Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
MC13082018 Vytvorenie webstránky, domény a webhostingu wbx, s.r.o.
0.00 €
1/2018 Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice Pomoc psíkom na východnom Slovensku
0.00 €
2/2018 Poskytnutie dotácie Obecný športový klub Stretava
1500.00 €
IW-21/2018 užívanie poč.programu INFOKAT Win 2.0 R10 Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic
0.00 €
03/2018 Zabezpečenie kultúrneho programu Štefan Kalai
500.00 €
1/2018 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania UltimaRatio, s.r.o.
144.00 €
2018/NAF022 Finančné príspevok na projekt "Stretanutie rodákovn obce Stretava" Nadácia EPH
1000.00 €
02/2018 Kultúrny program počas akcie "Dňa matiek" Pavol Dudáš
140.00 €
12/2018 Implementácia novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a poskytovania služieb "Zodpovednej osoby" PP PROTECT s.r.o.
0.00 €
11/2018 "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie existujúcej MŠ" C & F ALL FOR FINANCIAL, s.r.o.
149530.71 €
10/2018 Zber triedeného odpadu NATUR - PACK, a.s.
0.00 €
9/2018 Elektromotor synchr. mot. 3 3AP90L-2 Kundrát Štefan
100.00 €
8/2018 Zabezpečenie ozvučenia kultúrneho programu počas obecných osláv "Stretnutie rodákov" dňa 7.7.2018 Michal Špišák
100.00 €
7/2018 Zabezpečnie podmienok pre výkon športových aktivít jarnej časti 8. Futbalovej ligy Západ pre OŠK v Stretave Obec Stretava
1200.00 €
6/2018 Realizácia stavebných prác v objekte Domu kultúry s Stretave. Kovaľ Milan
900.00 €
5/2018 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní výkone menších obecných služieb pre obec Stretava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
4/2018 Prehodnotenie úveru - Úročenie úveru Prima banka Slovensko, a.s.
112000.00 €
3/2018 Magenta1-skupina Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
2/2018 Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ Ministerstvo vnútra SR
104000.00 €
1/2018 Verejná telefónna služba Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
35/2017 Poradenské služby Ing. Marta Bruňanská
840.00 €
34/2017 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozdila podľa VPP PZP 13 - flotila Generali Poisťovňa, a.s.
0.00 €
33/2017 Prenájom časti pozemku p.č. 499 o výmere 15,78 m2 Peter Horňák
78.90 €
32/2017 Zriadenie grantového účtu Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
31/2017 Poskytnutie dotácie na výstavu drobných zvierat, ktorá s uskutoční 10-12. novembra 2017 Slovenský zväz chovateľov, ZO SZCH Sliepkovce
100.00 €
30/2017 Oprava a ošetrenie miestnej komunikácie o obci Stretava - vetva "B" VIKOL, s.r.o.
0.00 €
292017 Komunálny odpad - nádoby 110 l, 120 l - 160 ks FURA s.r.o.
0.00 €
28/2017 Aktivácia občanov, ktorú sú vedení Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
27/2017 Poskytnutie dotácie za účelom pomoci pri usporidní jubilejného 10 ročníka miestnej výstavy drobných zvierat, ktorá sa usktoční v dňoch 06. až 08. októbra 2017 v Sliepkovciach. Slovenský zväz chovateľov, ZO SZCH Sliepkovce
50.00 €
26/2017 Detský motocykel s elektrickým pohonom - 1 ks Milena Marcinčáková
50.00 €
25/2017 Dotácia na zabezpečenie podmienok pre výkon šporotvých aktivít 8. časti futbalovej ligy Západ v Obecnom športovom klube v Stretave Obec Stretava
1300.00 €
24/2017 Poskytnutie dotácie na pokrytie nákladov na zabezpečenie núdzového bývania pre osamelé matky a ich deti Obec Stretava
150.00 €
23/2017 Kúpa knihy "Od Michalovec po Užhorod" Lomaga Ján
20.00 €
22/2017 Oder zemného plynu SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
21/2017 Vykonanie právnej agendy, zastupovanie pre súdmi JUDr. Vladimír Sabadoš
0.00 €
20/2017 Darovanie hnuteľného majetku "unimobuniek" v počte 41 ks Chemkostav a.s.
0.00 €
19/2017 Poskytnutie dotácie pre žiakov z obce Stretava na akciu" Deň detí", ktorá s uskutiční 2.6.2017 v Palíne ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
190.00 €
18/2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie, vrátane autorského dozoru " Prestavba rodinného domu na komunitné centrum" Ing. Marta Bruňanská
6900.00 €
17/2017 Prevod nehnuteľností: Pozemky "C" KN, parc. č. 175 a parc. č. 176. Dzvoníková, Viera, rod. Šoltésová
3000.00 €
16/2017 Pripojenie odberného miesta: Stretava 17 Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
17/42/012/9 Aktivácia plnoletých čenov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
15/2017 Rekonštrukcia WC-ženy v dome kultúry a dokončovacie práce po rekonštrukcii, a to orpavy sien a mašby priestorov Kovaľ Milan
336.00 €
14/2017 Dodávka a montáž betónového oplotenia UNI.GARÁŽ s.r.o.
2940.72 €
13/2017 Vypracovanie písomného projektu vo forme Žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane jej všetkých prílohe Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.
1000.00 €
12/2017 Rekonštrukcia WC - ženy v dome kultúry Kovaľ Milan
1296.00 €
11/2017 Pripojenie odberného miesta: Stretava 12 Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
10/2017 Pripojenie odberného miesta: Stretava č. 128 Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
9/2017 Prijenie odberného miesta: Stretava 9000 Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
8/2017 Pripojenie odberného miesta: Stretava č. 159 Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
7/2017 Cirkulár HECH 700 Timko Ján, Mgr.
450.00 €
6/2017 Právna ochrana týkajúca sa všetkých právnych odvetví platných v Slovenskej republike JUDr. Dušan Sninský
0.00 €
5/2017 Pripojenie odberného miesta: Stretava 17 Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
4/2017 Zabezpečenie spolčenského podujatia " Oživenie fašiangových tradícií" Obec Stretava
250.00 €
3/2017 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie podmienok pre výkon športových aktivít jarnej časti 8. futbalovej ligy Západ OŠK v Stretave Obec Stretava
1100.00 €
2/2017 Prevod nehnuteľností a to: pozemky a rodinný dom súp. č. 17 Janičová Blažena
15000.00 €
1/2017 Dohoda strán na aktivácii služieb Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
KZ5/2016 Prevod nehnuteľností a to: pozemky a rodinný dom súp. č. 17 Janičová Blažena
15000.00 €
KZ4/2016 Sadenice: Pagaštan konský - 36 ks Bečvář Miroslav
36.00 €
12/2016 Dodávka plynu Innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
065/16/CNG Dodávka stlačeného zemného plynu SPP CNG s.r.o.
0.00 €
7/2016 Pomoc pri usporiadaní oblastnej výstavy drobných zvierat, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. až 13. novembra 2016. Obec Stretava
100.00 €
3/2016 Predaj kyslíkových stromov "Paulownia Tomentosa", výška 2m, v množstve: 50 ks. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
160.00 €
1/2016 Vydanie "Zborníka ľudových piesní regiónu Budkovce" Obec Stretava
50.00 €
1/2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ". Ing. Marta Bruňanská
2770.00 €
6/2016 Poskytutie dotácie na zakúpenie a potlač tričiek s logom "Stretava" na reprezentáciu obce na akcii "Okresné športové dni dôchodcov". Obec Stretava
30.00 €
5/2016 Zabezpečenie podmienok pre výkon šporotových aktivít -jesennej časti futbalovej ligy OŠK v Stretave Obec Stretava
1100.00 €
4/2016 Poskytnutie dotácie na pokrytie nákladov súvisiacich s organizáciou propagačnej výstavy drobných zvierat v dňoch 26. a 27. augista 2016 v Stretave Obec Stretava
490.00 €
3/2016 Poskytnutie dotácie na organizáciu Stretnutie rodín Obec Stretava
200.00 €
2/2016 Zabezpečenie kultúrneho programu počas obecných osláv "Stretnutie rodákov" v obci Stretava 30.7.2016 Nefolklórna spevácka skupina "Rozmarija"
120.00 €
k č. 10/2016 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
2/2016 Vypracovanie Relevantnej štúdie: "Sanácia mies s enzákonne umiestneným odpadom v obci Stretava." Iveta Ondarišinová
200.00 €
1611851 Zmluva upravuje vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov SLOVGRAM
0.00 €
11/2016 Zber triedeného odpadu NATUR - PACK, a.s.
0.00 €
2/2016 Poskytnutie dotácie na "Deň detí" pre MŠaZŠv Palíne Obec Stretava
136.00 €
1/2016 projektová dokumentácia - prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŚ Ing. Marta Bruňanská
2670.00 €
1 Hudobná produkcia Bankovič Jozef
220.00 €
9/2016 Hudobná produkcia - Stretnutie rodákov Pyramída
680.00 €
24ZVS 000072408H Elektrická prípojka Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
8/2016 Migrácia z ISDN Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
7/2016 Zrušenie poskytovania služby Mobilný internet Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
6/2016 Výmena SIM - karty Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
5/2016 Zmena paušálu Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
4/2016 Elektronická komunikácia obce s poisťovňou Dôvera zdavotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
1/2016 Poskytnutá dotácia OŠK na zabezpečenie podmienok pre výkon športových aktivít Obec Stretava
800.00 €
16/42/012/45 MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
3/2016 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR - PACK, a.s.
0.00 €
1/2016 Predaj starožitnosti Penzeš František
150.00 €
2 Zmena bodov dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
110/2016 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0.00 €
24/2015 Odpredaj nepotrebného majetku GAMA-PD Pavlovce nad Uhom
4400.00 €
1/2016 Úprava spôsobu a realizácie vývozu nebezpečného odpadu FURA s.r.o.
0.00 €
65/16/CNG Dodávka CNG SPP CNG s.r.o.
0.00 €
15/42/010/49 Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
23/2015 Poskytovanie údajov z evidencie SHR Sociálna poisťovňa
0.00 €
22/2015 Zabezpečenie akcie "Spoločenské posedenie dôchodcov" Obec Stretava
520.00 €
21/2015 Zabezpečenie kultúrneho programu počas akcie "Spoločenské posedenie dôchodcov" Kapitula Milan
140.00 €
20/2015 Zabezpečenie kultúrneho programu počas akcie "Spoločenské posedenie dôchodcov" Mužská spevácka skupina Užan - občianske združenie
100.00 €
5190020762 Úrazoví poistenie Komunálna poisťovňa, a.s.
72.00 €
1 Zmena bodov dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
16/2015/§ 54 Poskytnutie FP na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ - § 54 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
2/2015 Zber objemného a stavebného odpadu FURA s.r.o.
0.00 €
19/2015 Rekonštrukcia stropu v kultúrnom dome v Stretave HALMA s.r.o.
3758.06 €
130/POD-ZKŽP2-75/15 Dotácia na projekt "Náučná expozícia pri mŕtvom ramene Čiernej vody - Lesopark Stretava" Environmentálny fond
3619.50 €
105310 08U02 Zmena prílohy č. 1 Environmentálny fond
0.00 €
16/2015 Tlač brožúr o Obci Stretava B.U.M. studio s.r.o.
840.00 €
15/2015 Zhotovenie náučných informačných tabúľ BILNET s.r.o.
2970.00 €
M-232/2015 Licencia na prístup k programovému vybaveniu ASPI Wolters Kluwer s.r.o.
727.20 €
105310 08U02 Poskytnutie dotácie na projekt "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v obci Stretava" Environmentálny fond
149104.01 €
11/2015 Výkon stavebného dozoru "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v obci Stretava" Jozef Vaľo - PRO-STAV
980.00 €
NAFTA/21/2015 Finančný príspevok na projekt "Sadové úpravy a úprava okolia pri Pomníku padlým hrdinom Stretava" Nadácia SPP
1000.00 €
7 Projektový manažment projektu "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu v obci Stretava" PhDr. Blažej Slabý, CSc.-Project management
480.00 €
4/2015 Zabezpečenie podmienok pre výkon športových aktivít stolnotenisového klubu Stretavka Obec Stretava
200.00 €
KE00760 Zmeny v zmluve Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
10/2015 Vykonanie diela "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v obci Stretava" EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.
149414.76 €
9/2015 Projektové poradenstvo pre projekt: "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v Stretave" PhDr. Blažej Slabý, CSc.-Project management
500.00 €
2/2015 Zabezpečenie akcie "Deň matiek" Obec Stretava
600.00 €
5190020498 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu Komunálna poisťovňa, a.s.
48.00 €
51/2015 Poskytovanie finančného príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
6/2015 Peňažná pôžička BETPRES, s.r.o.
37094.37 €
22/002/15 Municipálny úver - Eurofondy Prima banka Slovensko, a.s.
189708.87 €
5190018668 Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou MOS Komunálna poisťovňa, a.s.
0.00 €
01/642/2009 Zmeny BETPRES, s.r.o.
0.00 €
1/2015 Zvýšenie počtu vyvážaných nádob FURA s.r.o.
137.75 €
5/2015 Služby projektového manažéra pri projekte: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Stretava" Grand Vista Slovakia, s.r.o.
980.00 €
4/2015 Výkon stavebného dozoru "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky" v Obci Stretava Bricon Snakov, s.r.o.
0.00 €
01/642/2009 Zmeny BETPRES, s.r.o.
0.00 €
1 Pričlenenie Obce Stretava k SOÚ - Stavebnému úradu v Pavlovciach nad Uhom Obec Pavlovce nad Uhom
0.00 €
1/2015 Dotácia na dopravu, organizačné a reprezentačné výdavky - Erasmus ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
240.00 €
1/2015 Užívanie nebytových priestorov - miestnosti v kultúrnom dome na precvičovanie zumby Marianna Danacko
0.00 €
1/2015 Zabezpečenie výberu dodávateľa stavebných prác vo verejnom obstarávaní pre realizáciu projektu PhDr. Blažej Slabý, CSc.-Project management
980.00 €
1/2015 Pracovná zdravotná služba Chvostaľ Marián, Ing.
0.00 €
KE00760 Projekt "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Stretava" Pôdohospodárska platobná agentúra
233590.00 €
20141029 Internet MŠ DALNet s.r.o.
15.94 €
2/2014 Fotoobrazy Lomaga Ján
30.00 €
302150 Zľava vo výške 3% s dobou viazanosti do 30.6.2017 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
0.00 €
85/15/CNG CNG SPP CNG s.r.o.
0.00 €
6/2014 Dotácia na zabezpečenie speváckeho sústredenia Obec Stretava
150.00 €
1157/2014 Pevný internet DSL Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
1158/2014 Výpoveď - Internet na doma DSL Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
5/2014 Dotácia na zabezpečenie výstavy drobných zvierat Obec Stretava
100.00 €
1/2014 Nákup materiálu potrebného k prácam na odvodnení kostola Obec Stretava
367.17 €
1/2014 Prenájom kultúrneho domu - zumba Marianna Danacko
0.00 €
22/053/07 Dodatok č. 4 k zmluve o úvere - stanovenie max. limitu úveru Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
1/2014 Vývoz nebezpečného odpadu FURA s.r.o.
240.00 €
62 Hudobná produkcia Pyramída
670.00 €
1/2014 Publikácia "Ľudia spod Vihorlatu" Lomaga Ján
20.00 €
30396/26120130025 Projekt "Aktivizujúce metódy vo výchove" Metodicko - pedagogické centrum
0.00 €
120 Projektové poradenstvo, spracovanie žiadosti, poradenská a konzultačná činnosť PhDr. Blažej Slabý, CSc.-Project management
300.00 €
5/2014 Zabezpečenie ozvučenia kultúrneho programu počas "Stretnutia rodákov" Molnár Štefan
200.00 €
4/2014 Zabezpečenie akcie "Stretnutie rodákov" Obec Stretava
400.00 €
90 Spracovanie žiadosti o NFP Visio Consulting s.r.o.
2500.00 €
4/2014 Zabezpečenie kultúrneho programu počas "Stretnutia rodákov" ZRPŚ pri Súkromnej strednej odbornej škole Bukovecká 17 v Košiciach
200.00 €
3/2014 Zabezpečenie hudobnej produkcie a ozvučenia počas "Stretnutia rodákov" Pyramída
520.00 €
2/2014 Zabezpečenie kultúrneho programu počas "Stretnutia rodákov" Mihalič Ivan
300.00 €
1 Poskytnutie odbornej pomoci formou zabezpečenia odbornej praxe Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Michalovce
0.00 €
18142014 Interaktívna tabuľa, notebook, tlačiareň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0.00 €
2514Z0198-00 Poskytnutie finančných prostriedkov NAFTA a.s.
1000.00 €
3/2014 Dotácia na medzinárodnú olympiádu "Kalokagatia 2014" Obec Stretava
200.00 €
8942102480002843445 Zmena programu Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
1/2014 Zabezpečenie kultúrneho programu počas akcie "Deň matiek" Bankovič Jozef
200.00 €
2/2014 Zabezpečenie akcie "Dňa matiek" Obec Stretava
400.00 €
02-0403/2014 Vykonávanie služieb a činností súvisiacich s technickou údržbou výpočtovej techniky DALNet s.r.o.
60.00 €
1/2014 Spoločenské posedenie s jubilantmi z radov dôchodcov a ich ocenenie Obec Stretava
0.00 €
KaHR-22VS-1001/0158/190 Zmena Slovenská inovačná a energetická agentúra
0.00 €
6/2013 Realizácia stavebných prác v objekte obecného úradu Horňák Martin
300.00 €
A0189977 Dodatok Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
092/14/CNG CNG SPP, a.s.
0.00 €
5/2013 Realizácia stavebných prác v objekte obecného úradu Horňák Martin
300.00 €
4/2013 Realizácia stavebných prác v kancelárii starostu obce Horňák Martin
0.00 €
8/2013 Koordinácia prác pri rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Stretava Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
0.00 €
1347/5300/2013 Vypožičanie podperných bodov NN elektrického vedenia Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
7/2013 Zabezpečenie kultúrneho programu počas spoločenského posedenia dôchodcov Kapitula Milan
100.00 €
3/2013 Kompletná dodávka a realizácia stavebných prác na predmet zákazky: "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stretava" Montin s.r.o.
123839.59 €
8/2013 Usporiadanie oblastnej výstavy drobných zvierat Obec Stretava
100.00 €
KZ1/2013 Publikácia "Zemplínčatá" Lomaga Ján
40.00 €
100 Servis, údržba a revízia kamerového informačného systému LABTECH s.r.o.
0.00 €
6/2013 Zabezpečenie hudobnej produkcie a ozvučenia počas obecných osláv "Stretnutia rodákov" Pyramída
520.00 €
5/2013 Zabezpečenie kultúrneho programu počas obecných osláv "Stretnutia rodákov" Macošková Mária
250.00 €
4/2013 Zabezpečenie kultúrneho programu počas obecných osláv "Stretnutia rodákov" Zaričanka
150.00 €
2/2013 Zabezpečenie kultúrneho programu počas obecných osláv "Stretnutia rodákov" FS Lelija
150.00 €
7/2013 Zabezpečenie akcie "Deň Stretavy" Obec Stretava
500.00 €
1/2013 Realizácia stavebných prác na objektoch futbalového ihriska Obec Stretava
2400.00 €
1/2013 Kompletná dodávka a montáž "Kamerový systém obce Stretava" LABTECH s.r.o.
4386.60 €
SLSPf13_14 Poskytnutie grantu Nadácia Pontis, Nadačný fond SLSP v Nadácii Pontis
1215.00 €
- Verejné obstarávanie Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
1300.00 €
48/2013 Poskytnutie dotácie Ministerstvo vnútra SR - Obvodný úrad Košice
3500.00 €
10000 Dodatok RWE Gas Slovensko, s.r.o.
0.00 €
2/2013 Zber jedlých olejov a tukov FURA s.r.o.
0.00 €
KaHR-22VS-1001/0158/190 Dodatok Slovenská inovačná a energetická agentúra
0.00 €
6/2013 Dotácia na zabezpečenie akcie "Deň matiek" Obec Stretava
400.00 €
1/2013 Zabezpečenie kultúrneho programu počas akcie "Deň matiek" FS Záhorčan
150.00 €
5/2013 Dotácia na dopravu, ubytovanie a stravné pre žiačky ZŠ s MŠ palín - Majstrovstvá SR vo vybíjanej ZŠ 2013 Obec Stretava
150.00 €
98/13/CNG CNG SPP, a.s.
0.00 €
4/2013 Organizácia stretnutia dôchodcov Stretava pri príležitosti MDŽ Obec Stretava
157.50 €
3/2013 Zabezpečenie podmienok pre výkon športových aktivít - jarnej časti futbalovej ligy III.A triedy - OŠK Obec Stretava
850.00 €
2/2013 Členský príspevok Obec Stretava
60.00 €
1/2013 Dotácia na zabezpečenie usporiadania slávnostnej akadémie - 50.výročie vzniku školy ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
152.00 €
KaHR-22VS-1001/0158/190 Realizácia aktivít projektu Slovenská inovačná a energetická agentúra
0.00 €
2205110113 Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s.
61.75 €
1899/5300/2012 Vecné bremeno Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
1/2013 Úprava spôsobu a realizácie vývozu nebezpečných odpadov FURA s.r.o.
0.00 €
8/2012 Zabezpečenie akcie "Spoločenské posedenie dôchodcov" Obec Stretava
430.00 €
0046457 Dodatok Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
5/2012 Dvere + zárubňa Čupková Scarlett
144.00 €
7/2012 Dotácia na usporiadanie Zempl. výstavy drobných zvierat Obec Stretava
50.00 €
0390/5300/2012 Vecné bremeno Východoslovenská distribučná, a.s.
1173.00 €
1/2012 Vykonávanie odchytu túlavých a zabehnutých zvierat FA HUNTER-Igor Tomko
208.00 €
6/2012 Organizácia zájazdu dôchodcov Obec Stretava
50.00 €
3/2012 Zebezpečenie hudobnej produkcie a ozvučenia počas osláv "Stretnutie rodákov" Hudobná skupina Pyramída
420.00 €
5/2012 Zabezpečenie leteckej show počas akcie "Stretnutie rodákov" Ostrožnický Jozef
80.00 €
4/2012 Zabezpečenie prezentácie ľudových remesiel počas osláv "Stretnutie rodákov" Romančák Mikuláš
30.00 €
2/2012 Zabezpečenie prezentácie ľudových remesiel počas osláv "Stretnutie rodákov" Poľak Jozef
30.00 €
5/2012 Zabezpečenie akcie "Deň Stretavy" Obec Stretava
400.00 €
4/2012 Dotácia na zabezpečenie podmienok pre výkon športových aktivít Obec Stretava
770.00 €
94/2005 Výpožička hnuteľného majetku štátu Obvodný úrad
0.00 €
1/2012 služba Mobilný internet Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
5/2012 Lomový kameň Hudák Ján
30.00 €
1/2012 Zabezpečenie leteckej show počas akcie "Školská olympiáda detí MŠ" Ostrožnický Jozef
30.00 €
3/2012 Dotácia na zabezpečenie akcie "Deň matiek" Obec Stretava
400.00 €
4/2012 Dotácia na medzinárodnú olympiádu "Kalokagatia 2012" Obec Stretava
200.00 €
1/2012 Dohoda strán na aktivácii, resp. zmene účastníckeho programu Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
A 6291087 Dohoda strán na aktivácii, resp. zmene účastníckeho programu Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
4/2012 Okrasné stromčeky vrátane ich výsadby Bečvář Miroslav
89.50 €
3/2012 Otočný veniec prednej nápravy traktorovej vlečky Hudáková Alena
109.00 €
2/2012 Okrasné stromčeky vrátane ich výsadby Bečvář Miroslav
57.00 €
2/2012 Dotácia na zabezpečenie podmienok pre vyýkon športových aktivít Obec Stretava
770.00 €
A 3949300 Dohoda strán na aktivácii, resp. zmene účastníckeho programu Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
MB 070312-01 Webstránka obce Webex media, s.r.o.
630.00 €
P-0032582100 Využívanie elektronických služieb Union zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
1/2012 Zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
0.00 €
1/2012 Rozmetadlo na posypový materiál Hudáková Alena
500.00 €
1/2012 Dotácia na zabezpečenie výročnej členskej schôdze Obec Stretava
60.00 €

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt