Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Kostrová sieť cyklistických trás

 

Uverejnené 8.9.2015

 

Kostrová sieť cyklistických trás

 

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v októbri 2013 na svojom zasadnutí schválilo „Stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji“. Cieľom realizácie tejto stratégie je podporovať rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v mestách a obciach KSK, zviditeľniť KSK ako modernú cyklistickú destináciu a uplatňovať moderné princípy pri plánovaní a realizácii opatrení pre zníženie dopravnej nehodovosti.

 

V súvislosti s napĺňaním cieľov hore spomínanej stratégie referát cestovného ruchu na Úrade Košického samosprávneho kraja zadal vypracovanie vyhľadávacej štúdie pre „návrh kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji“, ktorá by mala v budúcnosti predstavovať nadregionálnu sieť cyklotrás v našom kraji, na ktorú by sa mali pripájať cykloturistické trasy regionálneho a miestneho významu. Kostrová sieť bude zadefinovaná predovšetkým ako cykloturistická. Jej realizácia sa predpokladá  v dlhodobom časovom horizonte a  širšom partnerstve zainteresovaných subjektov.Táto štúdia je v súčasnosti v pracovnej verzii a je predkladaná na pripomienkovanie dotknutým samosprávam a následne ďalším subjektom.

 

Kostrová sieť cyklistických trás bude tvorená týmito koridormi:

 

Severo-južné koridory:

VETVA  A -  trasa EuroVelo 11 – prepojenie Prešov – Košice – štátna hranica s Maďarskom 

VETVA B – Zemplínska cyklomagistrála – prepojenie Zemplínska Šírava – Tokajská oblasť – s napojením na Maďarsko

VETVA C – Gemerská cyklomagistrála – prepojenie  Slovenského krasu a  Slovenského raja – s väzbami na  Prešovský kraj , Banskobystrický kraj, Maďarsko

 

Západo-východné koridory:

VETVA D – Hornádska  cyklomagistrála

VETVA E – Abovská cyklomagistrála -  Slovenský kras – Zádiel – Košice – s väzbami na Banskobystrický kraj

VETVA F – Tokajská cyklomagistrála - Košice – Tokajská oblasť – s väzbami na Maďarsko

VETVA G - Dolnozemplínska cyklomagistrála – Zemplín (oblasť) – Veľké Slemence – štátna hranica s Ukrajinou.

 

Za textom sa nachádza časť z rozpracovanej  štúdie, kde sú vysvetlené všeobecné podmienky návrhu siete, návrh vedenia príslušného koridoru cyklotrasy podľa jednotlivých katastrov a schematická mapa  KSK s vyznačením všetkých navrhovaných koridorov.

 

Návrh Zemplínskej vetvy vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti plánovanej Zemplínskej cyklomagistrálya nadväzuje na už prebiehajúce aktivity. Z pohľadu plánovania je dôležité, aby zostali zachované styčné miesta na hraniciach katastrov.  V rámci katastra  je možné zrealizovať aj iný návrh vedenia cyklotrasy.

 

 

Referát cestovného ruchu

Odbor kultúry a cestovného ruchu

Košický samosprávny kraj

Nám. Maratónu Mieru 1

042 66 Košice

 

files/2015-09-12-091806-N__vrhov___cast_v__eobecne_koncept1.pdf

files/2015-09-12-091819-N__vrhov___cast-koncept1_Zempl__nska_vetva.pdf

 

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 

Zoznam aktualit

 

 

Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.2.2017 ...
Odpočet plynu v obci Stretava
Uverejnené 15.02.2017 ...
Nehádžme všetko do jedného vreca
Uverejnené 09.02.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 8.2.2017 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 1.2.2017 ...
Rozpis zberu jedlých olejov v obci Stretava na rok 2017
Uverejnené 5.1.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 7.12.2016 ...
Sláviček z materskej školy
Uverejnené 27.10.2016 ...
Stretnutie dôchodcov 2016
Uverejnené 19.10.2016 ...
Pozvánka na propagačnú výstavu zvierat
Zverejnené dňa 08.08.2016 ...
Pozvánka
Uverejnené dňa 25.07.2016 ...
Dodatočné povolenie stavby
Uverejnené dňa 19.07.2016 ...
Stretnutie rodákov Stretavy 2016
Uverejnené 6.07.2016 ...
Jánske ohne v Sennom
Uverejnené 22.06.2016 ...
Chovateľská burza Trhovište
Uverejnené 20.06.2016 ...
Oznam - prenájom lúk a pasienkov
Uverejnené 20.06.2016 ...
Doplnenie vzdelania
Uverejnené 14.06.2016 ...
Deň detí 2016
Uverejnené 13.06.2016 ...
Deň matiek 2016
Uverejnené 13.6.2016 ...
Jednodňové zájazdy na termálne kúpaliská do Maďarska
Uverejnené 8.6.2016 ...
Pozvánka
Uverejnené 2.6.2016 ...
Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium
Uverejnené 10.3.2016 ...
Výsledky volieb do NR SR 2016 v obci Stretava
Uverejnené 7.3.2016 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 26.2.2016 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 12.2.2016 ...
V nedeľu, 7.2.2016, o 16.00 hod. v Michalovciach stretnutie s premiérom
Uverejnené 3.2.2016 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 21.1.2016 ...
Upozornenie na parkovanie na verejných priestranstvách
Uverejnené 18.1.2016 ...
Spomíname a oživujeme tradície našich starých materí
Uverejnené 18.1.2016 ...
Plán zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností na rok 2016
Uverejnené 12.1.2016 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2016
Uverejnené 7.1.2016 ...
Krásne prežitie vianočných sviatkov
Uverejnené 22.12.2015 ...
Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu
Uverejnené 17.12.2015 ...
Oznámenie o strategickom dokumente
Uverejnené 14.12.2015 ...
Plán spoločenských akcií Obce Stretava v roku 2016
Uverejnené 1.12.2015 ...
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Uverejnené 13.11.2015 ...
Otvorenie bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika
Uverejnené 11.11.2015 ...
Otvorili sme náučný chodník
Uverejnené 2.11.2015 ...
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu v obci Stretava
Uverejnené 2.11.2015 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 27.10.2015 ...
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy
Uverejnené 26.10.2015 ...
Kontrola a čistenie komínov
Uverejnené 26.10.2015 ...
Vykurovacie obdobie - opatrenia na predchádzanie vznikom požiarov
Uverejnené 14.10.2015 ...
Spaľovanie horľavých látok, zmena od 1.9.2015 - usmernenie
Uverejnené 14.10.2015 ...
Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo
Uverejnené 13.10.2015 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt