Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium

 

Uverejnené 10.3.2016

 

Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium


Riaditeľstvo Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Komenského 12, 075 01 Trebišov, oznamuje záujemcom o pomaturitné kvalifikačné štúdium, že v školskom roku 2016/2017 otvára tieto študijné odbory:

  • 7518 N 00 – špeciálna pedagogika – špecializačné štúdium – podmienkou prijatia je ukončené pedagogické vzdelanie (stredoškolské)
  • 7649 N 00 – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – kvalifikačné štúdium – podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské štúdium maturitnou skúškou
  • 7661 N 00 – sociálno‐výchovný pracovník – kvalifikačné štúdium – podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie maturitnou skúškou.

 

Štúdium je dvojročné, forma externá večerná. Štúdium je bezplatné. Vyučovanie prebieha dvakrát v týždni (v utorok a vo štvrtok, od 13,30 hod. do 18,00 hod.) a je v celkovom rozsahu: 336 hodín ‐ prvý ročník, 305 hodín ‐ druhý ročník. Štúdium končí maturitnou skúškou. Štúdium začína v týždni po 15. septembri.

 

Prihlášky je potrebné odovzdať na tlačive ŠEVT – 51 268 0 III/95 ‐ PRIHLÁŠKA na pomaturitné a nadstavbové štúdium na stredných školách. K prihláške je potrebné doložiť kópiu maturitného vysvedčenia a rodného listu, u vydatých žien kópiu sobášneho listu, a  zaslať na adresu školy v termíne do 31.5.2016. Odbory sa budú otvárať podľa prejaveného záujmu (minimálne 10 prihlásených na jeden odbor). Uchádzači o štúdium budú pozvaní na pohovor v poslednej dekáde mesiaca august.

 

Bližšie informácie nájdete na www.sostv.sk alebo na telefónom čísle 056/668 13 10.

 

 

     Mgr. Marián Kudrík                                                                                        Mgr. Miroslav Tóth

zást. RŠ pre prax a PMKŠ                                                                                     riaditeľ školy  

 

Zoznam aktualit

 

 

Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.2.2017 ...
Odpočet plynu v obci Stretava
Uverejnené 15.02.2017 ...
Nehádžme všetko do jedného vreca
Uverejnené 09.02.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 8.2.2017 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 1.2.2017 ...
Rozpis zberu jedlých olejov v obci Stretava na rok 2017
Uverejnené 5.1.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 7.12.2016 ...
Sláviček z materskej školy
Uverejnené 27.10.2016 ...
Stretnutie dôchodcov 2016
Uverejnené 19.10.2016 ...
Pozvánka na propagačnú výstavu zvierat
Zverejnené dňa 08.08.2016 ...
Pozvánka
Uverejnené dňa 25.07.2016 ...
Dodatočné povolenie stavby
Uverejnené dňa 19.07.2016 ...
Stretnutie rodákov Stretavy 2016
Uverejnené 6.07.2016 ...
Jánske ohne v Sennom
Uverejnené 22.06.2016 ...
Chovateľská burza Trhovište
Uverejnené 20.06.2016 ...
Oznam - prenájom lúk a pasienkov
Uverejnené 20.06.2016 ...
Doplnenie vzdelania
Uverejnené 14.06.2016 ...
Deň detí 2016
Uverejnené 13.06.2016 ...
Deň matiek 2016
Uverejnené 13.6.2016 ...
Jednodňové zájazdy na termálne kúpaliská do Maďarska
Uverejnené 8.6.2016 ...
Pozvánka
Uverejnené 2.6.2016 ...
Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium
Uverejnené 10.3.2016 ...
Výsledky volieb do NR SR 2016 v obci Stretava
Uverejnené 7.3.2016 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 26.2.2016 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 12.2.2016 ...
V nedeľu, 7.2.2016, o 16.00 hod. v Michalovciach stretnutie s premiérom
Uverejnené 3.2.2016 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 21.1.2016 ...
Upozornenie na parkovanie na verejných priestranstvách
Uverejnené 18.1.2016 ...
Spomíname a oživujeme tradície našich starých materí
Uverejnené 18.1.2016 ...
Plán zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností na rok 2016
Uverejnené 12.1.2016 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2016
Uverejnené 7.1.2016 ...
Krásne prežitie vianočných sviatkov
Uverejnené 22.12.2015 ...
Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu
Uverejnené 17.12.2015 ...
Oznámenie o strategickom dokumente
Uverejnené 14.12.2015 ...
Plán spoločenských akcií Obce Stretava v roku 2016
Uverejnené 1.12.2015 ...
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Uverejnené 13.11.2015 ...
Otvorenie bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika
Uverejnené 11.11.2015 ...
Otvorili sme náučný chodník
Uverejnené 2.11.2015 ...
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu v obci Stretava
Uverejnené 2.11.2015 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 27.10.2015 ...
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy
Uverejnené 26.10.2015 ...
Kontrola a čistenie komínov
Uverejnené 26.10.2015 ...
Vykurovacie obdobie - opatrenia na predchádzanie vznikom požiarov
Uverejnené 14.10.2015 ...
Spaľovanie horľavých látok, zmena od 1.9.2015 - usmernenie
Uverejnené 14.10.2015 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt