Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Otvorili sme náučný chodník

 

Uverejnené 2.11.2015

 

Otvorili sme náučný chodník

 

Na konci októbra sme umiestnili v našej oddychovej zóne 9 informačných tabúľ z prírodného materiálu s umiestnením grafických a textových náučných informácií. Ide o realizáciu náučného chodníka. Textové informácie sú vo viacerých tematických zameraniach. V rámci umiestnenia deviatich informačných tabúľ je tzv. deväť zastavení: Fauna okolia obce Stretava, Flóra okolia obce Stretava, Brehové porasty vodného toku Čierna voda, Lesy – pľúca Zeme, Ekosystémy – pole, lúka, les, voda, Význam a funkcia poľovníctva, Krajinné zložky, Čo nepatrí do prírody, Ryby našich riek.

Dôležitou aktivitou v rámci predkladaného zámeru je aj vydanie náučnej publikácie, kde je popísaná podrobnejšie tematika o prírode v našej oblasti  pretože na paneloch je táto tematika popísaná len stručne.

Realizácia projektu je kladným výsledkom našej žiadosti na Environmentálny fond Slovenskej republiky – Program obnovy dediny, preto aj touto cestou ďakujeme za poskytnutie 3810,- EUR. 190,50 EUR bola na projekte spoluúčasť obce.

Sprievodným podujatím k týmto náučným tabuliam bude výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti a mládež a širokú verejnosť – filmové ukážky s náučnou tematikou, súťaž pre deti a mládež s ocenením „mladý prírodovedec“, ktoré plánujeme uskutočniť v zimných mesiacoch.

Cieľom projektového zámeru je implementovať vhodný výchovne vzdelávací, informačný a propagačný prostriedok v rámci prírodnej expozície „Lesopark Stretava“, ktorý sa stane neoddeliteľnou súčasťou slovenskej krajiny. Bude súčasťou postupne sa budujúceho informačného systému náučných poznávacích trás Slovenska. Dobre koncipovaný náučný chodník je predovšetkým zdrojom dôležitých informácií o krajinnej sfére,  ochrane prírody, o životnom prostredí i aktivitách človeka v krajine, a zároveň je ideálnym vzdelávacím prostriedkom pre udržateľný rozvoj, environmentálne vzdelávanie a výchovu.

 

   

   

   

   

   

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 

Zoznam aktualit

 

 

Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.2.2017 ...
Odpočet plynu v obci Stretava
Uverejnené 15.02.2017 ...
Nehádžme všetko do jedného vreca
Uverejnené 09.02.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 8.2.2017 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 1.2.2017 ...
Rozpis zberu jedlých olejov v obci Stretava na rok 2017
Uverejnené 5.1.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 7.12.2016 ...
Sláviček z materskej školy
Uverejnené 27.10.2016 ...
Stretnutie dôchodcov 2016
Uverejnené 19.10.2016 ...
Pozvánka na propagačnú výstavu zvierat
Zverejnené dňa 08.08.2016 ...
Pozvánka
Uverejnené dňa 25.07.2016 ...
Dodatočné povolenie stavby
Uverejnené dňa 19.07.2016 ...
Stretnutie rodákov Stretavy 2016
Uverejnené 6.07.2016 ...
Jánske ohne v Sennom
Uverejnené 22.06.2016 ...
Chovateľská burza Trhovište
Uverejnené 20.06.2016 ...
Oznam - prenájom lúk a pasienkov
Uverejnené 20.06.2016 ...
Doplnenie vzdelania
Uverejnené 14.06.2016 ...
Deň detí 2016
Uverejnené 13.06.2016 ...
Deň matiek 2016
Uverejnené 13.6.2016 ...
Jednodňové zájazdy na termálne kúpaliská do Maďarska
Uverejnené 8.6.2016 ...
Pozvánka
Uverejnené 2.6.2016 ...
Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium
Uverejnené 10.3.2016 ...
Výsledky volieb do NR SR 2016 v obci Stretava
Uverejnené 7.3.2016 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 26.2.2016 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 12.2.2016 ...
V nedeľu, 7.2.2016, o 16.00 hod. v Michalovciach stretnutie s premiérom
Uverejnené 3.2.2016 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 21.1.2016 ...
Upozornenie na parkovanie na verejných priestranstvách
Uverejnené 18.1.2016 ...
Spomíname a oživujeme tradície našich starých materí
Uverejnené 18.1.2016 ...
Plán zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností na rok 2016
Uverejnené 12.1.2016 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2016
Uverejnené 7.1.2016 ...
Krásne prežitie vianočných sviatkov
Uverejnené 22.12.2015 ...
Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu
Uverejnené 17.12.2015 ...
Oznámenie o strategickom dokumente
Uverejnené 14.12.2015 ...
Plán spoločenských akcií Obce Stretava v roku 2016
Uverejnené 1.12.2015 ...
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Uverejnené 13.11.2015 ...
Otvorenie bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika
Uverejnené 11.11.2015 ...
Otvorili sme náučný chodník
Uverejnené 2.11.2015 ...
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu v obci Stretava
Uverejnené 2.11.2015 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 27.10.2015 ...
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy
Uverejnené 26.10.2015 ...
Kontrola a čistenie komínov
Uverejnené 26.10.2015 ...
Vykurovacie obdobie - opatrenia na predchádzanie vznikom požiarov
Uverejnené 14.10.2015 ...
Spaľovanie horľavých látok, zmena od 1.9.2015 - usmernenie
Uverejnené 14.10.2015 ...
Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo
Uverejnené 13.10.2015 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt