Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Oznamy MŠ

Materská škola Stretava č. 97

 

bocian3.png

Raditeľka materskej školy Stretava č. 97 pozýva rodičov a deti naZÁPIS


do materskej školy v termíne od 30.04.2016 – do 31.5.2016na základe písomnej žiadosti, ktorú predložia riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast. Spravidla sa prijímajú deti od 3 – do 6 rokov.


Podmienky prijímania detí (zákon č. 245/2008 Z .z.)

prednostne sa do materskej školy prijímajú deti:


- ktoré dovŕšili piaty rok veku,

- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Ostatné podmienky prijímania detí:

- výnimočne možno prijať do materskej školy aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú kapacitné možnosti.


Výchovno – vzdelávací proces prebieha podľa školského vzdelávacieho programu Zvedavý bocianik,ktorý je zameraný na environmentálnu výchovu, na ochranu životného prostredia, na prípravu detí na život a na vstup do základnej školy, na individuálny prístup ku všetkým deťom.

Bližšie informácie poskytneme priamo v materskej škole alebo na internetovej stránke obce Stretava.


                                                                              Bc. Anna Jankoviková, riaditeľka materskej školy  

 

 

 

Materská škola Stretava č. 97

 

 bocian3.png

Riaditeľka materskej školy Stretava č. 97 pozýva rodičov  a deti na

ZÁPIS

pre školský rok 2015/2016


do materskej školy v termíne od 02.03.2015 – do 02.04.2015 na základe písomnej žiadosti, ktorú predložia riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast. Spravidla sa prijímajú deti od 3 – do 6 rokov. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii v materskej škole.

 

Prednostne sa prijímajú deti:

  • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ponúkame:

  • kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu Zvedavý bocianik, ktorý je zameraný na environmentálnu výchovu, k ochrane životného prostredia, príprave detí na život,
  • individuálny prístup k deťom,
  • prácu s interaktívnou tabuľou,
  • výtvarný krúžok.

Bližšie informácie poskytneme priamo v materskej škole.

                                                                                    

Bc. Anna Jankoviková

       riaditeľka MŠ

 

_________________________________________________________________________________________________________

Slávnostné odovzdávanie postieľok pre Materskú školu v Stretave

Naša obec Stretava leží v prekrásnom prostredí. Blízko Materskej školy tečie rieka Čierna voda a neďaleko sa nachádza chránené vtáčie územie – Senianske rybníky. V tomto peknom prostredí už dlhé roky existuje aj materská škola, ktorú navštevovalo mnoho generácií z obce Stretavy i z okolia. Budova terajšej materskej školy je z roka na rok inovovaná ako interiér, tak aj exteriér, za čo by sme sa touto cestou chceli poďakovať pánovi starostovi obce Stretavy. Avšak všetci vieme, financií je z roka na rok menej a nájsť sponzorov je čoraz ťažšie. Postieľky na ktorých spalo viac generácií bolo treba vymeniť. Hoci sa postieľky udržiavali v náležitej čistote, už väčšina z nich bola poškodená a zničená. Rozhodli sme sa pre naše deti urobiť zmenu.

Pri hľadaní sponzorov sme postrehli telefónne číslo,kde po rozhovoroch, mailoch sme sa skontaktovali s misionármi z Kanady s dobrým srdcom. Sú to členovia cirkvi ,,Ježiša Krista neskorších svätých dni”. Po krátkych rozhovoroch a stretnutiach nám poskytli finančné prostriedky na zakúpenie 19 kusov kvalitných drevených postieľok s nepremokavými matracmi. Celková suma postieľok činí 1433,11€, čo je pre nás vysoká suma, ktorú by sme si nemohli dovoliť. Aby sme sa im za to poďakovali, s deťmi sme pre nich pripravili krátky program, do ktorého sme vložili i naše srdcia plné vďaky. Detičky pripravili malé prekvapenie – vlastnoručné výtvory pre týchto dobrých ľudí, ktorí nám boli ochotní pomôcť. Chceli by sme sa im i touto cestou vrelo poďakovať a zároveň sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

III. ročník regionálneho kola olympijského festivalu detí a mládeže

„Športujem veľmi rád“ pod týmto heslom sa v materskej škole v Stretave dňa 7.6.2012 uskutočnil III. ročník regionálneho kola olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska, ktorého organizátorom bol spoločný obecný úrad, školský úrad so sídlom v Pavlovciach nad Uhom, obec a Materská škola v Stretave.

Už v skoré ráno s úsmevom na tvári a plné očakávania prichádzali deti z jednotlivých materských škôl, ktoré pestrofarebnosťou oblečení a symbolmi na vlajkách zaplavili ako farebné motýle obecnú záhradu.

Súťažiacich, riaditeľky a učiteľky obvodových materských škôl privítal slávnostným príhovorom starosta obce Stretava, Marek Keher, a odborný zamestnanec, Mgr. Alena Groningerová.

Olympijský oheň zapálila, rozcvičku s deťmi predviedla Nicol Čupková - reprezentantka Slovenskej republiky v ľadovom hokeji, v súčasnosti hráčka profesionálneho klubu AGIDEĽ UFA v Rusku.

Samotné športové disciplíny, ich atraktívnosť, inšpirovali deti ku kvalitným výkonom. Odmenami boli pohybové aktivity na trampolíne, skákacom hrade a turistická vychádzka na miestnu farmu, odkiaľ deti odchádzali plní dojmov z poznávania a priameho kontaktu s hospodárskymi a exotickými zvieratami.

Olympiádu ukončila riaditeľka Materskej školy v Stretave, Bc. Anna Jankoviková, odovzdaním diplomov a medailí. Tento športový deň podporil u detí túžbu a ochotu po pohybe a ukázal im i potrebu a krásu športu.

                                                                     

                                                                                                                            

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt