NATUR-PACK verejnosti

 26.04.2022

Unikátna štúdia "100 analýz triedeného zberu komunálnych odpadov"

Pri príležitosti tohtoročných osláv Dňa Zeme spoločnosť NATUR-PACK zverejnila unikátnu štúdiu "100 analýz triedeného zberu komunálneho odpadu", ktorá je bezplatne k dispozícii na stiahnutie odbornej i laickej verejnosti, ako aj štátnej i verejnej správe. Ide o dosiaľ najobsiahlejší výskum triedených zložiek odpadov, aký na Slovensku nemá obdobu. NATUR-PACK s analýzami začal v roku 2018 a do konca roka 2021 ukončil prvých 100. Uskutočnili sa v rôznych typoch samospráv v rôznych častiach Slovenska.

Štúdia na stiahnutie:

https://www.naturpack.sk/downloads/studia_100_analyz_naturpack.pdf


1 2 ... 41