Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Vypracovanie znaleckých posudkov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marián Furda
0.00 €
Tlačivá pre MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
Dezinfekčný stojan, bezdotykový dávkovač, ochranný štít Odb.: Obec Stretava
Dod.: DORTUN s.r.o.
477.46 €
Príručka na CD-Dreviny - ochrana a starostlivosť Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
11.50 €
Registratúrny denník, rybárske lístky Odb.: Obec Stretava
Dod.: CONNECT
22.10 €
Tlačivá - Potvrdenie o pobyte - bianco Odb.: Obec Stretava
Dod.: Centrum polygrafických služieb
57.20 €
Frézovaný asfalt Odb.: Obec Stretava
Dod.: Správa ciest KSK
0.00 €
Vypracovanie posudku zdravotných rizík zamestnancov Odb.: Obec Stretava
Dod.: MUDr. Andrea Dulinová, všeobecné lekárstvo
0.00 €
Vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marián Furda
0.00 €
Vývoz žúmp na OcU a v MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
0.00 €
Stravovacie poukážky na 1.Q 2020 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ticket Service, s.r.o.
0.00 €
Cateringové služby "Fašiangový ples 2020" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Reštaurácia Pohoda
800.00 €
Vypracovanie PD: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Odb.: Obec Stretava
Dod.: DD-ARCH s.r.o.
0.00 €
Príručka "Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2020" Odb.: Obec Stretava
Dod.: RVC Michalovce
33.00 €
Vypracovanie energetického auditu obecného úradu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Patros Roll s.r.o.
1440.00 €
Cateringové služby "Posedenie dôchodcov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZL Partners s.r.o
0.00 €
Publikácie pre MŠ 2019-2020 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ARES spol.s.r.o.
0.00 €
Harmonogramy, plastové vrecia, nálepky Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Oprava kábla verejného rozhlasu pred obecným úradom Odb.: Obec Stretava
Dod.: EDISON SK s.r.o.
0.00 €
Postrek proti komárom Odb.: Obec Stretava
Dod.: Veterinarius s.r.o
0.00 €
Oprava verejného rozhlasu Odb.: Obec Stretava
Dod.: EDISON SK s.r.o.
0.00 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
0.00 €
Elektronická príručka na Dvd - Turistika a šport v prírode Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
12.00 €
Súbor na CD, zákonné minimum Odb.: Obec Stretava
Dod.: SOTAC, s.r.o.
264.00 €
Svietidlá Odb.: Obec Stretava
Dod.: Montin s.r.o.
0.00 €
Zákonné minimum obce - CD Odb.: Obec Stretava
Dod.: SOTAC, s.r.o.
264.00 €
Dlážkovica Odb.: Obec Stretava
Dod.: WOOD-Profil s.r.o
9.00 €
Katastrálny databazový informačný system Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic
119.00 €
Hudobný program v obci Stretava pri príležitosti Dňa matiek Odb.: Obec Stretava
Dod.: Folklórny súbor Viňančan
250.00 €
Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Osobnyudaj.sk, s.r.o.
0.00 €
Vývoz žumpy v Dome kultúry Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
0.00 €
Školské multilicencie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Silcom multimedia
0.00 €
Vysávač zn. Parkside Odb.: Obec Stretava
Dod.: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
49.99 €
Služby verejného obstarávania na predmet zákazky: "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Umelecká agentúra COLO-COLO
0.00 €
Vyprcovanie znaleckého posudku na odhad ceny nehbuteľnosti Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Fülek Róbert
0.00 €
Vývoz žumpy v Materskej škole v Stretave Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
0.00 €
Guľôčkové perá Avana - 150 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: National Pen
0.00 €
Priznanie k dani z pozemkov + zo stavieb - k stavbe na jeden účel Odb.: Obec Stretava
Dod.: Inprost, spol.s.r.o.
0.00 €
Vystúpenie Andera z Košíc pri príležitosti konania obecných osláv "Stretnutie rodákov" - 07.07.2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Andra - vzdelávacie centrum n.o.
900.00 €
Príručka „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018“ Odb.: Obec Stretava
Dod.: RVC Michalovce
26.00 €
Pohostenie v obci Stretava pri príležitosti mesiaca úcty k starším "Posedenie dôchodcov" dňa 4.11.2017 v počte 65 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
0.00 €
Fura - objednávka na rok 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu detkého ihriska v zmysle výzvy č. 22/PRV/2017 - aktivity č. 1 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marta Bruňanská
0.00 €
Týždenné plánovače Odb.: Obec Stretava
Dod.: National Pen
0.00 €
Preprava vyradených železničných podvalov z Príbeníka do Stretavy. Odb.: Obec Stretava
Dod.: LENOL SK, s.r.o.
0.00 €
Koniha - Predškolská výchova Odb.: Obec Stretava
Dod.: ARES spol.s.r.o.
10.80 €
Vývoz žumpy v Materskej škole v Stretve Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
0.00 €
Hračky pre MŠ v Stretave Odb.: Obec Stretava
Dod.: NOMIland, s.r.o.
693.80 €
Dodávka a montáž krytiny na altánku na ulici Dolný Konec Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jard plus, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finnčný príspevok na základe výzvy MV SR, oeračný program Ľudské zdroje na projekt "Prestavba rodinného domu na komunitné centrum". Odb.: Obec Stretava
Dod.: FOR PROJEKT s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy MF SR, oepračný program Ľudské zdroje na projekt "Prístavba, nadstavba a stevebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ". Odb.: Obec Stretava
Dod.: FOR PROJEKT s.r.o.
0.00 €
Uhotovenie Altánku na ulici Dolný Koniec Odb.: Obec Stretava
Dod.: Drevovýroba Dynič Peter
0.00 €
Hudobný program v obci Stretava pri príložitosti konania obecných osláv "Stretvutie rodákov", ktoré sa budú konať dňa 07.07.2018. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ščamba, s.r.o.
1500.00 €
Ubytovanie pre 2 osoby Odb.: Obec Stretava
Dod.: LOFT Hotel
120.00 €
Tlačiva pre Materskú školu na školský rok 2017/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
Vypracovanie znaleckého posudku na odhad ceny nehnuteľností Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Fülek Róbert
0.00 €
Znalecký posudok n parcely č. 175 a č. 176, KÚ Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Fülek Róbert
0.00 €
Hudobný program pri príležitosti Dňa matiek 13.5.2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ženská spevácka skupina Pajtaši
0.00 €
Riad pre dom kultúry Odb.: Obec Stretava
Dod.: KARLO s.r.o.
0.00 €
Aerofoto jar/leto 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: CBS, spol. s.r.o.
149.00 €
Objednávka tovaru a jeho dovoz Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jaroslav Korinok - Stavivá Palín
0.00 €
Odborný mesačník PaM, Práce a Mzdy bez chýb, pokúť a penále, ročník 2017 (č.1-12) Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie posudku k žiadosti o zmenu nepoľnohospdárskeho druhu pozemku na poľnohospodársky druh pozemku na základe geometrického plánu č. 35024780-179/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Národné informačné stredisko SR, a.s.
0.00 €
Kancelárske kreslo Combi XL Odb.: Obec Stretava
Dod.: B2B Partner s.r.o.
214.80 €
Ročné predplatné on-line časopisu GRANT Odb.: Obec Stretava
Dod.: Časopis GRANT
0.00 €
Vývoz žumpy v MŠ v Stretave Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
0.00 €
Odchyt psov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
0.00 €
Ročné predplatné časopisu Odpady - ročník 2017. Odb.: Obec Stretava
Dod.: EDISON SK s.r.o.
0.00 €
Dodávka materiálu a montáž olynového vykurovania v dielni Obecného úradu Odb.: Obec Stretava
Dod.: PLYN - SERVIS
0.00 €
Internetové pripojenie do objektu Kultúrneho domu v Stretave Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
0.00 €
Zástava Slovenskej republiky, EU, obecná zástava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Signo, s.r.o.
0.00 €
Perá Odb.: Obec Stretava
Dod.: National Pen
0.00 €
Guľôčkové perá Odb.: Obec Stretava
Dod.: Nadácia Pontis, Nadačný fond SLSP v Nadácii Pontis
0.00 €
Hrnček - porcelánový - classic Odb.: Obec Stretava
Dod.: Finary Decor s.r.o.
0.00 €
Vývoz žumpy v MŠ v Stretave Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
0.00 €
Harmonogram vývozov.Jednorazové plastové vrecia na komunálny odpad.Nálepky z bezpečnostnej fólie na vyznačenie nádob. Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Objednávka značenia ulíc a objektov Odb.: Obec Stretava
Dod.: ENROM SK
0.00 €
Asfaltová drť - 10 ton Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSM-STAV, s.r.o.
0.00 €
Umývačka riadu Bosch Odb.: Obec Stretava
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
318.00 €
Várnica lakovaná - 4 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: GastroLUX, s.r.o.
239.76 €
100 ks Hrnčeky porcelánové, 250 ks Darčeková taška Odb.: Obec Stretava
Dod.: Finery Decor s.r.o.
0.00 €
Hudobný program pri príložitosti mesiaa úety k starším "Posedenie dôchodcov" - 12.11.2016. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Folklórna skupina Škucirka
0.00 €
Príručka - Kľúč na určovanie listnatých stromov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
14.00 €
Farebné hrnčeky a džbániky do MŠ Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: INSGRAF s.r.o.
59.00 €
Hudobný program ku Dňu matiek 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: HM-Center Hudák Vladimír
0.00 €
Hudobný program ku Dňu matiek 2017 Dod.: HM-Center Hudák Vladimír
0.00 €
Obedy v mesiacohc 07,08/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: L Amour
0.00 €
Prenájom detských atrakcií Odb.: Obec Stretava
Dod.: Štim Róbert
0.00 €
Vypracovanie znaleckého posudku na odhad ceny nehnuteľností Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Lapšanský
0.00 €
Drevo - spracovanie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Matej Wiczmándy
0.00 €
Komplexný program na deň 11.6.2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Múzeum na kolesách
548.00 €
Zemplín z neba Odb.: Obec Stretava
Dod.: CBS, spol. s.r.o.
300.00 €
Vystúpenie Jadranky dňa 30.7.2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Umelecká agentúra COLO-COLO
690.00 €
Revue Civilná ochrana Odb.: Obec Stretava
Dod.: Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany
7.09 €
Potlač futbalových tričiek Odb.: Obec Stretava
Dod.: Roman Vorreiter
0.00 €
Vývozy, vrecia, harmonogramy, nálepky Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Výsadba okrasnej zelene na ulici Hracka, v areáli MŠ a obecnej záhrady Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Ladislav Mihalik - AGROSLUŽBY
0.00 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie vertikálnych a okenných žalúzií do objektu budovy Kultúrneho domu v Stretave Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef HADEK
0.00 €
Zhotovenie pečiatky Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
0.00 €
Dlažba Odb.: Obec Stretava
Dod.: UNICO SK, s.r.o.
0.00 €
Hygienické potreby, pracovné potreby pre MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
112.51 €
Inštalácia antivírového programu Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
326.76 €
Školské tlačivá Odb.: Obec Stretava
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
Preprava občanov autobusom na termálne kúpaliská do Šarošpataku Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
0.00 €
Preprava detí autobusom do botanickej a zoologickej záhrady v Košiciach Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
0.00 €
Preprava autobusom pre deti MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
0.00 €
Kontrola projektovej a rozpočtovej dokumentácie stavby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Vaľo - PRO-STAV
0.00 €
Zhotovenie znaleckého posudku Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Lapšanský
0.00 €
Príručka na CD - Turistika a šport v prírode Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis
10.00 €
Elektroinštalačný materiál Odb.: Obec Stretava
Dod.: VATI - Vladimír Tirpák
0.00 €
Čistiace a upratovacie potreby, ochranné pracovné odevy Odb.: Obec Stretava
Dod.: Paľová Jana
0.00 €
Kuchynské riady Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pandy - Rempex
0.00 €
Plastové dvere Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mahagon - Ľubomír Boško
2088.56 €
Dávkovač liekov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mojalekaren.sk, Pears Health Cyber Slovakia, s.r.o.
149.50 €
Prečalúnenie stoličiek Odb.: Obec Stretava
Dod.: Dušan Lazor ČALUNA
928.80 €
Preprava autobusom Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
0.00 €
Preprava autobusom Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
0.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stretava
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
277.20 €
Rohová tyč so zástavkou - futbalové ihrisko Odb.: Obec Stretava
Dod.: Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
57.80 €
Smaltovaný štátny znak SR a erb Obce Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Smaltovňa s..r.o.
150.00 €
Prepracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Linea-architektonický ateliér
0.00 €
Školské tlačivá Odb.: Obec Stretava
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
Sieť Odb.: Obec Stretava
Dod.: Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
0.00 €
Revízia bezpečnostného signalizačného systému v objekte obecného úradu a domu smútku Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Mitro SIGNÁL
0.00 €
Maľovanky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Ľubomír Kaščák
200.00 €
Darčekové predmety - manikúry Odb.: Obec Stretava
Dod.: Copyvait s.r.o.
0.00 €
Dopravné značky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Plutko, s.r.o.
78.00 €
Revízia chladiaceho boxu v Sieni nádeje, dodávka a montáž klimatizačného a vykurovacieho systému v Sieni nádeje Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ján Vaško, Veľaty č. 43
0.00 €
Program WISKAN verzia 4.2 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
0.00 €
Zhotovenie výkresu skutočného vyhotovenia stavby "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Alnico s.r.o.
0.00 €
Reflexné náramky, reflexné prívesky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Finery Decor s.r.o.
0.00 €
Publikácia "Návod na zostavenie poznámok" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Andra - vzdelávacie centrum n.o.
9.00 €
Revue Civilná ochrana Odb.: Obec Stretava
Dod.: Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany
7.80 €
Príručka "Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2014" Odb.: Obec Stretava
Dod.: RVC Michalovce
23.00 €
Služby spojené s prenájmom za poskytnuté skladovacie priestory Odb.: Montin s.r.o.
Dod.: Obec Stretava
0.00 €
Revízia bleskozvodu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
0.00 €
Publikácia "Verejné obstarávanie pre obce a mestá 2013" Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.
15.50 €
Oprava plynového vykurovacieho telesa Odb.: Obec Stretava
Dod.: Alexander Jankovič - GAZEL
0.00 €
dlažba 400 x 400 x 45 sivá Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Šupinský - VBT
519.00 €
Kancelárska zostava + monitor Odb.: Obec Stretava
Dod.: LABTECH s.r.o.
754.80 €
Obecné noviny Odb.: Obec Stretava
Dod.: Inprost, spol.s.r.o.
14.00 €
Správny poriadok v praxi - elektronická príručka Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis
13.50 €
Maliarske práce na objektoch futbalového ihriska Odb.: Obec Stretava
Dod.: Smutko Juraj
300.00 €
Natretie fasády na šatni futbalového oddielu a obnova náteru na tribúne Odb.: Obec Stretava
Dod.: Smutko Juraj
523.40 €
Maliarske práce v objekte Obecného úradu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Smutko Juraj
300.00 €
Maliarske práce v objekte Materskej školy Odb.: Obec Stretava
Dod.: Smutko Juraj
434.60 €
Mulčovač Odb.: Obec Stretava
Dod.: Zahrada-dílna-stroje, s.r.o.
1198.80 €
Dosky "Fošne" Odb.: Obec Stretava
Dod.: HALWOOD s.r.o.
1.00 €
Canader asfalt Odb.: Obec Stretava
Dod.: Strechy - Stavebniny s.r.o.
650.00 €
Výstúpenie na spoločenskom stretnutí "Posedenie dôchodcov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: JADRANKA
0.00 €
Šicie súpravy s erbom obce Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: MM Partners Slovakia, spol. s r.o.
155.00 €
Revue Civilná ochrana Odb.: Obec Stretava
Dod.: Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany
7.80 €