Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
172004020 Školenie SW IFOsoft k podsystému DA, SK, cestovné náklady IFOsoft v.o.s.
110.82 €
201784 Kontrola hasiacich prístrojov-9 ks, kontrola požiarneho vodovodu-2 ks, skúška požiarných hadíc-2 ks, revízna správa-1ks Vladimír MIŠĽAN
83.00 €
3100602101 Náklady na dopravu, OM: 438644 Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
3100602095 Náklady na dopravu, OM: 442286 Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
31000601977 Náklady na dopravu, OM: 428739 Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
310006081 Náklady na dopravu, OM: 437612 Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
3100602076 Náklady na dopravu, OM: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
3100601979 Montáž prevádzkovej plomby , OM: 428739 Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
3100602106 Montáž prevádzkovej plomby , OM: 438644 Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
3100602088 Montáž prevádzkovej plomby , OM: 44286 Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
3100602083 Montáž prevádzkovej plomby, čislo OM: 437612 Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
3100602071 Montáž prevádzkovej plomby , OM: 435289 Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
3414175015 Telefon 3/2017 Slovak Telekom, a.s.
49.27 €
0182017 Dodaný materiál. Zriadenie elektrickej inštalácie, montáž svietidiel vo WC ženy kultúrny dom Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
381.85 €
FV170024 Kancelársky a hygienický tovar MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
63.14 €
1156325830 Nehlasové služby O2 Slovakia, s.r.o.
3.90 €
17019 Obedy - 3/2017 Pšárová Marianna
132.60 €
3010016045 Zemný plyn 4/2017 Innogy Slovensko s.r.o.
299.00 €
FV201703 Rekonštrukcia WC-ženy v dome kultúry Stretava Kovaľ Milan
1632.00 €
4217007409 Stanovisko k zmene druhu pozemku Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
24.00 €
4794997487 Telefon 3/2017 Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
2122293718 Vyúčtovanie za obdobie 16.12.2016 - 27.03.2017 VVS, a.s.
61.31 €
3103/17 Zmesový komunálny odpad - 4/2017 FURA s.r.o.
526.69 €
FK17-33-074077 Internet 4/2017 - MŠ a Dom kultúry DALNet s.r.o.
31.87 €
FS17-99-04005 Zmluvný servis 4/2017 DALNet s.r.o.
60.00 €
2171922 Internet - apríl 2017 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
20170122 Riad pre dom kultúry KARLO s.r.o.
464.74 €
1703041 VM Florian varvný signál, KOMO 748, AS 1 spínač, montáž, nastavenie, zaškolenie MK hlas, s.r.o.
2344.00 €
272017 Obedy - hmotná núdza 3/2017 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
17.00 €
262017 Obedy - deti 3/2017 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
201.88 €
252017 Obedy - zamestnanci 3/2017 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
86.10 €
1706697 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za prevádku: verejný rozhlas, rok 2017 SLOVGRAM
38.50 €
2017/338 Hrable Presto spol. s r.o.
240.20 €
022017561 Internetový prístup k portálu isamosprava.sk na obdobie 1 roka - licencia Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
149.00 €
170304 Výdaj recyklovaného materiálu CSM-STAV, s.r.o.
208.10 €
170305 Vodorovné premiestnenie CSM-STAV, s.r.o.
177.84 €
2017180548 Preddavok na modul Pečať rozvoja obce a miest NiS SR
196.80 €
00222/2017 Kľučenky, grafické prípravy a šablony, dopravné Jozef Smrhola-OLYMP
611.88 €
4101715227 Aktualizácia programu ASPI za rok 2017 Wolters Kluwer s.r.o.
181.75 €
17/0347 Fotrenie obce/mesta jar/leto 2017 CBS, spol. s.r.o.
90.00 €
1153697015 Nehlasové služby 2/2017 O2 Slovakia, s.r.o.
3.36 €
0082017 Dodaný materiál. Demontáž a motnáž hl. ističa pre Televýchovnú jednotu. Vyhotovenie OPaOS pre Televýchovnú jednotu. Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
105.90 €
0072017 Dodaný materiál. Demontáž a motnáž hl. ističa na Obecnom úrade. Vyhotovenie OPaOS pre Obecný úrad. Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
105.40 €
0062017 Dodaný materiál. Demontáž a motnáž hl. ističa v MŠ. Vyhotovenie OPaOS pre MŠ. Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
105.40 €
0052017 Dodaný materiál. Demontáž a motnáž hl. ističa v Komunitnom centre. Vyhotovenie OPaOS pre Komunitné centrum. Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
105.40 €
0042017 Dodaný materiál. Demontáž a motnáž hl. ističa v Požiarnej zbrojnici. Vyhotovenie OPaOS pre Požiarnu zbrojnicu. Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
125.40 €
2533/17 Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za 2/2017 FURA s.r.o.
235.33 €
2528/17 Vývoz nebezpečnéhoodpadu FURA s.r.o.
144.00 €
1172202444 Osedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ ŠEVT a.s.
6.10 €
FV170013 Hygienické a kancelárske potreby pre OcÚ MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
173.16 €
FV170010 Hygienické potreby pre Dom kultúry MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
234.34 €
FV170011 Výchovno vzdelávací prodes MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
59.62 €
FV170012 Hygienické a školské potreby pre MŠ MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
96.93 €
3794028340 Internet+telefón 2/2017 Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
3010016045 Zemný plyn 2/2017 Innogy Slovensko s.r.o.
299.00 €
17009 Obedy 2/2017 Pšárová Marianna
111.70 €
170100260 CNG stlačený zemný plyn na pohon SPP CNG s.r.o.
23.09 €
FS17-99-03005 Zmluvný servis DALNet s.r.o.
60.00 €
FK17-33-03076 Internet MŠ a DK Stretava - 3/2017 DALNet s.r.o.
31.87 €
172002251 Pomoc pri výkaze Dasne z nehnuteľnosti za rok 2016 IFOsoft v.o.s.
20.76 €
1821/17 Zmesový komunálny odpad 3/2017 FURA s.r.o.
353.13 €
2171277 Internet 3/2017 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
022017 Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia a údržba odvodňovaích kanálov v obci Stretava Ing. Marta Bruňanská
1450.00 €
2017/086 Vývoz odpadových vôd MŠ CSACSA - Ladislav Jakub
66.00 €
0012017 Dodaný materiál. Výmena žiaroviek, objímky a stýkača na verejnom osvetlení cintorína. Výmena žiaroviek v sieni nádeje Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
346.59 €
17-02-010 Smerové šípky-obojstranné, farba žtá, text čierny - 2ks ALUPROJEKT s.r.o.
86.40 €
3413231491 Telefón Slovak Telekom, a.s.
45.53 €
172017 Obedy - hnotná núdza - 2/2017 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
16.00 €
152017 Obedy zamestnanci - 2/2017 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
54.60 €
162017 Obedy pre deti MŠ - 2/2017 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
214.62 €
172702373 Update programového vybavenia agendy obecného úradu rok 2017 IFOsoft v.o.s.
237.91 €
1439/17 Vrecia na komunálny odpad, likvidácia odpadu z vriec FURA s.r.o.
99.00 €
0051604114 Telefón Orange Slovensko, a.s.
-16.07 €
FK17-33-02080 Internet 2/2017 - KD Stretava DALNet s.r.o.
15.94 €
9500011951 Zákon o rodine - Veľký komentár Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
38.50 €
FS17-99-02011 Zmuvný servis DALNet s.r.o.
60.00 €
SPF17402574 Kancelárske kreslo Combi KL krémové B2B Partner s.r.o.
214.80 €
1262017 Predplatné elektronického časopisu GRANT n 12 mesiacov Gemini Group s.r.o
24.00 €
VF170083 Zástava obecná - 2 ks Signo, s.r.o.
37.44 €
90457516 Odborný mesačník PaM-Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2017 Poradca s.r.o.
66.00 €
2017020264 Knihy: Mzdárske zákony 2017, Zákonník práce 2017, Odvody RELIA, s.r.o.
25.30 €
3412251830 Telefon 1/2017 Slovak Telekom, a.s.
30.43 €
VF170062 Zástava SR, EU, obecná Signo, s.r.o.
75.60 €
2017007 Projektové energetcké hodnotenie "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ Ing. Ján Repka
300.00 €
17004 Obedy 1/2017 Pšárová Marianna
115.90 €
1151344768 Nehlasové služby O2 Slovakia, s.r.o.
3.96 €
5793064152 Telefón 2/2017 Slovak Telekom, a.s.
22.10 €
FS17-99-01018 Pripojenie k internetu, router DALNet s.r.o.
107.80 €
FK17-33-02078 Internet - 2/2017 - MŠ Stretava DALNet s.r.o.
15.94 €
FV170007 Kanc. potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
35.55 €
3010016045 Zemný plyn 2/2017 Innogy Slovensko s.r.o.
299.00 €
2230024754 Dodávka a distribúcia elektriny - 01.01.2017-28.02.2017 Východoslovenská energetika a.s.
159.00 €
2230002039 Dodávka a distribúcia elektriny - 01.01.2017-28.02.2017 Východoslovenská energetika a.s.
1681.00 €
FV20170129 Účasť na odbornom seminári Anna Cupáková
47.00 €
2171102377 Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA
14.28 €
525/17 Zmesový komunálny odpad FURA s.r.o.
353.13 €
1630103 Plynové topidlo Karma Beta 5+ montáž, montáž potrubia + materiál Marián Kvak PLYN - SERVIS
570.70 €
2170673 Internet 2/2017 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
82017 Obedy - hmotná núdza 1/2017 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
17.00 €
82017 Obedy - deti 1/2017 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
249.90 €
72017 Obedy - zamestnanci 1/2017 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
54.60 €
2375460697 Dobropis k FA č. 2375015213 Orange Slovensko, a.s.
-26.12 €
OF170040 HR01 Hrnček - Classic Finary Decor s.r.o.
236.40 €
172701301 Update programového vybavenia - mzdy IFOsoft v.o.s.
54.96 €
0051604114 Telefon 1/2017 Orange Slovensko, a.s.
45.35 €
1020170001 Vypracovanie projektového zámeru - zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských kôl pre MŠ Stretava FOR PROJEKT s.r.o.
500.00 €
SK00126865 Perá National Pen
215.99 €
FS17-99-01008 HP 250 G4 DALNet s.r.o.
434.00 €
3305077397 Aktivácia Slovak Telekom, a.s.
10.00 €
FS17-99-01007 Tonery DALNet s.r.o.
81.50 €
2017004 Vývoz odpadových vôd OÚ CSACSA - Ladislav Jakub
66.00 €
325821 Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2017 SAMNET-informačný systém samosprávy
32.86 €
2170001 Internet 1/2017 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
FK17-33-01078 Internet 1/2017 - MŠ DALNet s.r.o.
15.94 €
FS17-99-01005 Zmluvný servis DALNet s.r.o.
60.00 €
16zf461 Platba za doménu webhosting a zálohu webstránky na obdobie 1.1.2017-31.12.2017 wbx, s.r.o.
144.00 €
18561/16 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
2230002039 Finančné vysporiadanie za fakt. obdobie: 1.1.2016-31.12.2016 Východoslovenská energetika a.s.
619.73 €
2230024754 Finančné vysporiadanie za fakturačné obd. 1.1.2016-31.12.2016 Východoslovenská energetika a.s.
57.66 €
FV160052 Kanc. potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
49.58 €
3010016045 Finančné vysporiadanie za fakt. obdobie: 1.1.2016-31.12.2016 Innogy Slovensko s.r.o.
178.52 €
5041633769 Finančný spravodajca, ročník 2016 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
13.67 €
1148946876 Nehlasové služby O2 Slovakia, s.r.o.
3.66 €
16106 Obedy december 2016 Pšárová Marianna
110.70 €
17992/16 Nálepky FURA FURA s.r.o.
54.00 €
4792108340 Telefón 1/2017 Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
17314/16 Komunálny odpad 12/2016 FURA s.r.o.
353.92 €
160101788 CNG stlačený zemný plyn SPP CNG s.r.o.
24.11 €
165105960 Mikuláš - luxusný kostým Peter Dreck s.r.o.
72.42 €
20160005 Brožúra CO+väzba, Výročná srpáva obce Stretava+väzba Lenka Vorreiterová MAGIC-PRINT
140.00 €
7611279582 Telefón 12/2016 Slovak Telekom, a.s.
40.79 €
16821/16 Vývoz jedlých olejov FURA s.r.o.
36.00 €
FV160109 Kanc. potreby, Mikul. oblek, štetec MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
80.94 €
0051604114 Telefón 12/2016 Orange Slovensko, a.s.
43.90 €
2121860174 Vodné a stočné 9-12/2016 VVS, a.s.
51.88 €
OPS/2502/2016 Poplatok Prima banky Slovensko za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2016, poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2016 Prima banka Slovensko, a.s.
47.75 €
048/2017 Členský príspevok na rok 2017 Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Michalovce
60.00 €
01600/2016 NDD pravítko, MDD hlavolam, hodiny, menovka na dvere, tabuľka, rafické prípravy a šablóny, dopravné Jozef Smrhola-OLYMP
353.52 €
20160159 CD - "Príhovory, prejavy, vinše a blahoželania k rôznym príležitostiam pre mestá a obce " Ing. Pavol Kohajda - MONEX
23.90 €
892016 Obedy - hnotná núdza 12/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
16.00 €
882016 Obedy - deti MŠ 12/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
203.84 €
872016 Obedy - zamestnanci 12/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
69.30 €
051/16 Poskytnuté audítorske služby pri overení účtovmej závierky za rok 2015 a spracovanie audítorskej správy Ing. Anna Mamajová
600.00 €
F162019 Práce na Kultúrnom dome Stretava JOzef Stretavský
262.46 €
FK16-33-12077 Internet 12/2016 - MŠ DALNet s.r.o.
15.94 €
FS16-99-12004 Zmluvný sevis 12/2016 DALNet s.r.o.
60.00 €
FS16-99-11016 HP ProBook 450 G2 i3, ADATA HV 100 2TB external 2,5 biely DALNet s.r.o.
551.90 €
1612162 Školské hračky Insgraf
419.10 €
40/2016 Rýpadlový nakladač LENOL SK s.r.o.
237.60 €
4101611933 Aktualiácia programu ASPI za rok 2016 LENOL SK s.r.o.
181.75 €
28/2016 Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku, správne poplatky Ing. Eduard Treščák
327.00 €
1146475669 Nehlasové služby O2 Slovakia, s.r.o.
3.60 €
66116311266 Náklady ku existencii telekomunikčných zaridení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom, a.s.
13.90 €
OF161035 Taška suvenír hnedá - 150 ks Finary Decor s.r.o.
124.20 €
3010016045 Zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
402.00 €
7791164777 Internet, Telefón 12/2016 Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
16/2016 Obrusy - 55 ks Tibor Farkaš - BELIVIE
445.00 €
FV164480 Plynové kachle AD značenie s.r.o.
90.72 €
16094 Obedy 11/2016 Pšárová Marianna
136.10 €
15842/16 Zmesoý komunálny odpad 11/2016 - FURA s.r.o.
353.23 €
160101624 CNG stlačený zemný plyn na pohon SPP CNG s.r.o.
21.53 €
2167195 Internet 12/2016 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
4603711 Obecné noviny rok 2017 Inprost, spol.s.r.o.
67.60 €
FV160101 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
27.21 €
20160104 Diár vreckový s potlačou - 10 ks. Stolový kalendár 25 ks. Tabule označenie obce s erbom.Tabule Nevstupujte do objektu. Novoročné priania. Roman Vorreiter
287.50 €
20161457 Kvalifikovaný systémový certifikát Dising, a.s.
103.20 €
16-11-022 Orientačný smerový systém-farebná obojstranná smerová šípka+čierny informačný nápis-10ks, Orientačný smerový systém-farebná obojstranná smerová šípka+čbiely informačný nápis-15 ks, Stĺp 2500x90 mm- 6ks ALUPROJEKT s.r.o.
2183.10 €
792016 Oedy - deti v hmotnej nudziza 11/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
17.00 €
782016 Obedy pre deti MŠ za 11/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
255.78 €
772016 Oedy - zamestnanci 11/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
77.70 €
2016516 Vývoz odpadových vôd MŠ CSACSA - Ladislav Jakub
62.40 €
7610311210 Telefón 11/2016 Slovak Telekom, a.s.
26.89 €
161106 Výdaj recyklovanéhomateriálu a vodorovné premiestnenie CSM-STAV, s.r.o.
451.86 €
16107 Výdaj recyklovaného materiálu a vodorovné premiestnenie. CSM-STAV, s.r.o.
311.15 €
SPF16116497 Skriňa zasúvacia, breza - 4ks B2B Partner s.r.o.
432.00 €
2016006 Dodávka a výsadba okrasnej zelene Ing. Ladislav Mihalik - AGROSLUŽBY
495.00 €
0051604114 Telefón 11/2016 Orange Slovensko, a.s.
43.37 €
20160499 El. okružná píla Ing. Štefan Šesták-Lonater
159.90 €
16090 Obedy 10/2016 Pšárová Marianna
187.90 €
1143931522 Nehlasové služby O2 Slovakia, s.r.o.
7.50 €
3010016045 Zemný plyn - 11/2016 Innogy Slovensko s.r.o.
402.00 €
01/2016 Hudobný program "Posedenie dôchodcov" Folklórna skupina Škucirka
100.00 €
2230024754 Elektrina 1.9.2016-30.11.2016 - MŠ Východoslovenská energetika a.s.
119.00 €
2230002039 Elektrina - 1.9.2016-30.11.2016 Východoslovenská energetika a.s.
1213.00 €
7790228889 Telefón 10/2016 Slovak Telekom, a.s.
28.46 €
160101460 CNG stlačený zemný plyn na pohon SPP CNG s.r.o.
17.45 €
FS16-99-10016 Tonery - 12 ks DALNet s.r.o.
32.80 €
FS16-99-11003 Zmluvný servis DALNet s.r.o.
60.00 €
FK16-33-11077 Internet 11/2016 - MŠ DALNet s.r.o.
15.94 €
2166559 Internet 11/2016 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
14534/16 Zmesový komunálny odpad FURA s.r.o.
354.92 €
OF160930 Hrnček - Classic-100 ks, Taška suvenír ST2 hnedá s modulom -100 ks. Finary Decor s.r.o.
525.60 €
1689566401-2-R Kontrolná zložka pre bezpečnosť práce Nakladatelství FORUM s.r.o.
140.22 €
66/2016 Obedy za zamestnancov - 10/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
63.00 €
65/2016 Obedy pre deti v hmotnej núdui - 10/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
18.00 €
64/2016 Obedy pre deti v MŠ - 10/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
241.08 €
63/2016 Obedy pre deti a pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnli súťaže " Slávik v MŠ" dňa 21.10.2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
60.18 €
FV160091 Kancelárske a hygienické potreby Michal Panák - MIPA
109.69 €
20161581 Vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA 2000 pre projekt: "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie existujúcej MŠ. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
35.00 €
2016003 Okrasná zeleň Ing. Ladislav Mihalik - AGROSLUŽBY
328.00 €
161028001 Plastová nádoba na odpad 120 l - 20 ks ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
737.64 €
7609352963 Telefón 10/2016 Slovak Telekom, a.s.
26.89 €
432016 Hranol 8x15x400 cm-18 ks, Hranol 5x15x500 cm-54 ks, Rezivo na mostk , Matej Wiczmándy
1222.80 €
24/2016 Porealizačné zameranie komunikácie Ing. Eduard Treščák
540.00 €
0051614114 Telefon 11/2016 Orange Slovensko, a.s.
43.37 €
14005/2016 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
0312016 Vyhotovenie OPaOS Sieň nádeje. Vyhotovenie OPaOS blezkozvodu Sieň nádeje. Odstránenie závažných nedostatkov zistených pri revízii Sieň nádeje. Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
375.00 €
0302016 Vyhotovenie OPaOS Kultúrny dom, Vyhotovenie OPaOS blezkozvodu Kultúrny dom. Dodaný materiál. Zriadenie elektrickej inštlácie a montáž zásuvky v Kultúrnom dome. Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
335.49 €
0292016 Vyhotovenie OPaOS Obecný úrad, Odstránenie závažných nedostatkov zistených pri revízii Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
250.00 €
0282016 Vyhotovenie OPaOS Materská škola Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
150.00 €
0272016 Vyhotovenie OPaOS TJ ihrisko, Montáž svietidiel v zasadačke, výmena zásuvky v miestnosti pre náradie, Dodaný materiál Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
215.68 €
161003 Výdaj recyklovaného materiálu a vodorovné premiestnenie CSM-STAV, s.r.o.
141.34 €
FK16-33-10071 Internet 10/2016 - MŠ Stretava DALNet s.r.o.
15.94 €
FS16-99/10005 Zmluvný servis DALNet s.r.o.
60.00 €
13339/16 Vývoz nebezpečného odpadu FURA s.r.o.
144.00 €
FV160082 Kancelárske a hygienické potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
143.78 €
3010016045 Zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
402.00 €
0789295583 Telefon 9/2016 Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
10160149 Technická kontrola plynového zariadenia na vozidle s ponorom CNG ev. č. MI881BS Autostarko s.r.o.
60.00 €
16079 Obedy 9/2016 Pšárová Marianna
148.70 €
2165915 Pripojenie do internetu 10/2016 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
160101298 CNG stlačený zemný plyn na pohon vozidiel SPP CNG s.r.o.
34.69 €
1062016 Príspevok na činnosť a prevádzku odborného zamestnanca SOÚ-Školského úradu so sídlom v Pavlovciach nad Uhom Obec Pavlovce nad Uhom
67.10 €
12699/16 Zmesový komunálny odpad 9/2016 FURA s.r.o.
538.29 €
2121637034 Vodné a stočné od 22.06.2016-27.09.2016 VVS, a.s.
75.46 €
58/2016 Obedy zamestnanci - 9/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
67.20 €
59/2016 Obedy deti MŠ - 9/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
301.84 €
60/2016 Obedy pre deti - hmotná núdza ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
19.00 €
7608385193 Telefón 8/2016 Slovak Telekom, a.s.
26.99 €
1608183 Hrnčeky a džbániky pre MŠ v Stretave Insgraf
59.00 €
0242016 Zriadenie el. inštalácie na ihrisku pre bojler č. 2. Mntáž sporákových vypínačov pre bojlery na ihrisku - 2 ks, Obecný úrad 1 ks. Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
220.43 €
042016 Pojekt na navebné povolenie: Rekonštrukcia MŠ - rozšírenie kapacity MŠ Stretava Ing. Marta Bruňanská
2170.00 €
0051604114 Telefón 9/2016 Orange Slovensko, a.s.
43.61 €
10162101 Termos - 4ks GastroLUX, s.r.o.
251.76 €
CD20140840 CD - 3 ks Vladmír Rohaľ
20.20 €
2016042 Inštalačné práce, prenájom plošiny, materiál LABTECH s.r.o.
586.14 €
16068 Obedy 8/2016 Pšárová Marianna
162.50 €
2016041 Inštalácia, konfigurácia a oživenie sig. zariadení, siréna vonkajšia, kábel. LABTECH s.r.o.
201.88 €
1652303 Kladivo mulčovače, doprava CS Technika s.r.o.
42.98 €
FS16-99-09004 Zmluvný servis 9/2016 DALNet s.r.o.
60.00 €
4101607565 Aktualizácia programu ASPI za rok 2016 Wolters Kluwer s.r.o.
181.75 €
1137358689 Nehlasové služby O2 Slovakia, s.r.o.
3.78 €
3010016045 Zemný plyn 9/2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
402.00 €
12027/16 Červené vrecia na odpad, likvidácia odpadu z vriec FURA s.r.o.
99.00 €
00018 Odchyt a karanterizácia psov v počte 1 ks Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
30.00 €
11373/16 Komunálny odpad FURA s.r.o.
353.03 €
7788362719 Telefón 9/2016 Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
FV160071 Školské potreby pre MŠ, kancelárske poreby pre OcÚ MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
161.38 €
114087344 Zákon o obecnom zriadení - komentár martinus.sk
49.51 €
20141029 Internet 9/2016 MŠ Stretava DALNet s.r.o.
15.94 €
2165256 Internet 9/2016 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
7607418684 Telefón 8/2016 Slovak Telekom, a.s.
26.99 €
38/2016 Výber dodávateľa prác MIDEY s.r.o.
220.00 €
0051604114 Telefón 8/2016 Orange Slovensko, a.s.
43.49 €
916005894 Civilný sporový poriadok Wolters Kluwer s.r.o.
67.00 €
VF16036 Autobusová preprava dňa 14.7.2016, 28.7.2016 na trase Stretava-Sárospatak Jozef Szabo - Szabotrans
300.00 €
16061 Obedy - zamestnanci 7/2016 Pšárová Marianna
156.90 €
FV160062 Kanc. potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
7.82 €
16101842 Kniha Zemplín z neba CBS, spol. s.r.o.
166.10 €
10840/16 Likvidácia odpadu z VKK FURA s.r.o.
201.41 €
1134223992 Nehlasové služy 7/2016 O2 Slovakia, s.r.o.
3.72 €
3010016045 Zemný plyn 8/2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
402.00 €
2230024754 Elektrina KD 6-8/2016 Východoslovenská energetika a.s.
119.00 €
2230002039 Elektrina 6-8/2016 Východoslovenská energetika a.s.
1213.00 €
0787432568 Telefón,Internet 8/2016 Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
10102/16 Komunálnyodpad júl 2016 FURA s.r.o.
365.37 €
FS16-99-08004 Zmluvný servis 8/2016 DALNet s.r.o.
60.00 €
FK16-33-08071 Dodanie internetu 8/2016 - MŠ Stretava DALNet s.r.o.
15.94 €
2164588 Dodanie internetu 8/2016 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
5 Prenájom detských atrakcií: Detský vláčik "Aladin", Maxi smýkačka Štim Róbert
300.00 €
29/2016 Vystúpenie Jadranky a Adrianky Jadranka
700.00 €
1/2016 Vystúpenie mužskej speváckej skupiny "Užan" Mužská spevácka skupina Užan - občianske združenie
140.00 €
30/2016 Hudobné vystúpenie, vozenie na koňoch a na koči Ing. Štefan Barančík ČIKO
400.00 €
01/2016 Náklady spojené s vystúpením pri príležistosti stertnutia rodákov v Stretave Mihaľovski nevesti i beťare
250.00 €
2016161 Výchovno-zábavný program: Maskoti pre deti počas kultúrno-spoločenskej aktivity"Deň detí", Výchovno-zábavný program: Maľovanie na tvár pre deti počas kultúrno-spoločenskej aktivity"Deň detí" Zuzulienka Ing. Zuzana Fabiánová, PhD.
110.00 €
7606452813 Telefón 7/2016 Slovak Telekom, a.s.
26.89 €
160710 Akumulátor, Servisné práce, Prepava materiálu Signál Jozef MItro
62.16 €
12.16 Vypracovanie Relevantnej štúdie: "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Stretava". Iveta Ondarišinová
200.00 €
0051604114 Telefón 7/2016 Orange Slovensko, a.s.
43.37 €
1603124300 Finančný spravodajca, ročník 2017 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
26.40 €
2162206375 Dodaný tovar: Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky detí MŠ, Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie, Ranný filter ŠEVT a.s.
8.33 €
2129160056 Poplatok za rekvalifikačný kurz - ˇUčtovník - Modul - Podvojné účtovníctvo Akadémia vzdelávania Michalovce, o.z.
312.00 €
20160344 Odobratý tovar + oprava mot. krovinorezu Ing. Štefan Šesták - Lonater
129.22 €
385/2016 Toner - 6 Ks Michal Panák - MIPA
161.38 €
9402/16 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o.
14.40 €
VF16026 Autobusová preprava na trase: Stretava -Cemerné Jozef Szabo - Szabotrans
297.60 €
1607014 Nastavenie rozhlasovej ústredne, kontrola OR, cestovné náklady MK hlas, s.r.o.
102.00 €
1131924503 Nehlasové služby 6/2016 O2 Slovakia, s.r.o.
3.60 €
3010016045 Zemný plyn 7/2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
402.00 €
4786505186 Telefón 6/2016 Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
160100845 CNG zemný plyn SPP CNG s.r.o.
17.59 €
FK16-99-07003 Zmluvný servis 7/2016 DALNet s.r.o.
60.00 €
2163865 Internet júl 2016 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
FK16-33-07071 Mesačný paušál - 7/2016 - internet MŠ Stretava DALNet s.r.o.
15.94 €
8333/16 Komunálny odpad FURA s.r.o.
363.72 €
FAV160040/2016 Poplatok za pohrebisko Stretava za rok 2016 Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
20160302 Oprava elek. píly Ing. Štefan Šesták - Lonater
36.00 €
7605487524 Teleón 6/2016 Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
005160414 Telefón 6/2016 Orange Slovensko, a.s.
43.37 €
52/2016 Obedypre zamestnancov jún 2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
151.20 €
51/2016 Obedy pre deti v hmotnej núdzi jún 2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
39.00 €
50/2016 Režijné náklady za vydané obedy pe deti -za ún 2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
299.88 €
20160293 El. reťazová píla, Nnhradné diely na kosačku, olej Ing. Štefan Šesták - Lonater
227.26 €
2121318434 Vodné a stočné VVS, a.s.
66.02 €
7821/16 Vývoz jedlých olejov a tukov FURA s.r.o.
36.00 €
16/2016 Vypracovanie projektu L+H KOM s.r.o.
400.00 €
02/2016 Vyhotovenie znaleckého posudku Ing. Štefan Lapšanský
525.00 €
1607813 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: obdobie: rok 2016 a prevádzku: verejný rozhlas SLOVGRAM
32.08 €
318/2016 Toner - 4ks Michal Panák - MIPA
61.73 €
2016121 Maľovanie na tvár Zuzulienka Ing. Zuzana Fabiánová, PhD.
40.00 €
FV16006 Občerstvenie ZOČ spol. s r.o.
327.00 €
5019502313 Slolička - 10 ks, preprava Internet Mall Slovakia, s.r.o.
197.50 €
7590/16 Odvoz a likvidácia odpadu 5/2016 FURA s.r.o.
161.33 €
4101604811 Aktualizácie programu ASPI - rok 2016 Wolters Kluwer s.r.o.
181.75 €
1129670761 Nehlasové služby 5/2016 O2 Slovakia, s.r.o.
3.72 €
3785571277 Hlasové služby 5/2016 Slovak Telekom, a.s.
14.24 €
FV160043 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
42.55 €
2016008 Výstava 1(výzbroj a výstroj vojaka), výstava 2 (poľná nemocnica), streľba zo vzduchovky, hod ranátom, výstrel z mínometu, streľba z historickej zbrane 100 nábojov, streľba zo vzduchových pištolí, streľba so vzduchovky s puškohľadom, hľadanie mín, cestovné náklady Múzeum na kolesách
548.00 €
3010016045 Zemný plyn 6/2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
402.00 €
012016 Projekt na stavebné povolenie: Rekonštrukcia MŠ-rozšírenie kapacity MŠ Stretava Ing. Marta Bruňanská
600.00 €
FS16-99-06002 Zmluvný servis 6/2016 DALNet s.r.o.
60.00 €
FK16-33-06072 Mesačný paušál za internet MŠ - 6/2016 DALNet s.r.o.
15.94 €
6843/16 Komunálny odpad máj 2016 FURA s.r.o.
354.02 €
2163179 Dodanie internetu jún 2016 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
160100694 CNG stlačený zemný plyn SPP CNG s.r.o.
15.20 €
16000123 Odmena exekútora JUDr. Michal Kruppa
60.85 €
42/2016 Strava - dospelí 5/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
81.90 €
41/2016 Strava - hmotná núdza 5/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
40.00 €
40/2016 Strava - deti 5/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
301.84 €
7604536143 Telefón 5/2016 Slovak Telekom, a.s.
36.77 €
0142016 Oprava chýbajúcej fázy na ihrisku Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
30.00 €
0132016 Montáž kondenzátorov na ponorku v Dome smútku Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
79.80 €
0051604114 Telefón 5/2016 Orange Slovensko, a.s.
43.37 €
0112016 Zriadenie verejného osvetlenia a inštalácie v altánku Lesopark Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
1237.05 €
6373/16 Dodané vrecia FURA s.r.o.
16.80 €
201631136 Preddavok na modul 12 mesačná licincia do NISSR Národné informačné stredisko SR, a.s.
234.00 €
1127205453 Nehlasové služby O2 Slovakia, s.r.o.
3.66 €
6240/16 Odvoz a likvidácia odpadu apríl 2016 FURA s.r.o.
220.05 €
20160037 Tašky plátené s potlačou Roman Vorreiter
128.00 €
192016 Drevo Matej Wiczmándy
984.00 €
20160052 Blahoželanie - pohľadnice DELTA-GRAPHIX SK, s.r.o.
10.80 €
3010016045 Zemný plyn - máj 2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
402.00 €
4784646975 Hlasové služby 4/2016 Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
20160177 Regulácia EBU 15 rozbe. Oprava elektronaradia. Ing. Štefan Šesták-Lonater
61.00 €
FS16-99-05002 Zmluvný servis - 5/2016 DALNet s.r.o.
60.00 €
FK16-33-05076 Internet MŠ Stretava 5/2016 DALNet s.r.o.
15.94 €
2230024754 Elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s.
119.00 €
2230002039 Elektrina 1.03.2016-31.05.2016 Východoslovenská energetika a.s.
1163.00 €
3306591556 Lenovo Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
FV160029 Kancelárske potreby, drogéria MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
345.98 €
FV160032 Školské potreby - hmotná núdza MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
16.60 €
21608460 Knihy pre MŠ RAABE
64.00 €
5475/16 Zmesový komunálny odpad apríl 2016 FURA s.r.o.
529.53 €
2162555 Internet máj 2016 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
160100539 CNG stlačený zemný plyn na pohon SPP CNG s.r.o.
18.56 €
1900608616 Pripojenie OM 1401754 Stretava. Zapojenie rezervovanej kapacity HI. istič Východoslovenská distribučná, a.s.
62.50 €
20160030 Textilné tašky s potlačou Roman Vorreiter
110.00 €
34/2016 Strava - hmotná núdza 4/2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
40.00 €
33/2016 Strava - deti 4/2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
307.72 €
32/2016 Strava - dospelí 4/2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
115.50 €
7603574399 Telefon 4/2016 Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
0051604114 Hlasový paušál Orange Slovensko, a.s.
43.49 €
20160148 Benzin. čerpadlo. Oprava elektronaradia. Olej 2l Ing. Štefan Šesták-Lonater
281.90 €
082/2016 Vypracovanie auditu PZS r. 2015, Výkon niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby kat. 1 a 2 Chvostaľ Marián, Ing.
158.00 €
VF16007 Prevoz detí MŠ na vystúpenie v Z. Širokej Jozef Szabo - Szabotrans
36.72 €
5916012614 Verejná správa Slovenskej republky - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
84.00 €
16/0701 Kniha Zemplín z neba- záloha CBS, spol. s.r.o.
163.90 €
4721/16 Spracovanie hlasení o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
0051604114 Telefón 3/2016 Orange Slovensko, a.s.
44.44 €
3010016045 Zemný plyn 4/2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
402.00 €
1783721674 Hlasové služby 3/2016 Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
1124216293 Nehlasové služby 3/2016 O2 Slovakia, s.r.o.
4.14 €
21600463 Zmluvný servis 4/2016 DALNet s.r.o.
60.00 €
20141029 Internet MŠ 4/2016 DALNet s.r.o.
15.94 €
3670/16 Komunálny odpad 3/2016 FURA s.r.o.
352.13 €
2161925 Internet 4/2016 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
160100396 Zemný plyn CNG 3/2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
18.90 €
24/2016 Strava - dospelí - 3/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
94.50 €
23/2016 Strava - režijné náklady 3/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
253.82 €
22/2016 Strava - hmotná núdza ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
35.00 €
FV160016 Školské a hygienické potreby pre deti MŠ MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
113.69 €
7602614863 Telefon 3/2016 Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
2121003998 Vodné a stočné VVS, a.s.
51.88 €
3194 Ihrisková zmes profesiosionál Semenárstvo sr..o.
91.32 €
022016561 Internetový prístup Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
149.00 €
20160017 Hlavičkové papiere, tabuľky Roman Vorreiter
340.00 €
20160093 Tovar a služby Ing. Štefan Šesták-Lonater
131.32 €
2016/044 Žalúzie a siete Dom kultúry Jozef HADEK
173.00 €
4101602260 Aktualizácia programu ASPI Wolters Kluwer s.r.o.
181.75 €
162703236 Update programu v16.01 IFOsoft v.o.s.
237.91 €
1122014743 Nehlasové služby 2/2016 O2 Slovakia, s.r.o.
3.84 €
2891/16 Vývoz NO FURA s.r.o.
144.00 €
6782789069 Telefón 3/2016 Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
20160065 Vertikulátor Ing. Štefan Šesták-Lonater
599.90 €
402016 Príručka na CD "Poznávanie drevín 3 - Ihličnany" Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
12.00 €
4424092153 Zemný plyn 3/2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
402.00 €
16013 Zneškodnenie OO Ing. Rudolf Šuňavský
558.96 €
260020100 Revue civilnej ochrany obyvateľstva Ministerstvo vnútra SR
7.09 €
82016 Materiál, oprava poruchy v Dome smútku Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
69.98 €
21600333 Zmluvny servis 3/2016 DALNet s.r.o.
60.00 €
21600332 Internet MŠ 3/2016 DALNet s.r.o.
15.94 €
21600252 Tonery DALNet s.r.o.
43.83 €
2161298 Internet 3/2016 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
201641 Kontrola hasiacich prístrojov Mišľan Vladimír
101.00 €
2215/16 Vývoz TKO 2/2016 FURA s.r.o.
352.73 €
FV160011 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
71.40 €
16/2016 Strava - HN 2/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
24.00 €
15/2016 Strava - dospelí 2/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
73.50 €
14/2016 Strava - režijné náklady 2/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
197.96 €
7601657054 Telefón 2/2016 Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
1604/16 Červené vrecia na TKO FURA s.r.o.
99.00 €
1603/16 Vrecia na separovaný zber FURA s.r.o.
16.80 €
1602/16 Nálepky FURA FURA s.r.o.
57.00 €
1601/16 Tlač harmonogramov na rok 2016 FURA s.r.o.
57.60 €
2016033 Publikácia "Účtovné súvsťažnosti" RVC Michalovce
25.00 €
0051604114 Telefón 3/2016 Orange Slovensko, a.s.
43.52 €
2161103131 Verejné použitie hudobných diel SOZA
14.28 €
1/2016 New holland - rýp. nakladač OLMANNSTAV spol. s r.o.
792.00 €
1119014741 Nehlasové služby 1/2016 O2 Slovakia, s.r.o.
3.90 €
7421737512 Elektrina 1.1.2016-29.2.2016 VSE a.s.
119.00 €
7421736990 Elektrina 1.1.2016-29.2.2016 VSE a.s.
1163.00 €
4420124129 Zemný plyn 2/2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
402.00 €
2781867151 Telefón 2/2016 Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
2160664 Internet 2/2016 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
21600198 Zmluvný servis 2/2016 DALNet s.r.o.
60.00 €
21600197 Internet 2/2016 DALNet s.r.o.
15.94 €
539/16 Vývoz TKO 1/2016 FURA s.r.o.
364.52 €
160008 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
44.36 €
160100031 CNG SPP CNG s.r.o.
19.69 €
160123 Atlantic Soleya s.r.o.
97.22 €
8/2016 Strava - dospelí 1/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
84.00 €
7/2016 Strava - HN 1/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
26.00 €
6/2016 Strava - režijné náklady 1/2016 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
192.08 €
7600692526 Telefón 1/2016 Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
20160003 Potlač dresov Roman Vorreiter
180.00 €
2016/022 Vývoz žumpy MŠ CSACSA - Ladislav Jakub
62.40 €
162701318 Update MZDY v16.01 IFOsoft v.o.s.
54.96 €
0051604114 Telefón 2/2016 Orange Slovensko, a.s.
58.01 €
2/2016 Vystúpenie SÚSP OZ FS Mihaľovski nevesti i beťare
250.00 €
7240157442 Fin. vysporiadanie za rok 2015 - elektrina VSE a.s.
609.84 €
7240157443 Fin. vysporiadanie za r. 2015 - elektrina VSE a.s.
91.91 €
17456/15 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
5041504583 Finančný spravodajca roč. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
12.46 €
16001 Plastové tabule BILNET s.r.o.
76.00 €
2165600002 Kancelárske potreby ŠEVT a.s.
20.54 €
4780952292 Telefón 1/2016 Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
2015019 Diáre 2016 RVC Michalovce
66.50 €
325821 Informácie o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2016 SAMNET-informačný systém samosprávy
32.86 €
21600072 Zmluvný servis 1/2016 DALNet s.r.o.
60.00 €
21600071 Internet MŠ 1/2016 DALNet s.r.o.
15.94 €
2160003 Internet 1/2016 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
4250025145 Finančné vysporiadanie r. 2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
386.95 €
1116651868 Nehlasové služby 12/2015 O2 Slovakia, s.r.o.
3.66 €
16885/15 Zber jedlých olejov a tukov FURA s.r.o.
36.00 €
150059 Kancelársky papier MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
14.95 €
16160/15 Vývoz TKO 12/2015 FURA s.r.o.
353.13 €
7511200622 Telefón 12/2015 Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
2015/433 Vývoz žumpy OcÚ CSACSA - Ladislav Jakub
60.00 €
2120694758 Vodné a stočné 24.9.2015-17.12.2015 VVS, a.s.
58.16 €
0051604114 Telefón 12/2015 Orange Slovensko, a.s.
43.37 €
45/15 Auditorské služby Mamajová Anna, Ing.
600.00 €
91/2015 Strava - dospelí 12/2015 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
81.90 €
90/2015 Strava - režijné náklady 12/2015 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
219.52 €
89/2015 Strava HN 12/2015 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
30.00 €
OPS/2096/2015 Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov Prima banka Slovensko, a.s.
43.85 €
1500004 Odpredaj nepotrebného majetku GAMA-PD Pavlovce nad Uhom
4400.00 €
150101509 CNG SPP CNG s.r.o.
18.85 €
15543/15 Vývoz VKK FURA s.r.o.
170.25 €
1500679 Školské pomôcky Zábavné učení, s.r.o.
184.06 €
4101580163 Aktualizácia ASPI Wolters Kluwer s.r.o.
121.86 €
150048 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
30.83 €
1113878666 Nehlasové služby 11/2015 O2 Slovakia, s.r.o.
3.72 €
7780039662 Telefón 11/2015 Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
4460106971 Zemný plyn 12/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
2156539 Internet 12/2015 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
21501380 Zmluvný servis 12/2015 DALNet s.r.o.
60.00 €
21501379 Internet MŠ 12/2015 DALNet s.r.o.
15.94 €
14835/15 Vývoz TKO 11/2015 FURA s.r.o.
354.22 €
14478/15 Vývz NO FURA s.r.o.
144.00 €
4603611 Obecné noviny na rok 2016 Inprost, spol.s.r.o.
67.60 €
84/2015 Strava - HN 11/2015 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
35.00 €
83/2015 Strava - režijné náklady 11/2015 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
239.12 €
82/2015 Strava - dospelín 11/2015 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
109.20 €
150101368 CNG SPP CNG s.r.o.
16.51 €
7510350786 Telefón 11/2015 Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
0051604114 Telefón 12/2015 Orange Slovensko, a.s.
40.37 €
11515885 Batérie do telefónov AKU-SHOP.CZ s.r.o.
17.50 €
1531109 Oprava, prehliadka plynového topidla, vyčistenie Marián Kvak PLYN - SERVIS
566.20 €
20150055 Sadenice lesných drevín Alena Dudová
298.80 €
20150054 Sadenice Alena Dudová
199.20 €
15807015 Vonkajšie nástenné svietidlo Jiří Mánek
34.66 €
1111566381 Nehlasové služby 10/2015 O2 Slovakia, s.r.o.
3.72 €
7438523619 Elektrina 1.9.2015 - 30.11.2015 VSE a.s.
122.00 €
7438523056 Elektrina 1.9.2015 - 30.11.2015 VSE a.s.
1486.00 €
0779128938 Telefón 10/2015 Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
4424087012 Zemný plyn 11/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
2155918 Internet 11/2015 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
21501252 Zmluvný servis 11/2015 DALNet s.r.o.
60.00 €
21501251 Internet MŠ 11/2015 DALNet s.r.o.
15.94 €
13599/15 Vývoz TKO 10/2015 FURA s.r.o.
528.78 €
FV150044 Školské potreby - hmotná núdza MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
16.60 €
FV150043 Kancelársky papier MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
14.95 €
150101220 CNG SPP CNG s.r.o.
16.78 €
7509384919 Telefón 10/2015 Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
2015/276 Zhotovenie Isso žalúzií a siete proti hmyzu v objekte KD a MŠ a OcÚ Stretava Jozef HADEK
327.00 €
74/2015 Strava - HN 10/2015 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
37.00 €
73/2015 Strava - režijné náklady 10/2015 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
298.90 €
72/2015 Strava - dospelí 10/2015 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
126.00 €
2015402 Tlač propagačných brožúr B.U.M. studio s.r.o.
840.00 €
15031 Informačné tabule BILNET s.r.o.
2970.00 €
0051604114 Telefón 10/2015 Orange Slovensko, a.s.
40.55 €
2015/272 Zhotovenie vertikálnych a okenných žalúzií do objektu KD v Stretave Jozef HADEK
155.00 €
2015/271 Zhotovenie vertikálnych a okenných žalúzií do objektu KD v Stretave Jozef HADEK
966.00 €
2/2015 Rekonštrukcia stropu v Kultúrnom dome HALMA s.r.o.
3758.51 €
21605106 Vešiaky, police do MŠ NOMIland, s.r.o.
126.80 €
11811/15 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu III.Q FURA s.r.o.
14.40 €
2015005 Dodávka a výsadba okrasnej zelene - MŠ, obecná záhrada Ing. Ladislav Mihalik - AGROSLUŽBY
497.80 €
2015004 Dodávka a výsadba okrasnej zelene - ul. Hracka Ing. Ladislav Mihalik - AGROSLUŽBY
725.40 €
15803660 Svietidlá Jiří Mánek
327.23 €
117 Príspevok - SOÚ - Školský úrad Obec Pavlovce nad Uhom
65.50 €
13092/15 Vývoz VKK FURA s.r.o.
268.36 €
201513913 LED žiarovky N-Terr s.r.o.
58.25 €
151439 Tašky na víno Green Print s.r.o.
31.21 €
21501175 Pečiatka, tonery DALNet s.r.o.
62.91 €
1109505931 Nehlasové služby 9/2015 O2 Slovakia, s.r.o.
3.78 €
15SH17368 ROOT Kurent s.r.o.
28.00 €
4447045127 Zemný plyn 10/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
4778146924 Telefón 9/2015 Slovak Telekom, a.s.
30.68 €
VFA20150864 Dopravné značky AD značenie s.r.o.
120.72 €
12379/15 Vývoz TKO 9/2015 FURA s.r.o.
353.23 €
1198415 Vývoz pneumatík FURA s.r.o.
116.10 €
150101143 CNG SPP CNG s.r.o.
17.02 €
2155323 Internet 10/2015 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
21501128 Zmluvný servis 10/2015 DALNet s.r.o.
60.00 €
21501127 Internet MŠ 10/2015 DALNet s.r.o.
15.94 €
FV150033 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
92.39 €
F150063 Stavebný materiál UNICO SK, s.r.o.
275.83 €
65/2015 Strava - HN 9/2015 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
34.00 €
64/2015 Strava - režijné náklady 9/2015 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
286.16 €
60/2015 Strava - dospelí 9/2015 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
126.00 €
7508432858 Telefón 9/2015 Slovak Telekom, a.s.
33.24 €
2230024754 Náklady na dopravu VSE a.s.
20.00 €
154287 Nádoba na odpad MEVA-SK s.r.o. Rožňava
227.40 €
915004734 Kniha "Slobodný prístup k informáciám v samospráve" Wolters Kluwer s.r.o.
18.10 €
F150057 Stavebný materiál - Kultúrny dom UNICO SK, s.r.o.
2644.20 €
0051604114 Telefón 9/2015 Orange Slovensko, a.s.
40.37 €
1516-2924 Časopisy pre MŠ ARES spol.s.r.o.
21.80 €
2120377249 Vodné, stočné 24.6.2015-23.9.2015 VVS, a.s.
84.89 €
150102676 LED žiarovky Bc. Iveta Olbertová ILED
58.02 €
4101574951 Aktualizácia programu ASPI Wolters Kluwer s.r.o.
121.86 €
1142215 Červené vrecia na TKO FURA s.r.o.
99.00 €
15803113 Svietidlá ARES spol.s.r.o.
302.10 €
99756564 Vyúčtovanie zálohovej faktúry - predplatné VS 2016 Poradca s.r.o.
39.00 €
2230024754 Montáž plomby VSE a.s.
8.10 €
11273/15 Likvidácia odbadu z VKK FURA s.r.o.
889.20 €
1106658097 Nehlasové služby 8/2015 O2 Slovakia, s.r.o.
3.72 €
110/2015 Stavebný dozor PRO-STAV, Jozef Vaľo
490.00 €
5777202019 Telefón 8/2015 Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
11172/15 Vývoz tetrapaku FURA s.r.o.
116.10 €
99756564 Verejná správa ročník 2016 - predplatné - záloha Poradca s.r.o.
39.00 €
2154765 Internet 9/2015 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
FV405126 Kancelárske potreby pre MŠ MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
34.44 €
4430176706 Zemný plyn 9/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
FV150025 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
25.05 €
150101003 CNG SPP CNG s.r.o.
15.23 €
10508/15 Vývoz TKO 8/2015 FURA s.r.o.
354.42 €
21500997 Internet MŠ 9/2015 DALNet s.r.o.
15.94 €
21500998 Zmluvný servis 9/2015 DALNet s.r.o.
60.00 €
15083101 Stavebné práce na stavbe "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v obci Stretava" EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.
142871.92 €
7507465080 Telefón 8/2015 Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
VF150031 Preprava Stretava - Sárospatak a späť Jozef Szabo - Szabotrans
300.00 €
162015 Výmena kábla v KD Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
273.26 €
0051604114 Telefón 8/2015 Orange Slovensko, a.s.
42.06 €
5915041366 Finančný spravodajca roč. 2016 - preddavok Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
26.40 €
1104632803 Nehlasové služby 7/2015 O2 Slovakia, s.r.o.
3.72 €
VFA20150711 Dopravné značky AD značenie s.r.o.
403.20 €
9856/15 Červené vrecia na TKO FURA s.r.o.
79.20 €
4487017449 Zemný plyn 8/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
FV150023 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
18.50 €
7435805740 Elektrina 1.6.2015 - 31.8.2015 VSE a.s.
1486.00 €
7435806310 Elektrina 1.6.2015 - 31.8.2015 VSE a.s.
122.00 €
3776251489 Telefón 7/2015 Slovak Telekom, a.s.
30.89 €
9212/15 Vývoz TKO 7/2015 FURA s.r.o.
363.53 €
21500879 Zmluvný servis 8/2015 DALNet s.r.o.
60.00 €
21500878 Internet MŠ 8/2015 DALNet s.r.o.
15.94 €
2154178 Internet 8/2015 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
7506498237 Telefón 7/2015 Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
800/2015 Stavebný dozor "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v obci Stretava" Jozef Vaľo - PRO-STAV
490.00 €
201572 Odchyt zvierat 2015 FA HUNTER-Igor Tomko
207.96 €
VF150024 Preprava Stretava - Sárospatak a späť Jozef Szabo - Szabotrans
300.00 €
VF150023 Preprava Stretava - Košice a späť Jozef Szabo - Szabotrans
240.00 €
0051604114 Telefón 7/2015 Orange Slovensko, a.s.
40.69 €
152707356 Update programového vybavenia MZDY - v15.07. IFOsoft v.o.s.
21.00 €
8864/15 Červené vrecia na odpad FURA s.r.o.
99.00 €
1682015 Vyúčtovanie SOU I.Q 2015 Mesto Michalovce-SOU
0.17 €
7411/15 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu II.Q FURA s.r.o.
14.40 €
VF150820 Vlajky Signo, s.r.o.
123.84 €
FAV150041/2015 Licencia za pohrebisko za rok 2015 Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
2015006 Poradenská činnosť PhDr. Blažej Slabý, CSc.-Project management
500.00 €
2015005 Výber dodávateľa PhDr. Blažej Slabý, CSc.-Project management
980.00 €
1102517050 Nehlasové služby 6/2015 O2 Slovakia, s.r.o.
3.66 €
3775298797 Telefón 6/2015 Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
21500799 ESET Endpoint Antivirus DALNet s.r.o.
261.41 €
4430171935 Zemný plyn 7/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
8596/15 Vývoz jedlých olejov a tukov FURA s.r.o.
36.00 €
1152203348 Školské tlačivá ŠEVT a.s.
13.76 €
2153523 Internet 7/2015 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
7858/15 Vývoz TKO 6/2015 FURA s.r.o.
363.63 €
21500763 Internet MŠ 7/2015 DALNet s.r.o.
15.94 €
21500762 Zmluvný servis 7/2015 DALNet s.r.o.
60.00 €
21500695 Adaptér DALNet s.r.o.
14.90 €
FV150018 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
43.46 €
2120061095 Vodné a stočné 25.3.2015 - 23.6.2015 VVS, a.s.
3.14 €
2120060388 Vodné a stočné 25.3.2015 - 23.6.2015 VVS, a.s.
47.16 €
7505533540 Telefón 6/2015 Slovak Telekom, a.s.
33.74 €
0051604114 Telefón 6/2015 Orange Slovensko, a.s.
40.55 €
52/15 Strava - dospelí 6/2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
121.80 €
51/15 Strava - režijné náklady 6/2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
215.60 €
50/15 Strava HN 6/2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
20.00 €
8/2015 Štrk, New Holland rýp. nakladač OLMANNSTAV spol. s r.o.
960.60 €
2015-0484 Dopravné kužele 3C SYSTEMS s.r.o.
108.97 €
FV150012 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
12.66 €
150100628 CNG SPP CNG s.r.o.
19.68 €
4101571166 Aktualizácia programu ASPI 2.štvrťrok 2015 Wolters Kluwer s.r.o.
121.91 €
VP150010 Osobná preprava MŠ - Nyiregyháza Jozef Szabo - Szabotrans
300.00 €
1100364685 Nehlasové služby 5/2015 O2 Slovakia, s.r.o.
4.44 €
6774348810 Telefón 5/2015 Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
FV15/0271 Aktualizácie súboru "Kompetencie obce" za rok 2015 SOTAC, s.r.o.
151.20 €
4440055224 Zemný plyn 6/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
6804/15 Vývoz tetrapaku FURA s.r.o.
116.10 €
44/15 Strava - dospelí 5/2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
130.20 €
43/2015 Strava HN 5/2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
28.00 €
42/2015 Režijné náklady 5/2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
180.32 €
21500676 Tonery DALNet s.r.o.
61.60 €
201511206 Licencia do NIP SR Národné informačné stredisko SR, a.s.
156.00 €
6186/15 Vývoz TKO 5/2015 FURA s.r.o.
551.87 €
21500639 Zmluvný servis 6/2015 DALNet s.r.o.
60.00 €
21500638 Internet MŠ 6/2015 DALNet s.r.o.
15.94 €
2152903 Internet 6/2015 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
12015 Technická výpomoc Ing. Marta Bruňanská
300.00 €
150100517 CNG SPP CNG s.r.o.
20.94 €
7504561132 Telefón 5/2015 Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
5799/15 Červené vrecia na TKO FURA s.r.o.
99.00 €
0051604114 Telefón 5/2015 Orange Slovensko, a.s.
40.95 €
99754619 Predplatné mesačníka VS 2015 - doplatok Poradca s.r.o.
39.00 €
7445487645 Elektrina 1.3.2015-31.5.2015 VSE a.s.
1486.00 €
7445488217 Elektrina 1.3.2015-31.5.2015 VSE a.s.
122.00 €
4773395251 Telefón 4/2015 Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
1097619190 Nehlasové služby 4/2015 O2 Slovakia, s.r.o.
3.60 €
4497100432 Zemný plyn 5/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
2152338 Internet 5/2015 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
4962/15 Vývoz TKO 4/2015 FURA s.r.o.
354.02 €
150004 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
136.38 €
33/2015 Strava - režijné náklady 4/2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
190.12 €
32/2015 Strava HN 4/2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
27.00 €
21500526 Zmluvný servis 5/2015 DALNet s.r.o.
60.00 €
21500525 Internet MŠ 5/2015 DALNet s.r.o.
15.94 €
4610/15 Vývoz NO FURA s.r.o.
144.00 €
30/2015 Strava - dospelí 4/2015 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
115.50 €
7503598088 Telefón 4/2015 Slovak Telekom, a.s.
33.24 €
150100392 CNG SPP CNG s.r.o.
19.01 €
0051604114 Telefón 4/2015 Orange Slovensko, a.s.
42.75 €
15202 Struna do kosačky VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
100.20 €
15007 Informačná tabuľa BILNET s.r.o.
48.00 €
20150405 Práce na stavbe "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Stretava" BETPRES, s.r.o.
222566.24 €
2015098 Dopravné zrkadlá VIAPRO, s.r.o.
447.60 €
3230/15 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
9150115 Dkladací dáždnik CreoCom, s.r.o.
217.68 €
92015 Lesopark Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
573.98 €
150003 Školské potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
82.80 €
150002 Školské potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
16.60 €
1095602891 Nehlasové služby 3/2015 O2 Slovakia, s.r.o.
3.96 €
4467033657 Zemný plyn 4/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
8772410621 Telefón 3/2015 Slovak Telekom, a.s.
31.03 €
2151746 Internet 4/2015 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
21500404 Zmluvny servis 4/2015 DALNet s.r.o.
60.00 €
21500403 Internet MŠ 4/2015 DALNet s.r.o.
15.94 €
3733/15 Vývoz TKO 3/2015 FURA s.r.o.
386.32 €
4150021 Oprava inf. panelu pre meranie rýchlosti vozidiel RMR2 EMPEMONT Slovakia s.r.o.
143.00 €
2015/096 Vývoz žumpy MŠ CSACSA - Ladislav Jakub
59.76 €
25/2015 Strava - HN 3/2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
39.00 €
24/2015 Strava - režijné náklady 3/2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
196.00 €
22/2015 Strava - dospelí 3/2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
138.60 €
2119734958 Vodné a stočné 17.12.2014 - 24.03.2015 VVS, a.s.
48.73 €
7502635008 Telefón 3/2015 Slovak Telekom, a.s.
33.24 €
2/2015 Kontrola projektovej a rozpočtovej dokumentácie PRO-STAV, Jozef Vaľo
480.00 €
0051604114 Telefón 3/2015 Orange Slovensko, a.s.
40.37 €
405074 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
50.50 €
1504288 Verejný rozhlas SLOVGRAM
33.50 €
4101568638 Aktualizácia programu ASPI Wolters Kluwer s.r.o.
121.91 €
881500709 Alkoholtester, náustky MAVEX, spol.s.r.o.
80.00 €
2015/078 Vývoz žumpy MŠ, OcÚ CSACSA - Ladislav Jakub
119.52 €
150100241 CNG SPP CNG s.r.o.
21.46 €
310516 Účasť na seminári - EKS Združenie miest a obcí Slovenska
24.00 €
1/2015 Znalecký posudok Ing. Štefan Lapšanský
52.00 €
4/2015 Práce na spracovaní projektovej dokumentácie L+H KOM s.r.o.
294.00 €
7771455626 Telefón 2/2015 Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
1093637558 Nehlasové služby 2/2015 O2 Slovakia, s.r.o.
3.42 €
18/2015 Strava - HN 2/2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
16.00 €
17/2015 Strava - režijné náklady 2/2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
87.22 €
4480273132 Zemný plyn 3/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
2151142 Internet 3/2015 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
21500297 Zmluvný servis 3/2015 DALNet s.r.o.
60.00 €
21500296 Internet MŠ 3/2015 DALNet s.r.o.
15.94 €
2062/15 Vývoz TKO 2/2015 FURA s.r.o.
398.75 €
7501673169 Telefón 2/2015 Slovak Telekom, a.s.
34.02 €
52015 Vyhotovenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky skrine VO Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
95.00 €
405052 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
20.59 €
0051604114 Telefón 2/2015 Orange Slovensko, a.s.
40.62 €
1674/15 Červené vrecia FURA s.r.o.
99.00 €
1673/15 Modré a žlté vrecia FURA s.r.o.
7.20 €
1672/15 Nálepky Fura FURA s.r.o.
57.00 €
1671/15 Tlač harmonogramov FURA s.r.o.
57.60 €
260014328 Predplatné časopisu revue Civilná ochrana na rok 2015 Ministerstvo vnútra SR
7.80 €
150001 Služby projektového manažéra Grand Vista Slovakia, s.r.o.
980.00 €
51500191 Almanach obce.info 2015 DATATRADE s.r.o.
28.60 €
2151103547 Za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA
14.28 €
152702408 Update pre rok 2015 - v15.01 IFOsoft v.o.s.
237.91 €
11/2015 Strava - dospelí 2/2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
63.00 €
2015/053 Vývoz žumpy MŠ CSACSA - Ladislav Jakub
39.84 €
201529 Kontrola hasiacich prístrojov Mišľan Vladimír
110.00 €
150100131 CNG SPP CNG s.r.o.
21.66 €
9/2015 Strava - HN 1/2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
31.00 €
8/2015 Strava - režijné náklady 1/2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
157.78 €
20150008 Blahoželania DELTA-GRAPHIX SK, s.r.o.
63.66 €
1091549835 Nehlasové služby O2 Slovakia, s.r.o.
3.96 €
3501150021 Preddavky na I.Q 2015 SOÚ Mesto Michalovce-SOU
4.30 €
7455314214 Elektrina 01.01.2015 - 28.02.2015 VSE a.s.
122.00 €
4480163437 Zemný plyn 01.02.2015 - 28.02.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
7455313643 Elektrina 1.1.2015 - 28.02.2015 VSE a.s.
1486.00 €
7770481550 Telefón 1/2015 Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
20150017 Nôž do hoblíka Ing. Štefan Šesták-Lonater
30.73 €
50215001635 Balík: Dobrý starosta Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
27.83 €
405029 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
115.20 €
21500171 Konektivita Easy DALNet s.r.o.
15.94 €
21500170 Zmluvný servis 2/2015 DALNet s.r.o.
60.00 €
752/15 Vývoz TKO 1/2015 FURA s.r.o.
398.95 €
2150587 Internet 2/2015 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
3/2015 Strava - dospelí 1/2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
88.20 €
7500713197 Telefón 1/2015 Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
42/2015 Elektronická príručka na CD "Turistika a šport v prírode" Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis
10.00 €
152701487 Update MZDY - v15.01. IFOsoft v.o.s.
43.92 €
16218/14 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
0051604114 Telefón 1/2015 Orange Slovensko, a.s.
44.11 €
1089569445 Nehlasové služby 12/2014 O2 Slovakia, s.r.o.
5.42 €
2015007 Publikácie "Miestna samospráva..." RVC Michalovce
59.50 €
022015561 Internetový sprístup k portáli iSamosprava Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
149.00 €
4200040468 Zemný plyn 1.1.2014-31.12.2014 vyúčtovanie RWE Gas Slovensko, s.r.o.
-1965.52 €
140014 Spracovanie dokumentu Grand Vista Slovakia, s.r.o.
420.00 €
5041404266 Finančný spravodajca Poľak Jozef
48.86 €
150100011 CNG SPP CNG s.r.o.
29.82 €
543525 Daňové tlačivá na rok 2015 Inprost, spol.s.r.o.
31.03 €
15000002 Hotové výdavky Kruppa Michal, JUDr.
60.27 €
15000001 Hotové výdavky Kruppa Michal, JUDr.
62.60 €
325821 Za informácie o dotáciách a grantoch na rok 2015 SAMNET-informačný systém samosprávy
32.86 €
21500092 Tonery DALNet s.r.o.
89.78 €
2150003 Internet 1/2015 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
21500088 Konektivita Easy DALNet s.r.o.
15.94 €
48/2015 Členský príspevok DHZ na rok 2015 Dobrovoľná požiarna ochrana
60.00 €
21500049 Zmluvný servis 1/2015 DALNet s.r.o.
60.00 €
7210214355 Elektrina 1.1.2014 - 31.12.2014 VSE a.s.
219.66 €
20148192 Vyúčtovanie nákladov za IV.Q 2014 SOU Mesto Michalovce-SOU
34.25 €
7210214354 Elektrina - finančné vysporiadanie VSE a.s.
855.50 €
17469/14 Vývoz VKK FURA s.r.o.
148.00 €
17379/14 Vývoz jedlých olejov a tukov FURA s.r.o.
36.00 €
17279/14 Vývoz NO FURA s.r.o.
144.00 €
1769527311 Telefón 12/2014 Slovak Telekom, a.s.
31.01 €
16662/14 Vývoz TKO 12/2014 FURA s.r.o.
397.85 €
2269247131 Dobropis Orange Slovensko, a.s.
-6.80 €
7411854894 Telefón 12/2014 Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
2119312048 Vodné a stočné VVS, a.s.
92.75 €
0051604114 Telefón Orange Slovensko, a.s.
49.96 €
401325 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
137.59 €
21401088 Tenda router, práca - servisná jednotka DALNet s.r.o.
128.12 €
21401087 Práce nad rámec objednávky DALNet s.r.o.
19.00 €
2014VFA0730 Ochranné pracovné odevy Nádej
31.40 €
85/14 Strava - dospelí 12/2014 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
88.20 €
84/14 Strava HN 12/2014 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
36.00 €
83/14 Strava - režijné náklady 12/2014 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
153.86 €
2266546999 Dobropis Orange Slovensko, a.s.
-17.95 €
OPS/2108/2014 Poplatok za vedenie účtu majiteľa CP - rok 2014 Prima banka Slovensko, a.s.
39.96 €
15524/14 Vývoz VKK 11/2014 FURA s.r.o.
136.71 €
5765878862 Telefón 11/2014 Slovak Telekom, a.s.
34.92 €
14000664 Materiál VATI - Vladimír Tirpák
39.82 €
1087583183 Nehlasové služby 11/2014 O2 Slovakia, s.r.o.
3.60 €
4464137046 Zemný plyn 12/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
564.00 €
4101464154 Aktualizácia programu ASPI za rok 2014 Wolters Kluwer s.r.o.
121.92 €
21401044 Zmluvný servis 11/2014 DALNet s.r.o.
60.00 €
79/14 Strava - režijné náklady 11/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
207.76 €
78/14 Strava HN 11/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
44.00 €
401289 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
40.32 €
14714/14 Vývoz TKO 11/2014 FURA s.r.o.
401.44 €
2146132 Internet 12/2014 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
76/14 Strava - dospelí 11/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
117.60 €
140100987 CNG SPP CNG s.r.o.
22.34 €
4603511 Obecné noviny rok 2015 Inprost, spol.s.r.o.
67.60 €
7410885196 Telefón 11/2014 Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
20147859 Spínač súmrakový FIRN elektro s.r.o.
96.28 €
140100987 CNG SPP CNG s.r.o.
22.34 €
0051604114 Telefón 11/2014 Orange Slovensko, a.s.
40.57 €
401282 Kancelárske potreby - MŠ MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
16.60 €
2014092 Taniere Pandy - Rempex
27.32 €
14000231 Hotové výdavky Kruppa Michal, JUDr.
39.83 €
14180/14 Vývoz VVK 10/2014 FURA s.r.o.
308.26 €
4767629658 Telefón 10/2014 Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
16/2014 Vystúpenie súboru na stretnutí dôchodcov Spevácky súbor "Tarnavčan"
220.00 €
401250 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
69.01 €
1085667615 Nehlasové služby 10/2014 O2 Slovakia, s.r.o.
4.32 €
5/2014 Kultúrne vystúpenie pri príležitosti úcty k starším SÚSP OZ FS Mihaľovski nevesti i beťare
180.00 €
2014/063 Plagáty A3 (Ako zostať mladým, Modlitbičky) Grigeľ Dušan, Ing.
72.00 €
13486/14 Vývoz TKO 10/2014 FURA s.r.o.
596.47 €
4420116385 Zemný plyn 11/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
561.00 €
140100927 CNG SPP CNG s.r.o.
27.38 €
2145608 Internet 11/2014 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
21400945 Zmluvný servis 11/2014 DALNet s.r.o.
60.00 €
7415476034 Elektrina 1.9.2014 - 30.11.2014 VSE a.s.
67.00 €
7415475452 Elektrina 1.9.2014 - 30.11.2014 VSE a.s.
1694.00 €
69/14 Strava - režijné náklady 10/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
220.50 €
68/14 Strava - HN 10/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
35.00 €
67/14 Strava - dospelí 10/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
147.00 €
0051604114 Telefón 10/2014 Orange Slovensko, a.s.
40.37 €
2014089 Kuchynské potreby Pandy - Rempex
897.33 €
2014088 Čistiace potreby Pandy - Rempex
338.00 €
13119/14 Vývoz nebezpečného odpadu FURA s.r.o.
144.00 €
7409927173 Telefón 10/2014 Slovak Telekom, a.s.
33.35 €
21400691 Tonery DALNet s.r.o.
83.78 €
FV140011 Spracovanie žiadosti Kompostovisko, Lesopark Stretava Grand Vista Slovakia, s.r.o.
580.00 €
20140046 Kniha Recepty zo Zemplína VERILY s.r.o.
50.00 €
20140295 Náhradné diely Ing. Štefan Šesták-Lonater
56.50 €
20148137 Vyúčtovanie nákladov za III.Q 2014 SOU Mesto Michalovce-SOU
1.44 €
20148164 Preddavky na IV.Q 2014 SOU Mesto Michalovce-SOU
12.90 €
2014072 Plastové dvere Mahagon - Ľubomír Boško
2088.58 €
11745/14 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
2140003974 Závesný odpadkový kôš 15l MEVA-SK s.r.o. Rožňava
89.16 €
129 Príspevok SOÚ Obec Pavlovce nad Uhom
64.50 €
1083736266 Nehlasové služby 9/2014 O2 Slovakia, s.r.o.
3.84 €
12940/14 Odvoz a likvidácia odpadu z veľkoobjemového kontajnera FURA s.r.o.
346.21 €
14400008 Vyhotovenie fotografií Future Fly s.r.o.
90.00 €
0766684818 Telefón 9/2014 Slovak Telekom, a.s.
31.54 €
140100806 CNG SPP CNG s.r.o.
20.99 €
1/2014/012 Letáky Priatelia Zeme - SPZ
7.20 €
33/2014 Prepracovanie a doplnenie projektovej dokumentácie na stavbu "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Stretava" L+H KOM s.r.o.
360.00 €
4434016439 Zemný plyn 10/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
561.00 €
20140288 Kosačka Ing. Štefan Šesták-Lonater
199.90 €
141096 Taška modrá Green Print s.r.o.
42.29 €
2014083 Vypracovanie žiadosti o NFP Visio Consulting s.r.o.
3000.00 €
2145031 Internet 10/2014 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
21400837 Zmluvný servis 10/2014 DALNet s.r.o.
60.00 €
12186/14 Vývoz TKO 9/2014 FURA s.r.o.
398.85 €
1415-3362 Časopisy: Predškolská výchova, Včielka ARES spol.s.r.o.
21.80 €
60/2014 Strava - režijné náklady 9/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
228.34 €
59/2014 Strava - HN 9/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
37.00 €
58/2014 Strava - dospelí 9/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
136.50 €
401217 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
45.30 €
0051604114 Telefón 9/2014 Orange Slovensko, a.s.
48.28 €
7408958384 Telefón 9/2014 Slovak Telekom, a.s.
40.93 €
2119063681 Vodné a stočné 24.6.2014 - 23.9.2014 VVS, a.s.
64.45 €
20140210003 Poplatok za podujatie Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
169.00 €
707619914 Dávkovač liekov týždenný Pears Health Cyber, s.r.o.
312.80 €
20140511 Futbalové lopty, brankárske nohavice DELTA šport, s.r.o.
62.00 €
20140270 Priamočiara píla, náhradné diely Ing. Štefan Šesták-Lonater
194.50 €
140016 Osobná autobusová doprava Stretav - Sóstó Jozef Szabo - Szabotrans
280.00 €
140015 Osobná autobusová doprava Stretava - Sárospatak Jozef Szabo - Szabotrans
150.00 €
99754619 Verejná správa roč. 2015 Poradca s.r.o.
39.00 €
1081946763 Nehlasové služby 8/2014 O2 Slovakia, s.r.o.
4.24 €
41014558241 Aktualizácia programu ASPI za rok 2014 Wolters Kluwer s.r.o.
121.91 €
2765741509 Telefón 8/2014 Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
21400743 Zmluvný servis 9/2014 DALNet s.r.o.
60.00 €
4474170776 Zemný plyn 9/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
561.00 €
2144477 Internet 9/2014 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
10473/14 Vývoz TKO 8/2014 FURA s.r.o.
411.29 €
140100703 CNG 8/2014 SPP CNG s.r.o.
26.86 €
0051604114 Telefón 8/2014 Orange Slovensko, a.s.
48.56 €
7407994330 Telefón 8/2014 Slovak Telekom, a.s.
36.44 €
FV140008 Spracovanie žiadosti o NFP - Protipovodňové opatrenia Grand Vista Slovakia, s.r.o.
600.00 €
1405402600 Pinančný spravodajca ročník 2015 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
19.98 €
922014 Montáž čalúnenia na sedadlá stoličiek ČALUNA - Lazor Dušan
928.80 €
1080052402 Nehlasové služby 7/2014 O2 Slovakia, s.r.o.
3.78 €
140012 Osobná autobusová doprava - Miškolc Tapolca Jozef Szabo - Szabotrans
300.00 €
140011 Osobná autobusová doprava - Nyíregyháza Jozef Szabo - Szabotrans
280.00 €
140010 Osobná autobusová doprava - Šarošpatak Jozef Szabo - Szabotrans
150.00 €
8764764907 Telefón 7/2014 Slovak Telekom, a.s.
32.71 €
2014004 Poradenstvo pri spracovaní, kompletizácii dokumentácie a podanie žiadosti na Environmentálny fond PhDr. Blažej Slabý, CSc.-Project management
300.00 €
2143933 Internet 8/2014 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
9331/14 Vývoz TKO 7/2014 FURA s.r.o.
398.55 €
21400608 Pečiatky DALNet s.r.o.
60.53 €
21400657 Zmluvný servis 8/2014 DALNet s.r.o.
60.00 €
4447032324 Zemný plyn 8/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
561.00 €
7485451277 Elektrina 1.6.2014 - 31.8.2014 VSE a.s.
67.00 €
7485450702 Elektrina 1.6.2014-31.8.2014 VSE a.s.
1694.00 €
1 Prenájom detských aktrakcií počas "Stretnutia rodákov" Štim Róbert
300.00 €
142004 Vystúpenie na podujatí "Stretnutie rodákov" NAJ, s.r.o.
280.00 €
7407029966 Telefón 7/2014 Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
0051604114 Telefón 7/2014 Orange Slovensko, a.s.
48.56 €
2014/06 Maliarske práce na amfiteátri Smutko Juraj
277.80 €
5/2014 Vypracovanie projektu pre stavebné konanie Bruňanská Marta, Ing.
1800.00 €
20148109 Preddavky SOU na III.Q 2014 Mesto Michalovce-SOU
12.90 €
20148081 Vyúčtovanie nákladov SOU za II.Q 2014 Mesto Michalovce-SOU
27.56 €
025 Vystúpenie na podujatí Stretnutie rodákov Občianske združenie Ciffra
40.00 €
7/2014 Vystúpenie na podujatí Stretnutie rodákov Spevácky súbor "Tarnavčan"
250.00 €
1031296233 Vystúpenie na podujatí Stretnutie rodákov Mgr. Mikuláš Petrašovský
170.00 €
142707376 Update programového vybavenia MZDY - v14.07. IFOsoft v.o.s.
20.28 €
401117 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
60.11 €
20140194 Žacia hlava Ing. Štefan Šesták-Lonater
25.90 €
2014130 Smaltovaný erb obce, štátny znak SR Smaltovňa Mišík, s.r.o.
162.50 €
FV31614466 Rohové zástavky SUDI s.r.o.
41.50 €
19/14 Audítorské služby Mamajová Anna, Ing.
480.00 €
1470004738 Stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o.
277.20 €
8805/14 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu II.Q FURA s.r.o.
14.40 €
1403735 Luxol impregnačný BAZ, s.r.o.
140.72 €
1078189602 Nehlasové služby 6/2014 O2 Slovakia, s.r.o.
4.02 €
9763619306 Telefón 6/2014 Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
2143293 Internet 7/2014 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
14042 Poplatok za pohrebisko za rok 2014 Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
4477017289 Zemný plyn 7/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
561.00 €
21400562 Zmluvný servis 7/2014 DALNet s.r.o.
60.00 €
8172/14 Vývoz 1100l kontajnera 6/2014 FURA s.r.o.
10.50 €
7563/14 Vývoz TKO 6/2014 FURA s.r.o.
400.44 €
14000126 Hotové výdavky Kruppa Michal, JUDr.
39.83 €
27/2014 Pamätná tabuľa Grigeľ Dušan, Ing.
80.00 €
20140170 Náhradné diely Ing. Štefan Šesták-Lonater
208.21 €
0051604114 Telefón 6/2014 Orange Slovensko, a.s.
47.92 €
1142203563 Školské potreby ŠEVT a.s.
6.79 €
7159/14 Vývoz jedlých olejov a tukov FURA s.r.o.
36.00 €
7406063512 Telefón 6/2014 Slovak Telekom, a.s.
41.14 €
2118727828 Vodné a stočné 25.3.2014-23.6.2014 VVS, a.s.
50.30 €
53/2014 Strava - dospelí 6/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
134.40 €
50/2014 Strava HN 6/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
74.00 €
49/2014 Strava - režijné náklady 6/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
184.24 €
140100423 CNG SPP CNG s.r.o.
23.62 €
401082 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
38.26 €
2014074 Vyhotovenie geometrického plánu GEOSPOL EAST s.r.o.
216.00 €
4603411 Obecné noviny r. 2014 Inprost, spol.s.r.o.
15.60 €
1075151591 Nehlasové služby 5/2014 O2 Slovakia, s.r.o.
3.78 €
4101453792 Aktualizácia programu ASPI Wolters Kluwer s.r.o.
121.91 €
1763609236 Telefón 5/2014 Slovak Telekom, a.s.
30.62 €
2142748 Internet 6/2014 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
4474080202 Zemný plyn 6/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
561.00 €
6249/14 Vývoz TKO 5/2014 FURA s.r.o.
597.67 €
2014/0333 Plech ZAMPRO
308.16 €
43/2014 Strava - režijné náklady 5/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
147.00 €
42/2014 Stretava - HN 5/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
63.00 €
77012014 Maľovánka Ing. Ľubomír Kaščák
200.00 €
21400477 Zmluvný servis 6/2014 DALNet s.r.o.
60.00 €
7405076073 Telefón 5/2014 Slovak Telekom, a.s.
39.70 €
0051604114 Telefón 5/2014 Orange Slovensko, a.s.
47.96 €
40/2014 Strava - dospelí 5/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
138.60 €
201411225 Licencia do NIP SR Národné informačné stredisko SR, a.s.
132.00 €
20140122 Náhradné diely Ing. Štefan Šesták-Lonater
106.00 €
401079 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
33.20 €
1402660 Luxol impregnačný BAZ, s.r.o.
140.72 €
21140676 Znak SR 2U spol. s.r.o.
12.00 €
2145600055 Archívne boxy ŠEVT a.s.
26.63 €
140100311 CNG SPP CNG s.r.o.
20.96 €
3306328554 Mobil Alcatel one touch Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
1073392973 Nehlasové služby 4/2014 O2 Slovakia, s.r.o.
3.60 €
240749 Sieť zelená Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
169.16 €
325821 Preplatok - vyúčtovanie I.Q.2014 Mesto Michalovce-SOU
6.82 €
4414048116 Zemný plyn 5/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
561.00 €
1761602179 Telefón 4/2014 Slovak Telekom, a.s.
31.28 €
140408 Akumulátor, odborná technická prehliadka Jozef Mitro SIGNÁL
206.83 €
34/2014 Strava - dospelí 4/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
130.20 €
33/2014 Strava HN 4/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
66.00 €
32/2014 Strava - režijné náklady 4/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
180.32 €
20140101 Náhradné diely Ing. Štefan Šesták-Lonater
107.90 €
20140100 Mot. krovinorez Stihl FS 130 Ing. Štefan Šesták-Lonater
539.00 €
20140099 Mulčovač F 550 H Ing. Štefan Šesták-Lonater
949.00 €
2142202 Internet 5/2014 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
21400381 Zmluvný servis 5/2014 DALNet s.r.o.
60.00 €
5047/14 Vývoz TKO 4/2014 FURA s.r.o.
399.15 €
7471353223 Elektrina 1.3.2014-31.5.2014 VSE a.s.
1694.00 €
7471353804 Elektrina 1.3.2014-31.5.2014 VSE a.s.
67.00 €
20148053 Preddavky SOU na II.Q 2014 Mesto Michalovce-SOU
12.90 €
140100008 Dodanie a montáž klimatizácie do Domu smútku Topklima Slovakia, s.r.o.
989.00 €
1413005 Oprava chladiacich zariadení Ján Vaško Veľaty, č. 43
74.40 €
0051604114 Telefón 4/2014 Orange Slovensko, a.s.
47.92 €
7404093163 Telefón 4/2014 Slovak Telekom, a.s.
53.53 €
20140044 Blahoželania DELTA-GRAPHIX SK, s.r.o.
33.54 €
14010950 Darčekové tašky Slavomír Binčík - JUNIOR
38.10 €
140177 Ohrievač vody ROVKUR s.r.o.
524.40 €
140100223 Darčekové predmety - manikúry s erbom Copyvait s.r.o.
264.00 €
14000076 Hotové výdavky - exekúcie Kruppa Michal, JUDr.
39.83 €
140100210 CNG SPP CNG s.r.o.
21.96 €
214104146 Zásobníky na papierové utierky DeLUX - SM, s.r.o.
48.72 €
4551/14 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu I.Q FURA s.r.o.
14.40 €
1071489051 Nehlasové služby 3/2014 O2 Slovakia, s.r.o.
24.61 €
4760601570 Telefón 3/2014 Slovak Telekom, a.s.
30.56 €
1420265 Tonery One Too s.r.o.
74.00 €
1069185672 Nehlasové služby O2 Slovakia, s.r.o.
14.70 €
4437045533 Zemný plyn 4/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
561.00 €
27/2014 Strava - režijné náklady 3/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
140.14 €
26/2014 Strava - HN 3/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
53.00 €
2141660 Internet 4/2014 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
3416/14 Vývoz TKO 3/2014 FURA s.r.o.
427.71 €
1405376 Verejný prenos SLOVGRAM
33.50 €
21400331 Zmluvný servis DALNet s.r.o.
60.00 €
20140117 Dopravné značky Plutko, s.r.o.
107.52 €
22/2014 Strava - dospelí 3/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
138.60 €
214103389 Čistiace potreby ekoDEA and dr. Stefan, s.r.o.
145.87 €
401048 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
65.35 €
0051604114 Telefón 3/2014 Orange Slovensko, a.s.
47.92 €
7403093587 Telefón 3/2014 Slovak Telekom, a.s.
43.64 €
2118395749 Vodné a stočné 1.1.2014-24.3.2014 VVS, a.s.
47.16 €
260007925 Revue civilnej ochrany obyvateľstva Ministerstvo vnútra SR - Obvodný úrad Košice
7.80 €
122014 Vypracovanie "POH na roky 2011-2014" ENVIsafe, s.r.o.
99.60 €
21400245 Zmluvný servis DALNet s.r.o.
60.00 €
2939/14 Dodané vrecia a harmonogramy na rok 2014 FURA s.r.o.
16.80 €
2938/14 Tlač harmonogramov na rok 2014 a dodané nálepky FÚRA FURA s.r.o.
103.20 €
201400393 Trenky, štucne, lopty KEEPERsport
282.80 €
7111420335 Zaistenie pracoviska pre realizácii stavby "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stretava" Východoslovenská distribučná, a.s.
157.64 €
16/2014 Strava - režijné náklady 2/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
171.50 €
15/2014 Strava - HN 2/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
70.00 €
14/2014 Strava - dospelí 2/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
132.30 €
14020 Spracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia" Alnico s.r.o.
336.00 €
6759608094 Telefón 2/2014 Slovak Telekom, a.s.
31.44 €
38/2014 Výkon služieb ochrany pred požiarmi Chvostaľ Marián, Ing.
60.00 €
4101450204 Aktualizácie programu ASPI za r. 2014 Wolters Kluwer s.r.o.
121.91 €
2141135 Internet 3/2014 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
140100073 CNG SPP, a.s.
20.29 €
4477012442 Zemný plyn 3/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
561.00 €
2035/14 Vývoz TKO 2/2014 FURA s.r.o.
426.42 €
42014 Koordinácia prác pri rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Stretava Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
250.00 €
2014037 Program WISKAN 4.03 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
132.77 €
401031 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
67.96 €
1141320012 Elektroinštalačné práce a dodávky Montin s.r.o.
123839.59 €
7402033027 Telefón 2/2014 Slovak Telekom, a.s.
38.65 €
0051604114 Telefón 2/2014 Orange Slovensko, a.s.
47.92 €
140001 Prenájom za poskytnuté skladovacie priestory Obec Stretava
6192.00 €
01/2014 Vyúčtovanie skutočných nákladov na činnosť hlavného kontrolóra za r. 2013 Obec Palín
-43.74 €
2014012 Publikácia "Účtovné súvsťažnosti" RVC Michalovce
23.00 €
140084 Kotol ROVKUR s.r.o.
835.00 €
142702413 Update ekonomickej agendy pre r. 2014 IFOsoft v.o.s.
237.91 €
2141103207 Za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA
14.28 €
9758617210 Telefón 1/2014 Slovak Telekom, a.s.
30.56 €
4424075591 Zemný plyn 2/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
897.00 €
OF 140125 Reflexné náramky, zipsáčiky Finery Decor s.r.o.
164.16 €
2140588 Internet 2/2014 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
6/2014 Režijné náklady 1/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
106.82 €
5/2014 Strava HN 1/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
65.00 €
429/14 Vývoz TKO 1/2014 FURA s.r.o.
425.62 €
9000172717 CNG SPP, a.s.
22.06 €
201411 Odchyt túlavých a zabehnutých psov r. 2013 FA HUNTER-Igor Tomko
208.00 €
7498217207 Elektrina 01.01.2014-28.02.2014 VSE a.s.
1694.00 €
7498217796 Elektrina 01.01.2014-28.02.2014 VSE a.s.
67.00 €
3/2014 Strava - dospelí 1/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
119.70 €
401013 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
20.84 €
14/0009 Aktualizácia súborov v r. 2014 SOTAC, s.r.o.
151.20 €
0051604114 Telefón 1/2014 Orange Slovensko, a.s.
17.92 €
7400929966 Telefón 1/2014 Slovak Telekom, a.s.
48.65 €
142701464 Update programového vybavenia MZDY-v14.01. IFOsoft v.o.s.
43.68 €
20148021 Preddavky na I.Q 2014 SOU Mesto Michalovce-SOU
13.02 €
2014/01 Maliarske práce v objekte Obecného úradu v obci Stretava Smutko Juraj
441.50 €
022014561 Internetový prístup k portálu iSamospráva Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
149.00 €
1420005 Tonery One Too s.r.o.
75.00 €
2140003 Internet 1/2014 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
325821 Za informácie o dotáciách a grantoch pre samosprávu SAMNET-informačný systém samosprávy
32.86 €
14932/13 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
7230145521 Vyúčtovanie elektriny 1.1.2013-31.12.2013 VSE a.s.
-830.74 €
7230139573 Vyúčtovanie elektriny 1.1.2013-31.12.2013 VSE a.s.
29.76 €
CEN/2127/2013 Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - r. 2013 Prima banka Slovensko, a.s.
39.96 €
5041305752 Vyúčtovanie predplatné za r. 2013 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
14.21 €
4274001080 Zemný plyn 19.01.2013 - 31.12.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
84.97 €
20138214 Vyúčtovanie nákladov za IV.Q 2013 SOU Mesto Michalovce-SOU
46.98 €
4757636156 Telefón 12/2013 Slovak Telekom, a.s.
31.24 €
15382/13 Vývoz NO 12/2013 FURA s.r.o.
24.00 €
15381/13 Vývoz TKO 12/2013 FURA s.r.o.
427.21 €
132125 Doplnkové služby na webstránke Webex media, s.r.o.
24.00 €
2118073738 Vodné a stočné 9-12/2013 VVS, a.s.
55.02 €
0051604114 Telefón 12/2013 Orange Slovensko, a.s.
48.92 €
7313668681 Telefón 12/2013 Slovak Telekom, a.s.
49.36 €
9000171869 CNG SPP, a.s.
21.70 €
14505/13 Vývoz jedlých olejov a tukov FURA s.r.o.
48.00 €
300866 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
177.94 €
88/13 Strava - režijné náklady 12/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
147.00 €
87/13 Strava - HN 12/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
66.00 €
86/13 Strava - dospelí 12/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
90.30 €
2013/259 Učebné pomôcky ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a predajca učebných pomôcok
288.63 €
2139117 Učebné pomôcky NOMIland, s.r.o.
242.80 €
2013/15 Maliarske práce v objekte Obecného úradu Smutko Juraj
389.70 €
9756657849 Telefón 11/2013 Slovak Telekom, a.s.
30.76 €
4101342817 Aktualizácia programu ASPI IURA EDITION, spol. s.r.o.
121.92 €
13711/13 Vývoz NO 11/2013 FURA s.r.o.
24.00 €
13710/13 Vývoz TKO 11/2013 FURA s.r.o.
640.21 €
300859 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
31.16 €
9000170545 CNG SPP, a.s.
23.18 €
4464045239 Zemný plyn 12/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
521.00 €
2136032 Internet 12/2013 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
4603411 Obecné noviny r. 2014 Inprost, spol.s.r.o.
52.00 €
78/13 Stravné - režijné náklady 11/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
149.94 €
77/13 Stravné HN 11/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
74.00 €
20132090 SONAX čistiaca cena na čalúnenie Stanislav Koiš AUTO Koiš
69.40 €
79/13 Stravné - dospelí 11/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
147.00 €
99752667 Predplatné mesačníka VS 2014 Poradca s.r.o.
39.00 €
2882013131 Šnúra - silon Ing. Štefan Šesták-Lonater
37.90 €
0051604114 Telefón 11/2013 Orange Slovensko, a.s.
66.32 €
7312452874 Telefón 11/2013 Slovak Telekom, a.s.
35.65 €
13165 Spracovanie projektovej dokumentácie Alnico s.r.o.
1182.00 €
42/2013 Práce na žiadosti pre Environmentálny fond pre r. 2014 ASEKO - Ing. Alena Suchá
180.00 €
1109/2013 Vystúpenie na podijatí "Stretnutie dôchodcov" Jadranka
516.00 €
9000169515 CNG SPP, a.s.
19.60 €
162013 Prizmy, fošne HALWOOD s.r.o.
253.60 €
130100053 Stravné pre členov OVK Stretava Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
93.00 €
2755683017 Telefón 10/2013 Slovak Telekom, a.s.
30.56 €
2135471 Internet 11/2013 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
4410041427 Zemný plyn 11/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
519.00 €
12467/13 Vývoz TKO 10/2013 FURA s.r.o.
424.62 €
12468/13 Vývoz NO 10/2013 FURA s.r.o.
24.00 €
32013 Revízia beleskozvodu na budove Kultúrneho domu v Stretave Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
50.00 €
325/2013 Publikácia "VO pre obce a mestá 2013" JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.
15.50 €
70/13 Strava HN 10/2013 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
77.00 €
69/13 Režijné náklady 10/2013 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
192.08 €
300841 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
43.48 €
7435323375 Elektrina 9-11/2013 VSE a.s.
58.00 €
7435322765 Elektrina 9-11/2013 VSE a.s.
1897.00 €
20138186 Preddavky na IV.Q 2013 SOU Mesto Michalovce-SOU
13.02 €
20138146 Vyúčtovanie nákladov za III.Q 2013 Mesto Michalovce-SOU
9.13 €
30/2013 Štrk OLMANNSTAV spol. s r.o.
1113.60 €
0051604114 Telefón 10/2013 Orange Slovensko, a.s.
68.72 €
7311117676 Telefón 10/2013 Slovak Telekom, a.s.
35.86 €
1130668 Tonery One Too s.r.o.
76.00 €
68/13 Strava - dospelí 10/2013 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
134.40 €
99752667 Predplatné mesačníka "Verejná správa" ročník 2014 Poradca s.r.o.
39.00 €
126 Spoločný obecný úrad - Školský úrad - činnosť Obec Pavlovce nad Uhom
65.10 €
29/2013/MK Vykonanie verejného obstarávania Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
1300.00 €
9000167226 CNG SPP, a.s.
21.72 €
300845 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
33.20 €
11965/13 Spracovanie hlásenia o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
2013214 Revízia hasiacich prístrojov Mišľan Vladimír
110.00 €
1314-4667 Predplatné časopisu "Včielka" ARES spol.s.r.o.
21.80 €
11300033 Inštalácie LABTECH s.r.o.
62.40 €
20131032 Odborný seminár Anna Cupáková
36.00 €
2013024 Počítačové zostavy Martin Labik
1509.60 €
7754699478 Telefón 9/2013 Slovak Telekom, a.s.
30.56 €
300838 Kancelárske potreby, papier MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
24.54 €
4464035998 Zemný plyn 10/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
519.00 €
2134901 Internet 10/2013 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
65/13 Režijné náklady MŠ+HN 9/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
158.76 €
2117740695 Vodné a stočné 7-9/2013 VVS, a.s.
28.30 €
10758/13 Vývoz NO 9/2013 FURA s.r.o.
24.00 €
10757/13 Vývoz TKO 9/2013 FURA s.r.o.
426.01 €
157/2013 Výkon služieb ochrany pred požiarmi v oblasti BOZP Chvostaľ Marián, Ing.
110.00 €
7309917234 Telefón 9/2013 Slovak Telekom, a.s.
25.88 €
6113 Stravné-dospelí 9/2013 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
121.80 €
60/13 Stravné HN 9/2013 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
61.00 €
0051604114 Telefón+internet 9/2013 Orange Slovensko, a.s.
66.32 €
185/2013 Elektronická príručka "Správny poriadok v praxi" Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis
13.50 €
201334797 ESET NOD32 Antivírus - vernostná licencia ESET, spol. s r.o.
40.25 €
2013/09 Maliarske práce na tribúne futbalového ihriska v obci Stretava Smutko Juraj
718.80 €
9000164425 CNG 9/2013 SPP, a.s.
21.07 €
1753743345 Telefón 8/2013 Slovak Telekom, a.s.
30.56 €
4101337833 Aktualizácia programu ASPI 2013 IURA EDITION, spol. s.r.o.
121.91 €
2134403 Internet 9/2013 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
11300024 Kamerový systém LABTECH s.r.o.
4386.60 €
4437040439 Zemný plyn 9/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
519.00 €
9590/13 Vývoz NO 8/2013 FURA s.r.o.
24.00 €
9589/13 Vývoz TKO 8/2013 FURA s.r.o.
425.91 €
0051604114 Mobilný telefón Orange Slovensko, a.s.
1.00 €
300816 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
28.27 €
2013/07 Maliarske práce v objekte na fasáde satní futbalového ihriska v obci Stretava Smutko Juraj
523.40 €
0051604114 Telefón 8/2013 Orange Slovensko, a.s.
66.32 €
7308735614 Telefón 8/2013 Slovak Telekom, a.s.
27.60 €
2013/06 Maliarske práce v objekte Materskej školy v obci Stretava Smutko Juraj
434.60 €
2062013131 Náhradné diely Ing. Štefan Šesták-Lonater
68.90 €
201305877 Čistiace prostriedky Krídla s.r.o.
70.34 €
062013 Fošna HALWOOD s.r.o.
118.80 €
1302958100 Preddavok na Finančného spravodajcu, roč. 2014 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
19.98 €
20138118 Preddavky na III.Q 2013 Mesto Michalovce-SOU
13.02 €
20138103 Vyúčtovanie skutočných nákladov SOU za II.Q 2013 Mesto Michalovce-SOU
51.48 €
913002461 Správny poriadok - komentár IURA EDITION, spol. s.r.o.
19.60 €
2752785884 Telefón 7/2013 Slovak Telekom, a.s.
30.56 €
4424071220 Zemný plyn 8/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
519.00 €
2133828 Internet 8/2013 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
7478073866 Elektrina 01.06.2013-31.08.2013 VSE a.s.
58.00 €
7478073246 Elektrina 01.06.2013-31.08.2013 VSE a.s.
1897.00 €
8421/13 Vývoz NO 7/2013 FURA s.r.o.
24.00 €
8420/13 Vývoz TKO 7/2013 FURA s.r.o.
402.51 €
140110072 Mulčovač GEO 145 Zahrada-dílna-stroje, s.r.o.
1209.00 €
300802 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
44.77 €
02/07/2013 Prevedenie elektroinštalačných prác na oprave verejného osvetlenia Nistor Ladislav
123.50 €
1370004965 Stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o.
187.20 €
132707429 Update MZDY v 13.07 IFOsoft v.o.s.
19.08 €
0051604114 Telefón 7/2013 Orange Slovensko, a.s.
67.84 €
2013 Vozenie detí na koňoch a hudobné vystúpenie počas obecných osláv "Stretnutia rodákov" Ing. Štefan Barančík ČIKO
400.00 €
1 Prenájom detských atrakcií počas obecných osláv "Stretnutia rodákov" Štimová Monika
300.00 €
7307571319 Telefón 7/2013 Slovak Telekom, a.s.
26.14 €
1742013131 Telefón 7/2013 Ing. Štefan Šesták-Lonater
15.60 €
1722013131 Náhradné diely Ing. Štefan Šesták-Lonater
97.58 €
1132205571 Tlačivá pre MŠ ŠEVT a.s.
9.48 €
16/13 Auditorské služby Mamajová Anna, Ing.
480.00 €
7785/13 Spracovanie hlásenia o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
1662013131 Náhradné diely Ing. Štefan Šesták-Lonater
29.02 €
5751805346 Telefón 6/2013 Slovak Telekom, a.s.
30.70 €
01/06/2013 Prevedenie elektroinštalačných prác na oprave bleskozvodu Domu smútku Nistor Ladislav
199.35 €
2130454 Tonery One Too s.r.o.
75.00 €
13041 Poplatok za pohrebisko za r. 2013 Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
2133272 Internet 7/2013 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
6789/13 Vývoz NO 6/2013 FURA s.r.o.
24.00 €
6788/13 Vývoz TKO 6/2013 FURA s.r.o.
405.59 €
4420007075 Zemný plyn 7/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
519.00 €
130021 Spracovanie Výročnej správy 2012 Paľová Jana
312.00 €
7306421282 Telefón 6/2013 Slovak Telekom, a.s.
25.58 €
0051604114 Telefón 6/2013 Orange Slovensko, a.s.
67.40 €
2117409189 Vodné a stočné 3-6/2013 VVS, a.s.
40.87 €
53/13 Stravné HN 6/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
101.00 €
52/13 Režijné náklady MŠ+HN 6/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
225.40 €
51/13 Stravné-dospelí 6/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
144.90 €
9000159716 CNG 6/2013 SPP, a.s.
22.08 €
130100100 Vrecovaný asfalt Den Braven 25 kg Strechy - Stavebniny s.r.o.
717.60 €
201311220 12-mesačná licencia do NIPSR Národné informačné stredisko SR, a.s.
120.00 €
1282013131 Oprava, náhradné diely Ing. Štefan Šesták-Lonater
122.90 €
12/2013 Štrk fr. 0-22mm OLMANNSTAV spol. s r.o.
96.00 €
130016 Konzultácia k Záverečnému účtu Paľová Jana
208.00 €
23/2013 Hlavičkový papier, tlačivo - schvaľovací doklad Grigeľ Dušan, Ing.
210.00 €
5750859049 Telefón 5/2013 Slovak Telekom, a.s.
30.56 €
1202013131 Náhradné diely Ing. Štefan Šesták-Lonater
81.10 €
FV13/0166 Aktualizácia súborov SOTAC, s.r.o.
151.20 €
2132753 Internet 6/2013 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
4101334531 Aktualizácia programu ASPI 2013 IURA EDITION, spol. s.r.o.
121.91 €
4444017450 Zemný plyn 6/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
519.00 €
5654/13 Vývoz TKO 5/2013 FURA s.r.o.
587.68 €
5655/13 Vývoz NO 5/2013 FURA s.r.o.
24.00 €
300783 Kancelárske potreby, papier MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
27.23 €
9000158613 CNG 5/2013 SPP, a.s.
24.80 €
41/13 Režijné náklady MŠ+HN 5/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
237.16 €
40/13 Stravné-dospelí 5/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
151.20 €
39/13 Stravné HN 5/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
115.00 €
1032013131 Oprava kosačky Ing. Štefan Šesták-Lonater
231.93 €
0051604114 Telefón 5/2013 Orange Slovensko, a.s.
66.32 €
7305275221 Telefón 5/2013 Slovak Telekom, a.s.
25.58 €
2117209637 Vyúčtovanie 01.01.2013-22.03.2013 - ťarchopis VVS, a.s.
20.44 €
2117209636 Vyúčtovanie 25.09.2012-31.12.2012 - dobropis VVS, a.s.
92.06 €
20138075 Preddavky na II.Q 2013 Mesto Michalovce-SOU
13.02 €
20138050 Vyúčtovanie skutočných nákladov SOU za I.Q 2013 Mesto Michalovce-SOU
9.32 €
33/13 Režijné náklady MŠ+HN 4/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
235.20 €
1300002 Čistenie a odhŕňanie snehu z miestnek komunikácie v časti obce Budkovce Obec Stretava
27.70 €
1300001 Čistenie a odhŕňanie snehu z miestnek komunikácie v časti obce Budkovce Obec Stretava
27.70 €
952013131 Mulčovač Ing. Štefan Šesták-Lonater
910.90 €
822013131 Náhradné diely a náradie Ing. Štefan Šesták-Lonater
56.18 €
9749895814 Telefón 4/2013 Slovak Telekom, a.s.
31.36 €
4457003201 Zemný plyn 01.05.2013-31.05.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
519.00 €
20130045 Blahoželania k narodeninám DELTA-GRAPHIX SK, s.r.o.
30.12 €
2132209 Internet 5/2013 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
32/13 Stravné HN 4/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
111.00 €
31/13 Stravné-dospelí 4/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
121.80 €
4515/13 Vývoz NO 4/2013 FURA s.r.o.
24.00 €
4009/13 Spracovanie hlásenia o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
4514/13 Vývoz TKO 4/2013 FURA s.r.o.
393.69 €
300769 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
55.02 €
2230024754 Elektrina 01.03.2013-31.05.2013 VSE a.s.
58.00 €
7304122607 Telefón 4/2013 Slovak Telekom, a.s.
25.58 €
7461196396 Elektrina 01.03.2013-31.05.2013 VSE a.s.
1897.00 €
13101 Šijacia súprava MM Partners Slovakia, spol. s r.o.
154.99 €
0051604114 Telefón 4/2013 Orange Slovensko, a.s.
69.74 €
9000157078 CNG 4/2013 SPP, a.s.
26.70 €
1305021 Odmeny výkonným umelcom.... SLOVGRAM
33.50 €
260001665 Revue civilnej ochrany obyvateľstva Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany
7.80 €
1130271 Náplň EPSON One Too s.r.o.
28.00 €
2117092084 Vodné a stočné 1-3/2013 VVS, a.s.
28.30 €
9748908908 Telefón 3/2013 Slovak Telekom, a.s.
30.56 €
26/13 Strava HN 3/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
83.00 €
25/13 Režijné náklady MŠ+HN 3/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
179.34 €
4447017817 Zemný plyn 4/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
519.00 €
1304006 Rozhlasová ústredňa MK hlas, s.r.o.
871.70 €
2131651 Internet 4/2013 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
2879/13 Vývoz NO 3/2013 FURA s.r.o.
24.00 €
2878/13 Vývoz TKO 3/2013 FURA s.r.o.
395.68 €
21/13 Stravné-dospelí 3/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
92.40 €
7302997410 Telefón 3/2013 Slovak Telekom, a.s.
25.58 €
0051604114 Telefón 3/2013 Orange Slovensko, a.s.
66.32 €
1130213 Toner HP CE285A One Too s.r.o.
23.00 €
300753 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
36.07 €
44/2013 Publikácia "Pôsobnosť orgánov obce v pracovnoprávnych veciach 2013 JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.
21.90 €
4101330031 Aktualizácia programu ASPI 2013 IURA EDITION, spol. s.r.o.
121.91 €
4450039323 Zemný plyn 3/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
519.00 €
8747928825 Telefón 2/2013 Slovak Telekom, a.s.
30.56 €
2131115 Internet 3/2013 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
14/2013 Stravné-dospelí 2/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
52.50 €
13/2013 Strava HN 2/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
39.00 €
12/2013 Režijné náklady MŠ+HN 2/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
126.42 €
1805/13 Vývoz NO 2/2013 FURA s.r.o.
24.00 €
1804/13 Vývoz TKO 2/2013 FURA s.r.o.
428.49 €
7301869406 Telefón 2/2013 Slovak Telekom, a.s.
30.11 €
0051604114 Telefón 2/2013 Orange Slovensko, a.s.
68.32 €
132702440 Update programov IFOsoft v.o.s.
237.89 €
5/2013 Štúdia a projektová dokumentácia Kompostoviska Komló Zoltán, Ing. - ABRA-SANEX GROUP
500.00 €
1130117 Tonery One Too s.r.o.
85.00 €
5012013 Nádoby na odpad ekoDEA and dr. Stefan, s.r.o.
348.00 €
9000154057 CNG 2/2013 SPP, a.s.
22.92 €
8746945603 Telefón 1/2013 Slovak Telekom, a.s.
30.56 €
572/13 Vývoz NO 1/2013 FURA s.r.o.
24.00 €
571/13 Vývoz TKO 1/2013 FURA s.r.o.
427.20 €
8/2013 Strava HN 1/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
69.00 €
7/2013 Režijné náklady MŠ+HN 1/2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
191.10 €
2130553 Internet 2/2013 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
4434008837 Zemný plyn 01.02.2013-28.02.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
519.00 €
136/13 Harmonogramy 2013, Nálepky FURA 2013 FURA s.r.o.
105.60 €
300734 Kancelárske potreby, papier MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
31.06 €
7421111595 Elektrina 01.01.2013-28.02.2013 VSE a.s.
1897.00 €
2131102893 Licencia na verejné použitie hudobných diel SOZA
14.28 €
7421112237 Elektrina 01.01.2013-28.02.2013 VSE a.s.
58.00 €
3/2013 Stravné-dospelí 1/2013 ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
96.60 €
16057/12 Spracovanie hlásenia o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
4200014221 Zemný plyn - vyúčtovanie RWE Gas Slovensko, s.r.o.
371.27 €
0051604114 Telefón 1/2013 Orange Slovensko, a.s.
69.66 €
7300748447 Telefón 1/2013 Slovak Telekom, a.s.
25.58 €
132701432 Update MZDY v 13.01 IFOsoft v.o.s.
43.44 €
20138022 Činnosť SOÚ-I.Q Mesto Michalovce-SOU
12.90 €
9000153354 CNG 1/2013 SPP, a.s.
29.47 €
7287093128 Elektrina 01.01.2012-31.12.2012 VSE a.s.
395.26 €
CEN/2142/2012 Poplatok banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za r. 2012 Prima banka Slovensko, a.s.
39.96 €
20128228 SOÚ-skutočné náklady IV.Q.2012 Mesto Michalovce-SOU
35.69 €
5041204001 "Finančný spravodajca 2012" Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
11.30 €
7287093129 Elektrina 01.01.2012-31.12.2012 - Vrátenie VSE a.s.
63.29 €
8320109140 Predplatné "Účtovníctvo ROPO a obcí" IURA EDITION, spol. s.r.o.
64.66 €
2130003 Internet 1/2013 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
300714 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
117.36 €
325821 Poskytovanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu na r. 2013 SAMNET-informačný systém samosprávy
32.86 €
4603311 Obecné noviny 2013 Inprost, spol.s.r.o.
52.00 €
90202592 Vývoz žumpy 12/2012 VVS, a.s.
40.00 €
2116775757 Vodné 10-12/2012 VVS, a.s.
131.96 €
5745967434 Telefón+internet 12/2012 Slovak Telekom, a.s.
31.26 €
14950/12 Vývoz TKO 12/2012 FURA s.r.o.
430.29 €
14951/12 Vývoz NO 12/2012 FURA s.r.o.
24.00 €
7213114458 Telefón 12/2012 Slovak Telekom, a.s.
25.58 €
0051604114 Telefón 12/2012 Orange Slovensko, a.s.
66.32 €
49/2013 Členský príspevok DHZ na r. 2013 Územný výbor DPO Michalovce
60.00 €
85/12 Stravné HN 12/2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
57.00 €
84/12 Stravné 12/12 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
167.20 €
83/12 Stravné-dospelí 12/2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
80.00 €
99750749 Verejná správa - predplatné 2013 Poradca s.r.o.
69.60 €
0744989061 Telefón 11/2012 Slovak Telekom, a.s.
31.18 €
20120140 Blahoželania vianočné DELTA-GRAPHIX SK, s.r.o.
19.20 €
2124859 Internet 12/2012 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
13806/12 Vývoz NO 11/2012 FURA s.r.o.
24.00 €
13805/12 Vývoz TKO 11/2012 FURA s.r.o.
640.49 €
4467003810 Zemný plyn 12/2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
544.00 €
131 SOÚ - Školský úrad Obec Pavlovce nad Uhom
64.50 €
300693 Kancelárske potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
20.32 €
9000150755 CNG 11/2012 SPP, a.s.
22.31 €
78/12 Stravné+réžia-dospelí 11/2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
205.04 €
77/12 Stravné HN 11/2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
78.00 €
2753225 Tlačivá - daňové priznania Inprost, spol.s.r.o.
60.48 €
76/12 Stravné-dospelí 11/2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
118.00 €
200174114 Predplatné Zvesti MS a MK SR, Predškolská výchova Slovenská pošta, a.s.
16.80 €
10120156 Technická kontrola plynového zariadenia Autostarko s.r.o.
37.80 €
0051604114 Telefón 11/2012 Orange Slovensko, a.s.
66.32 €
7212029772 Telefón 11/2012 Slovak Telekom, a.s.
27.90 €
18/11/2012 Prevedenie elektroinštalačných prác na oprave verejného osvetlenia Nistor Ladislav
193.81 €
201204024 Toner Canon EP-27 Magic Print s.r.o.
67.68 €
9000149196 CNG 11/2012 SPP, a.s.
24.28 €
1213849 Olej motorový Castol Olejcentrum s.r.o.
67.00 €
300683 Školské potreby MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
10.50 €
2562012131 Dláto ploché Ing. Štefan Šesták-Lonater
19.20 €
1210038700 Finančný spravodajca 2013 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
19.98 €
0743987796 Telefón+internet 10/2012 Slovak Telekom, a.s.
30.56 €
380/2012 Publikácia + CD Vzory VZN o miestych daniach 2013 JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.
15.90 €
2012019 Poradensko-konzultačná činnosť PhDr. Blažej Slabý, CSc.-Project management
300.00 €
12599/12 Vývoz NO 10/2012 FURA s.r.o.
24.00 €
12598/12 Vývoz TKO 10/2012 FURA s.r.o.
427.40 €
2124255 Internet 11/2012 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
4494007165 Zemný plyn 11/2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
541.00 €
69/12 Režijné náklady 10/2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
226.16 €
68/12 Stravné HN 10/2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
81.00 €
7475093973 Elektrina 01.09.2012-30.11.2012 VSE a.s.
1803.00 €
7475094630 Elektrina 01.09.2012-30.11.2012 VSE a.s.
74.00 €
0051604114 Telefón 10/2012 Orange Slovensko, a.s.
66.32 €
66/12 Stravné-dospelí 10/2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
128.00 €
7210952568 Telefón 10/2012 Slovak Telekom, a.s.
19.68 €
12057/12 Spracovanie hlásenia o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
20128198 SOÚ-preddavok IV.Q.2012 Mesto Michalovce-SOU
32.25 €
20128168 SOÚ-skutočné náklady III.Q.2012 Mesto Michalovce-SOU
1.82 €
9000147581 CNG 10/2012 SPP, a.s.
26.36 €
03/2012 Vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby Bruňanská Marta, Ing.
1250.00 €
1072012 Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat 9/2012-2/2013 FA HUNTER-Igor Tomko
104.00 €
90194135 Vývoz žumpy MŠ 2/2012 VVS, a.s.
40.00 €
300671 Školské potreby HN MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
22.70 €
1742999746 Telefón 9/2012 Slovak Telekom, a.s.
30.56 €
12209 Uterák s výšivkou MM Partners Slovakia, spol. s r.o.
365.16 €
1200161 Výbojka SON PRO-I 70W EDISON SK s.r.o.
155.00 €
2372012131 Náhradné diely Ing. Štefan Šesták-Lonater
68.35 €
2116451169 Vodné 7-9/2012 VVS, a.s.
26.09 €
10871/12 Vývoz NO 9/2012 FURA s.r.o.
24.00 €
10870/12 Vývoz TKO 9/2012 FURA s.r.o.
430.48 €
FV 12/0279 Aktualizácia súborov SOTAC, s.r.o.
151.20 €
63/12 Stravné HN 9/2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
73.00 €
62/12 Režijné náklady 9/2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
213.84 €
4470028502 Zemný plyn 10/2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
541.00 €
2123798 Internet 10/2012 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
2125600125 Kancelárske potreby, papier ŠEVT a.s.
84.73 €
57/12 Stravné-dospelí 9/2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
108.00 €
7209884991 Telefón 9/2012 Slovak Telekom, a.s.
19.18 €
0051604114 Telefón+internet 9/2012 Orange Slovensko, a.s.
80.31 €
1200260 Nábytok VERA nábytok
497.00 €
9000143779 CNG 9/2012 SPP, a.s.
24.17 €
150/2012 Kontrola hasiacich prístrojov Mišľan Vladimír
101.00 €
2012393 Dopravné značenie Plutko, s.r.o.
1169.21 €
8742012176 Telefón+mail 8/2012 Slovak Telekom, a.s.
30.78 €
4444013329 Zemný plyn 9/2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
541.00 €
2123393 Internet 9/2012 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
9667/12 Vývoz NO 8/2012 FURA s.r.o.
24.00 €
9666/12 Vývoz TKO 8/2012 FURA s.r.o.
427.50 €
7208837299 Telefón 8/2012 Slovak Telekom, a.s.
24.79 €
0051604114 Telefón 8/2012 Orange Slovensko, a.s.
82.68 €
54/12 Oprava čerpadla Multicar, výmena a nastavenie trysiek Labaška Róbert STOP DIESEL
210.00 €
1942012131 Náhradné diely Ing. Štefan Šesták-Lonater
15.40 €
2012049 Záloha údajov 2.Q.12, inštalácia programu MZDY, reklamné práce Martin Labik
81.60 €
1832012131 Náhradné diely Ing. Štefan Šesták-Lonater
158.42 €
1822012131 Náhradné diely Ing. Štefan Šesták-Lonater
81.10 €
1662012131 Náhradné diely a náradie Ing. Štefan Šesták-Lonater
31.40 €
7741022216 Telefón+mail 8/2012 Slovak Telekom, a.s.
30.56 €
4497002097 Zemný plyn 8/2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
541.00 €
14/08/2012 Elektroinštalačné práce-osvetlenie parku pri KD Nistor Ladislav
323.60 €
2122959 Internet 8/2012 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
8485/12 Vývoz NO 7/2012 FURA s.r.o.
24.00 €
8484/12 Vývoz TKO 7/2012 FURA s.r.o.
428.69 €
10001213 Ubytovanie Glamour Slovakia, a.s.
138.00 €
7457922874 Elektrina 01.06.2012-31.08.2012 VSE a.s.
74.00 €
7457922209 Elektrina 01.06.2012-31.08.2012 VSE a.s.
1803.00 €
20128147 SOÚ-preddavok III.Q.2012 Mesto Michalovce-SOU
12.90 €
20128109 SOÚ-skutočné náklady II.Q.2012 Mesto Michalovce-SOU
46.40 €
7207778924 Telefón+internet 7/2012 Slovak Telekom, a.s.
27.36 €
122707420 Update MZDY v 12.07 IFOsoft v.o.s.
19.08 €
2 Detské atrakcie "Stretnutie rodákov" Štim Róbert
300.00 €
201214 Koncert "Stretnutie rodákov" Kandráčovci
950.00 €
6/2012 Folklórne vystúpenie "Stretnutie rodákov" SÚSP OZ FS Mihaľovski nevesti i beťare
250.00 €
122707420 Update MZDY v 12.07 IFOsoft v.o.s.
14.40 €
0051604114 Telefón+internet 7/2012 Orange Slovensko, a.s.
80.25 €
VF120943 Vlajka SR, EÚ, obecná Signo, s.r.o.
121.92 €
OF/12/1642 Prezentácia v maľovanej mape CBS, spol. s.r.o.
242.70 €
106/2012 Výkon služieb ochrany pred požiarmi a bezpečnotechn. služby v oblasti BOZP Chvostaľ Marián, Ing.
110.00 €
4101211447 Aktualizácia programu ASPI 2012 IURA EDITION, spol. s.r.o.
487.64 €
153160 Konferenčné stoličky AJ Produkty a.s.
240.00 €
12012 Detské atrakcie "Školská olympiáda" Štim Róbert
120.00 €
2740025824 Telefón+mail 7/2012 Slovak Telekom, a.s.
30.56 €
1270004499 Stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o.
393.95 €
12044 Licencia-pohrebisko Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
1352012131 Oprava kosačky+materiál Ing. Štefan Šesták-Lonater
100.40 €
12/07/2012 Revízia-osvetlenie-cintorín Nistor Ladislav
317.22 €
11/07/2012 Elektroinštalačné práce-osvetlenie-cintorín Nistor Ladislav
445.70 €
2122536 Internet 7/2012 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
4447008575 Zemný plyn 7/2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
541.00 €
6884/12 Vývoz NO 6/2012 FURA s.r.o.
24.00 €
6883/12 Vývoz TKO 6/2012 FURA s.r.o.
642.58 €
9000139318 Zemný plyn SPP, a.s.
23.54 €
7206737921 Telefón 6/2012 Slovak Telekom, a.s.
39.02 €
201205 Video film o obci-3. splátka Ing. Martin Nagy-MANGO VIDEO STUDIO
99.00 €
201204 Video film o obci-2. splátka Ing. Martin Nagy-MANGO VIDEO STUDIO
100.00 €
201203 Video film s fotografiami-1. splátka Ing. Martin Nagy-MANGO VIDEO STUDIO
100.00 €
4470024402 Zemný plyn 6/2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
541.00 €
2012032 Duše na dvojkolesové vozíky PNEUSPIŠ
30.00 €
1122205511 Školské tlačivá ŠEVT a.s.
8.12 €
2116128040 Vodné 4-6/2012 VVS, a.s.
38.36 €
0051604114 Telefón+mail 6/2012 Orange Slovensko, a.s.
113.64 €
47/12 Režijné náklady 6/2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
185.68 €
46/12 Stravné HN 6/2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
58.00 €
45/12 Režijné náklady 6/2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
88.00 €
120077 Canader mix (asfaltová zmes) Paramogul, s.r.o.
972.00 €
1202012131 Náradie Ing. Štefan Šesták-Lonater
43.85 €
3307603122 USB modem internet Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
17/12 Auditorské služby Mamajová Anna, Ing.
480.00 €
09/06/2012 Oprava osvetlenia OcÚ Nistor Ladislav
94.01 €
1132012131 Oprava kosačiek Ing. Štefan Šesták-Lonater
288.40 €
220825 Sieť+hádzanárska sieť Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
464.40 €
41/2012 Obedy "Detská olympiáda" Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
140.80 €
4739031164 Telefón+mail 5/2012 Slovak Telekom, a.s.
30.56 €
9000137695 Zemný plyn 5/2012 SPP, a.s.
23.30 €
2122132 Internet 6/2012 Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
5679/12 Vývoz NO 5/2012 FURA s.r.o.
24.00 €
5678/12 Vývoz TKO 5/2012 FURA s.r.o.
427.20 €
120012 Konzultácia k Výročnej správe 2011 Paľová Jana
208.00 €
120011 Konzultácia k Záverečnému účtu 2011 Paľová Jana
208.00 €
2125600072 Kancelárske potreby, papier ŠEVT a.s.
58.82 €
2012110308 Licencia do Národného informačného portálu SR Národné informačné stredisko SR, a.s.
120.00 €
34/12 Stravné+réžia-dospelí 5/2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
126.00 €
36/12 Režijné náklady 5/2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
192.72 €
35/12 Strava HN 5/2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
51.00 €
7205566710 Telefón 5/2012 Slovak Telekom, a.s.
11.98 €
0051604114 Telefón 4/2012 Orange Slovensko, a.s.
96.27 €