Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznamy MŠ

Materská škola Stretava č. 97

Pozývame rodičov a deti na zápis do našej materskej školy

v termíne od 30. apríla do 31. mája 2020.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať na Obecnom úrade v Stretave.

  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí,
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,
  • ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou, predloží zákonný zástupca dieťaťa rozhodnutie o odklade dochádzky.

Podmienky prijímania detí/zákon č. 245/2008 Z .z.

Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti:

- ktoré dovŕšili piaty rok veku,

- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí:

- výnimočne možno prijať do materskej školy aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú kapacitné možnosti.

Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

Bc. Anna Jankoviková, riaditeľka školy