NATUR-PACK verejnosti

 16.11.2021

Od mája 2019 zverejňuje spoločnosť NATUR-PACK prostredníctvom svojho YouTube kanála NATUR_PACK verejnosti videoreportáže zamerané na predchádzanie a minimalizáciu vzniku odpadov, triedenia a recyklácie odpadov a vzdelávacie aktivity pre školy a verejnosť. Ide o jediný YouTube kanál na Slovensku, ktorý prináša pravidelné reportáže na uvedené témy. Prierez časťou tém, ktorým sa spoločnosť venuje, si môžete pozrieť v nasledujúcom videu: 

https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/vzdelavanie/youtube-kanal-natur-pack-verejnosti/


1 2 ... 38