Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium

 

Uverejnené 10.3.2016

 

Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium


Riaditeľstvo Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Komenského 12, 075 01 Trebišov, oznamuje záujemcom o pomaturitné kvalifikačné štúdium, že v školskom roku 2016/2017 otvára tieto študijné odbory:

  • 7518 N 00 – špeciálna pedagogika – špecializačné štúdium – podmienkou prijatia je ukončené pedagogické vzdelanie (stredoškolské)
  • 7649 N 00 – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – kvalifikačné štúdium – podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské štúdium maturitnou skúškou
  • 7661 N 00 – sociálno‐výchovný pracovník – kvalifikačné štúdium – podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie maturitnou skúškou.

 

Štúdium je dvojročné, forma externá večerná. Štúdium je bezplatné. Vyučovanie prebieha dvakrát v týždni (v utorok a vo štvrtok, od 13,30 hod. do 18,00 hod.) a je v celkovom rozsahu: 336 hodín ‐ prvý ročník, 305 hodín ‐ druhý ročník. Štúdium končí maturitnou skúškou. Štúdium začína v týždni po 15. septembri.

 

Prihlášky je potrebné odovzdať na tlačive ŠEVT – 51 268 0 III/95 ‐ PRIHLÁŠKA na pomaturitné a nadstavbové štúdium na stredných školách. K prihláške je potrebné doložiť kópiu maturitného vysvedčenia a rodného listu, u vydatých žien kópiu sobášneho listu, a  zaslať na adresu školy v termíne do 31.5.2016. Odbory sa budú otvárať podľa prejaveného záujmu (minimálne 10 prihlásených na jeden odbor). Uchádzači o štúdium budú pozvaní na pohovor v poslednej dekáde mesiaca august.

 

Bližšie informácie nájdete na www.sostv.sk alebo na telefónom čísle 056/668 13 10.

 

 

     Mgr. Marián Kudrík                                                                                        Mgr. Miroslav Tóth

zást. RŠ pre prax a PMKŠ                                                                                     riaditeľ školy  

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt