30.09.

2020

Zverejnenie zámeru - prevod majetku obce