VSD, a.s. uviedla do prevádzky novú stránku www.vypadokelektriny.sk

 18.08.2021

Vážení občania,

dávame Vám do pozornosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. uviedla do prevádzky novú stránku https://www.vypadokelektriny.sk/#/public/map, na ktorej si viete na prehľadnej mapke skontrolovať, či už je porucha nahlásená, alebo či nejde o plánované prerušenie distribúcie elektriny. Na tej iste stránke je možné nahlásiť aj novú poruchu.


1 2 ... 38