Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Otvorili sme náučný chodník

 

Uverejnené 2.11.2015

 

Otvorili sme náučný chodník

 

Na konci októbra sme umiestnili v našej oddychovej zóne 9 informačných tabúľ z prírodného materiálu s umiestnením grafických a textových náučných informácií. Ide o realizáciu náučného chodníka. Textové informácie sú vo viacerých tematických zameraniach. V rámci umiestnenia deviatich informačných tabúľ je tzv. deväť zastavení: Fauna okolia obce Stretava, Flóra okolia obce Stretava, Brehové porasty vodného toku Čierna voda, Lesy – pľúca Zeme, Ekosystémy – pole, lúka, les, voda, Význam a funkcia poľovníctva, Krajinné zložky, Čo nepatrí do prírody, Ryby našich riek.

Dôležitou aktivitou v rámci predkladaného zámeru je aj vydanie náučnej publikácie, kde je popísaná podrobnejšie tematika o prírode v našej oblasti  pretože na paneloch je táto tematika popísaná len stručne.

Realizácia projektu je kladným výsledkom našej žiadosti na Environmentálny fond Slovenskej republiky – Program obnovy dediny, preto aj touto cestou ďakujeme za poskytnutie 3810,- EUR. 190,50 EUR bola na projekte spoluúčasť obce.

Sprievodným podujatím k týmto náučným tabuliam bude výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti a mládež a širokú verejnosť – filmové ukážky s náučnou tematikou, súťaž pre deti a mládež s ocenením „mladý prírodovedec“, ktoré plánujeme uskutočniť v zimných mesiacoch.

Cieľom projektového zámeru je implementovať vhodný výchovne vzdelávací, informačný a propagačný prostriedok v rámci prírodnej expozície „Lesopark Stretava“, ktorý sa stane neoddeliteľnou súčasťou slovenskej krajiny. Bude súčasťou postupne sa budujúceho informačného systému náučných poznávacích trás Slovenska. Dobre koncipovaný náučný chodník je predovšetkým zdrojom dôležitých informácií o krajinnej sfére,  ochrane prírody, o životnom prostredí i aktivitách človeka v krajine, a zároveň je ideálnym vzdelávacím prostriedkom pre udržateľný rozvoj, environmentálne vzdelávanie a výchovu.

 

   

   

   

   

   

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 

Zoznam aktualit

 

 

Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.2.2017 ...
Odpočet plynu v obci Stretava
Uverejnené 15.02.2017 ...
Nehádžme všetko do jedného vreca
Uverejnené 09.02.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 8.2.2017 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 1.2.2017 ...
Rozpis zberu jedlých olejov v obci Stretava na rok 2017
Uverejnené 5.1.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 7.12.2016 ...
Sláviček z materskej školy
Uverejnené 27.10.2016 ...
Stretnutie dôchodcov 2016
Uverejnené 19.10.2016 ...
Pozvánka na propagačnú výstavu zvierat
Zverejnené dňa 08.08.2016 ...
Pozvánka
Uverejnené dňa 25.07.2016 ...
Dodatočné povolenie stavby
Uverejnené dňa 19.07.2016 ...
Stretnutie rodákov Stretavy 2016
Uverejnené 6.07.2016 ...
Jánske ohne v Sennom
Uverejnené 22.06.2016 ...
Chovateľská burza Trhovište
Uverejnené 20.06.2016 ...
Oznam - prenájom lúk a pasienkov
Uverejnené 20.06.2016 ...
Doplnenie vzdelania
Uverejnené 14.06.2016 ...
Deň detí 2016
Uverejnené 13.06.2016 ...
Deň matiek 2016
Uverejnené 13.6.2016 ...
Jednodňové zájazdy na termálne kúpaliská do Maďarska
Uverejnené 8.6.2016 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt