materskej školy Odb.: Obec Stretava
Dod.: Smutko Juraj
434.60 €
Mulčovač Odb.: Obec Stretava
Dod.: Zahrada-dílna-stroje, s.r.o.
1198.80 €
Dosky "Fošne" Odb.: Obec Stretava
Dod.: HALWOOD s.r.o.
1.00 €
Canader asfalt Odb.: Obec Stretava
Dod.: Strechy - Stavebniny s.r.o.
650.00 €
Výstúpenie na spoločenskom stretnutí "Posedenie dôchodcov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: JADRANKA
0.00 €
Šicie súpravy s erbom obce Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: MM Partners Slovakia, spol. s r.o.
155.00 €
Revue Civilná ochrana Odb.: Obec Stretava
Dod.: Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany
7.80 €